Välkommen till Blåslampan Riks

Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Det finns idag ett otal företagare som jag menar felaktigt benämns som entreprenörer. De kan växa enbart om de tjänster som handlas upp av det officiella Sverige växer. Dessa tjänster betalas med skattepengar, och tillför ingenting för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Dessa så kallade entreprenörer bedriver sitt företagande inom områden som enbart ligger inom den offentliga sektorns ansvarsområde och därmed finansieras fullt ut med skattemedel. Uppdragsgivarna kan exempelvis vara myndigheter, kommuner, landsting, samt även till dessa vissa närstående organisationer och föreningar.

Dessa företag har växt lavinartad de senaste årtionden och då är det främst inom flyktingmottagandet som de värsta avarterna utmärker sig mest. Skandalerna kring dessa företag har också duggat tätt, nu senast var det Piteå Havsbad som misstänks ha överfakturerat Migrationsverket.

Många av dessa statliga uppdragsgivare borde vara skickade att själva uppföra sina uppdrag som de är ansvariga för. Men istället så outsourcar man till privata företag. Många av de svenska myndigheterna tillhör de som outsourcar de uppdrag som de är satta att sköta, bland några av de myndigheter som är bland de som outsourcar mest är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Ett 40-tal myndigheter outsourcar hela eller delar av sin IT-drift. En av den mest kända i IT-outsourcingen bland myndigheterna är Transportstyrelsen, där stora delar av IT-driften hamnade utomlands med risk för landets säkerhet.

Outsourcingen i det officiella Sverige är en företagskultur som är på väg att bli etablerad och permanent i det svenska samhället. Denna nya kultur får nog till stor del tillskrivas svårigheten att rekrytera rätt kompetens inom vissa områden, men även förmågan i skapandet av reella JOBB som kan tillföra en sund och långsiktig ekonomisk tillväxt.

Jag har skrivit om detta fenomen och några av artiklarna sammanfattar min syn på detta raseri. Läs mina artiklar med rubrikena: Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4868  – och
Bidragsraseriet i Sverige har nått den svenska stoltheten – Entreprenörsvärlden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1262    

Blåslampan gör tummen ner för det mesta av dagens outsourcing och köp av tjänster från det officiella Sverige som borde kunna utföra det mesta av tjänsterna med sina egna anställda.                                                                             

Vad Sverige behöver är en start av framtidens IKEA, SKF, BACHO, VOLVO, H&M och ABB. Dessa är exempel på några av Sveriges fantastiska företag och entreprenörer som erövrat världen och därmed lagt grunden till Sveriges erkänt goda företags- och entreprenörsland, helt utan bidragsrespirator.

Sverige behöver entreprenörer – inte bidragsentreprenörer

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

RENSA, TA BORT och HÖJ kompetensen i samtliga 290 kommuner

RENSA, TA BORT och HÖJ kompetensen i samtliga 290 kommuner

Jag menar att de flesta av dagens svenska 290 kommuner är märkbart ineffektiva i sin verksamhet samtidigt som kompetensnivån är låg. Så kan vi inte ha det!

Att det är många brister ute i våra svenska kommuner råder det knappast några delade meningar om. Servicen som kommuninvånarna betalar för och skall ta del av fungerar dåligt och ibland inte alls. Kommunerna är överbemannade i nästan alla sektorer, förutom de områden som exempelvis  berör äldrevården, barnomsorgen och den allmänna servicen som skattemedel skall gå till, där är det tvärtom underbemannat.

Först av allt så ifrågasätter jag starkt det stora antalet 290 kommuner.  Jag är övertygad att det som är kommunernas primära ansvar skulle kunna effektiviseras betydligt, och därmed bli bättre för medborgarna om man minskar antalet kommuner, och därmed också en minskad byråkrati.
Sverige skulle må bra mycket bättre om antalet kommunala potentater blir färre.

Jag bevakar ett antal kommuner mycket noggrant för att se vad som händer eller kanske bättre att säga, vad som borde hända men inte händer. Mitt intresse är fokuserat i första hand på företagandet som jag menar är generatorn och grunden till ekonomisk tillväxt.

Jag har skrivit många artiklar om kommunernas mycket illa skötta kontakter med företag och entreprenörer i deras möjliga företagsetableringar. Det mesta inom kommunerna och även mycket av det officiella Sverige verkar ha fullt upp med respiratoråtgärder, för folket. Läs en tidigare artikel med rubriken: Kommunernas näringslivsavdelningar ett skämt och väggarna rämnarhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=4816

Sedan borde kommunernas egna företagsiver helt bannlysas, kommunerna skall enbart sköta de åtaganden som är beslutade och ligger inom deras ansvarsområden, inget annat.

Min kritik mot kommunerna bygger på de erfarenheter jag samlat på mig som entreprenör och från företagsvärlden både i Sverige och andra länder, i och utanför Europa. Där kan jag där se att skillnaderna mellan länderna är mycket stora, av hur man närmar sig ett JOBB-skapande som också måste vara hållbart över tid.

Det är reella JOBB vi är i skriande behov av ute i alla Sveriges kommuner, inte något enda respirator-JOBB. Därför är mitt upprop till alla ansvariga runt om i Sverige är att omedelbart dra ut kontakten till kommunrespiratorn.

Min slutsats är att kommuner absolut minst måste halveras till antalet, men gärna en större minskning. Om så sker menar jag att det skulle bli väsentligt bättre service för kommuninvånarnas inbetalda skattemedel. Även den förhatliga korruptionen, nepotismen samt alla andra oegentligheter skulle med största säkerhet minska inom kommunsfären.

Jag skulle förhoppningsvis slippa möta den flora av kommunanställda och kommunpotentater ute i världen som helt ogenerat frotterar sig för kommunmedborgarnas surt förvärvade skattepengar.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Radiotjänst äntligen på väg mot slutet för gott…

Radiotjänst äntligen på väg mot slutet för gott…

Ett helt onödigt och vansinnigt statligt påfund som är det nu verkar vara nära slutet för, är Radiotjänst i Kiruna. Äntligen! När denna institution nu går ur tiden, så finns det inte mycket gott att minnas eller säga om den, ingenting som den gjort för Sverige är värt att minnas.

Jag kan bara se de helt onödiga och meningslösa med inrättandet av denna institution 1988, när man flyttade uppbörden av TV-avgiften från Televerket.

Jag har under åren skrivit flera artiklar om Radiotjänst och många andra statliga respiratorföretag, organisationer och myndigheter, som jag menar till största delen tillkommit för att skapa onödig men betald sysselsättning för skattepengar. Den senaste artikel från november 2017 med rubriken; Radiotjänst kanske på väg till himlen… – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5649

Radiotjänst känner jag mycket väl igen från det socialistiska Sovjetunionen, egentligen ingen större skillnad i dagens Ryssland, där jag varit verksam i mer än 35 år. Konstlad sysselsättning enbart för sysselsättningens egen skull. Detta för att hålla folket lugna med medicin som, sysselsättning, vodka, bröd och skådespel. Livsuppehållande respiratorvård à la kommunismen!

Regeringen har redan nu börjat fundera på vilka geniala ersättningar till de hundratals avlöningsplatser platser som försvinner, när Radiotjänst avvecklas. Det är frågan om hundratals avlönade som skall startas upp i Kiruna.

Det är nu bara att hoppas att det blir flera vinnare än förlorare i vart fall ekonomiskt, men jag känner mig inte alls säker på detta. Det är mycket avhängigt på hur Sverige klarar av att möta framtida hack i ekonomin.  Jag har inte den största tilliten till att regeringen har förmåga, kunskaper och modet att genomföra de förändringar som är nödvändiga på lång sikt, detta menar jag gäller oavsett regeringskonstellationer.

Dagen till ära så skall debatt och omröstning ske i högborgen Sveriges Riksdag om att ny finansiering av TV avgiften skall införas och därmed skall Radiotjänst avvecklas.

Eftersom jag är en anhängare av en avveckling av Radiotjänst som sysselsättningsplats så är det min förhoppning att de närvarande riksdagsledamöterna håller sig vaken och röstar bort Radiotjänst.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar