Välkommen till Blåslampan Riks

Nyhetsbrev från Blåslampan April, Maj och Juni 2021

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över några vår och sommarmånader 2021. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både ljus, värme, hetta, upplysning och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets sex första månader nu med April, Maj och Juni 2021

– Kanske ljuset i tunneln kan skönjas på Covid-19
– Politisk kris skakar nu om Sverige
– Västerås flygplats överlevde folkomröstningen men utan flyg för folket

– Fusk med falska covidintyg i Sverige
– Korruptionen fortsatt hög inom politik, stat och kommun i Sverige
– Ökningen av bidragsjobb fortsätter i Sverige
– Krisen för HVB-hem är inte hållbar
– Miljardslarvet av skattepengar når oanade höjder i Sverige

– Bidragsfusk fortsätter öka inom de flesta områden
– PISA skandalen i Sverige utan rimlig förklaring

 • Kanske ljuset i tunneln kan skönjas på Covid-19
  Covid-19 som startade i slutet av december 2019 verkar nu kunna övervinnas med vaccinering
  i världens länder. Men vi bör av försiktighetsskäl inte ropa ut det definitiva slutet ännu.
  Många länder ser också nya vågar av smittspridning med nya varianter.
  Länk som visar det aktuella Coronaläget i världen:  https://coronavirus.se
 • Politisk kris skakar nu om Sverige
  Precis när sommarvärmen kommit till oss i Sverige så har det blåst upp en regeringskris som kan
  förmörka landet precis när det är som ljusats och värmen kommit.
  Det är VPK som har tröttnat på att vara ”dörrmatta” till Stefan Löfven och socialdemokraterna.
  Att detta skulle kunna hända bör inte vara någon större överraskning för alla men kanske inte
  på detta sätt. Om inte VPK:s krav om att ordet ”marknadshyror” tas bort i januariavtalet
  eller hela punkt 44 så skulle VPK att rösta RÖTT för Stefan Löfven.
  Efter röstning saknade majoriteten av de 349 ledamöterna förtroende för statsminister Stefan Löfven och hans
  regering.
  Länk till artikel i Expressen med rubriken: Dadgostar vägrar backa: ”V kommer rösta rött till Stefan Löfven
  https://www.expressen.se/tv/ditv/dadgostar-vagrar-backa-v-kommer-rosta-rott-imorgon/
 •  Västerås flygplats överlevde folkomröstningen men utan flyg för folket
  Äntligen efter fyra decennier hände det inte att ”skamfläcken” Västerås Flygplats skulle få sin
   slutliga viloplats i himlen. Detta efter en avslutad folkomröstning som gav majoritet för  
  JA-sidans förslag att behålla flygplatsen, och detta med bred segermarginal.
  Röstresultat enligt preliminär rösträkning kl. 23.00 röstdagen den 21 Mars 2021:
  78,2 % röstade mot en nedläggning
  21,8 % röstade för en nedläggning
  37,7 % av de röstberättigade röstade
  Låt oss nu hoppas att det blir en flygplats med ett aktivt reguljärflyg inom landet och utrikesflyg till
  massor av flygnav ”Hub” som ger möjlighet att flyga ut i världen. En flygplats värd namnet.
  UPP TILL BEVIS!
  Länk till en artikel i SVT om flygplatsen och nedläggningen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/vagen-till-folkomrostning-om-vasteras-flygplats-detta-har-hant
 • Fusk med falska covidintyg i Sverige
  En omfattande härva med falska PCR-test är på väg att nystas upp i Sverige. Enligt en artikel i
  Aftonbladet kan över 100 000 personer, runtom i Sverige, ha fått falska provsvar. en enda
  kommun av Sveriges 290 kommuner är fri från testskandalerna.
  Länk till artikel i SVT 19 juni- Rubrik: Företaget utfärdade falska covid-tester – flera
  häktad under lördagen
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/foretaget-utfardade-falska-covid-tester-flera-haktade-i-dag
 • Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun i Sverige
  Korruptionen fortsätter snarare att öka än minska inom statliga och offentliga myndigheter och
  närstående organ i Sverige. Det har det visserligen gjort sedan långt tillbaka i historien, vilket inte
  är någon ursäkt för att det skall förekomma idag på 2020-talet. Jag har mött den svenska
  korruptionen inom de allra flesta områden och miljöer, men till största delen förekommer det inom
  statlig och offentliga sektorer.
  Ett gott samvete är bästa huvudkudden – här varken gäller eller biter det på samvetet.
  Länk till en studie av Lunds universitet med titeln; Korruption i offentlig förvaltning
  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4227937&fileOId=4227941
 • Ökningen av bidragsjobb fortsätter i Sverige
  Att Sverige skulle vara fritt detta gissel är en utopi.  Alla siffror pekar tyvärr på en ökning, Detta
  gäller för alla blommor i den blomsterbukett av jobb och anställningar, som helt eller delvis
  betalas med skattemedel. Detta är självklart en omöjlig väg framåt för ett konstruktivt och stabilt
  sätt. I många undersökningar så visar det på att alla bidragssystem ger en fastlåsning, och
  kommer bara att minska tillgången på reella jobb, som står på egna ekonomiska ben.
  Länk till en artikel i Du & Jobbet med rubriken: Subventionerade jobb förstärker segregerad
  arbetsmarknad  
  https://www.duochjobbet.se/arbetsmiljo/subventionerade-jobb-forstarker-segregerad-arbetsmarknad/
 • Krisen för HVB-hem är inte hållbar
  Det finns 1000 HVB-hem i Sverige och i mer än en femtedel fick HVB-hem kritik av IVO. Nu senast
  dog en femåring på ett hem i Hagfors. En 5-årig pojke som försvann från ett HVB-hem i Hagfors
  hittades död. Pojken hittades drunknad i vattnet en kilometer från boendet och både
  myndigheten IVO och polisen ska nu undersöka vad som har hänt. Detta är oacceptabelt
  och samhällets yttersta ansvar.
  Länk till artikel av SVT med rubriken:  Prostitution och arrangerade slagsmål på HVB-hem
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-granskar-slagsmal-och-droger-pa-hvb-hem
 •  Miljardslarvet av skattepengar når oanade höjder i Sverige
  Jag slutar aldrig att förvånas över hur lätt det verkar vara att på ohederliga sätt tillskansa sig
  enorma belopp i form av olika bidrag och stöd av skattepengar. Det finns tyvärr inga samlade
  krafter som kontrollerar allt som utbetalas i form av stöd och bidrag.
  Det finns beräkningar som pekar på ofattbara belopp på mellan 100-150 miljarder årligen som
  utbetalas. Kanske helt i onödan.
  Länk till artikel i Expressen med rubriken: Ett bottenlöst slöseri med skattepengar
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ett-bottenlost-sloseri-med-skattepengar/
 • Bidragsfusk fortsätter öka inom de flesta områden
  Mitt i kampen mot Covid-19 så tilltar bidragsfusket lavinartat i samhället. Detta trots att regeringen
  säger sig satsat stora belopp och arbete för att få stopp på fusket. Redan 2018 beslutade regeringen
  att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta med fusket. Utredningen föreslog bland
  annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022. Detta innebär bara att det blir ytterligare en
  myndighet som öppnar nya möjligheter till fusk.
  För mig så är mantrat fortfarande.  NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
  Se en artikel i SVT med rubriken – Bidragsfusket kostar samhället miljarder – så ska svinnet minska
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ska-bidragssvinnet-minska
 • PISA skandalen i Sverige utan rimlig förklaring
  Det var Riksrevisionen som avslöjade hur skolverket undanhöll elever i PISA undersökningen   
  i enlighet med reglerna. Det fastställer Riksrevisionen i sin rapport. Det förekommer uppgifter
  som kan tolkas som medvetet ”undanhållande” från Skolverket.
  Läs artikel i Expressen: Riksrevisionen: Sverige följde inte reglerna i PISA
  https://www.expressen.se/nyheter/riksrevisionen-sverige-foljde-inte-reglerna-i-pisa/

Återigen kommer det dagligen nya exempel på Sveriges gamla och nya problem som aldrig verkar bli mindre, utan tvärtom växer sig större och starkare. Fler och fler av statliga och offentliga ”värstingar” fortsätter härja, och verkar ha ett ännu mera fritt och stort spelrum i dagens svenska samhälle i pandemitider. Nya och gamla ”värstingmyndigheter” och deras närstående organ måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla en fin sommar med mycket sol både ute och inne. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot Covid- 19 pandemin.

TACK alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nyhetsbrev från Blåslampan Januari, Februari och Mars 2021

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre vintermånader 2021. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både ljus, värme, hetta, upplysning och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre första månader Januari, Februari och Mars 2021

– Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
– Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
– 10 politiska skandaler som skakade Sverige
– Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen

– Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
– Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
– Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
– Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige

– NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
– FORTSÄTT ATT- HÅLLA  I  och  HÅLLA  UT

1.   Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
Covid-19 som startade i slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck världen över.
Det finns nu misstankar att ett flertal länder inne i en andra våg i världen, så även i Sverige.
Ännu värre är att många länder ser ut att vara på väg in i en tredje våg.         
Länk som visar det aktuella Coronaläget i världen
https://news.google.com/covid19/map?hl=sv&gl=SE&ceid=SE%3Asv

2.   Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
EU har mycket stora problem att få den vaccin som kontrakterats och betalts för, det gäller
de flesta av läkemedelsjättarna. Jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse
med flera andra länder så skiljer det kring vaccineringen. Varför det förhåller sig på detta sätt
är fortfarande obesvarad och verkar kanske så förbli. Det möts med tystnad från ansvarigt håll.
Länk till artikel i Göteborgs Posten med rubriken: Problemen med Astra Zenecas vaccin
kan förstöra Sveriges vaccinationsplan mot covid-19
https://www.gp.se/nyheter/sverige/problemen-med-astra-zenecas-vaccin-kan-f%C3%B6rst%C3%B6ra-sveriges-vaccinationsplan-mot-covid-19-1.40633387

3.  10 politiska skandaler som skakade Sverige
Politiska skandaler har alltid förekommit och kommer tyvärr med all säkerhet att fortsätta för all
framtid. Detta är tyvärr några få exempel som endast utgör toppen på ett isberg. Exempelvis
finns det knappast en enda kommun av Sveriges 290 kommuner som är fri från skandaler. Samma
sak kan också gälla för Sveriges ca 500 myndigheter, för att inte tala om de oräkneliga till dessa
närstående organ.
Länk till artikel i Kingmagazine . Rubrik: 10 politiska skandaler som skakade Sverige
https://www.kingmagazine.se/10-svenska-politiska-skandaler/

4.    Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen
Äntligen efter sju svåra år och fyra decennier har det hänt att ”skamfläcken” Västerås Flygplats
kanske kan få sin viloplats i himlen. Jag har nu lagt min röst i den folkomröstning som mer eller  
mindre  blev verklighet, men under galgen. Låt oss tro att det nu verkligen blir nedläggning innan vi
passerar 1 miljard kronor i samlade förluster. Inte ett enda år under flygplatsens fyra decennier, 
varit i närheten av svarta vinstsiffror.
Jag har under många år sammanfattat min tes för en nedläggning i nedanstående tre huvudskäl:

Inte tillräckligt stort potentiellt passagerarunderlag
Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes. (Idag endast tre ynka resmål)
Inget flyg till ett enda flyg nav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen

En flygplats utan flygmöjligheter för folket och därmed är en flygplats utan liv, försatt i respirator.
Röstresultat enligt preliminär rösträkning kl.23.00 röstdagen den 21 Mars 2021:
78,2 % röstade mot en nedläggning
21,8 % röstade för en nedläggning
37,7 % av de röstberättigade röstade

Låt se vad detta mycket starka ointresse att överhuvudtaget lägga sin röst kommer att få för 
konsekvenser. Än lär inte ordet och domen över flygplatsen vara över.
Länk till en artikel i SVT om flygplatsen och nedläggningen:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vasteras-flygplats-nara-nedlaggning

5.  Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
Korruptionen fortsätter snarare att öka än minska inom statliga och offentliga myndigheter och
närstående organ i Sverige. Det har det visserligen gjort sedan långt tillbaka i historien, vilket inte
är någon ursäkt att det skall förekomma idag på 2020-talet. Jag har mött den svenska korruptionen
inom de allra flesta områden och miljöer, men till största delen är de sprungna och tillhörande
statliga och offentliga sektorn.
Länk till artikel i Expressen från 2018 med rubriken; S och LO ägnar sig åt korruption
https://www.expressen.se/debatt/i-andra-lander-kallas-det-har-korruption/

6.   Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
Att Sverige skulle vara fritt från korruption och även från mer eller mindre dåliga tjänstemän i
statens tjänst, vet de flesta är utopisk. Men det som inte alltid är känt bland de breda folkmassorna är
att skattebetalarna håller många av dem ekonomiskt skadeslösa livet ut, detta oavsett hur korrupta,
 illojala och inkompetenta de har varit, och därmed tillfogat medborgarna enormt stor skada.
Länk till min egen artikel i Blåslampan med rubriken: Ny generaldirektör har gjort
entré på elefantkyrkogården – http://xn--blslampan-62a.se/

7.    Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
Hur går det när politiker tar på sig rollen som affärsmän i det växande antalet kommunala bolag?
Inte så bra, visar olika undersökningar. Inte sällan är det partipolitiken som styr affärerna samtidigt
som insynen i hur skattemedlen används minskar. Läsvärt och en tankeställare för många i
kommuner att studera resultatet i undersökningen.   
Länk till artikel av Nationalekonomiska institutionen  Lund – Politiker usla affärsmän:
https://www.nek.lu.se/nyheter/kommunala-bolagen-allt-fler-politiker-usla-affarsman

8.    Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige
Jag slutar aldrig att förvånas över hur starka krafter den kommunistiska läran har och gräver sig ner
i den svenska myllan. Man skall aldrig underskatta den enorma växtkraft denna lära sitter inne
med. Jag har under mer än 35 år verkat som egen företagare i dagens Ryssland och forna
Sovjetunionen, men med devisen, ”Ett gott samvete – Bästa huvudkudden”. Eftersom jag alltid
utövade mitt företagande med att alltid ha ”rena händer” var det hela tiden en
kamp, med att försöka finna en möjlig väg förbi kommunismens enormt starka krafter. Detta
kostade mig både pengar, fysiska och psykiska minnen. Jag avslutade alla mina engagemang i
Ryssland senare delen på 1990-talet och kunde återvända till Sverige. – Med livet i behåll –
Länk till artikel av Rebecca Weidmo Uvell med rubriken: Vänsterpartiet och kommunismen
https://uvell.se/2021/02/19/vansterpartiet-och-kommunismen/

9. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
Mitt i kampen mot Covid-19 så ökar fusket lavinartat i samhället. Det är främst bidragsfusket
ökar mest. Detta trots att regeringen säger sig satsat stora belopp och arbete för att få stopp på  
fusket. Redan 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta
med fusket. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022. Men det
  innebär också att det blir ytterligare en myndighet som ger nya möjligheter till fusk.
Fler myndigheter = fler möjligheter till fusk.  
Mera effektivt är att minska eller helt avskaffa bidragen. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK

Se artikel i Dagens Arena med rubriken – »Ordning och reda« ska minska bidragsfusk

https://www.dagensarena.se/innehall/ordning-och-reda-ska-minska-bidragsfusk/

10.  FORTSÄTT ATTHÅLLA  I  och  HÅLLA  UT
Mantrat HÅLL I och HÅLL UT i kampen mot Covid-19 är ett MÅSTE. Det är kanske det
viktigaste ”mantrat” just nu för alla i kampen för att hejda smittspridningen i samhället,
 De högst ansvariga för att mota covid-19 är ett flertal så kallade expertmyndigheter, men
den högst ansvarige är Sveriges regering – punkt slut. Svidande kritik över hanteringen
kring pandemin har östs över de flesta av de ansvariga, men huvudansvaret bär regeringen.
Däremot är vi mycket tacksamma till alla som arbetar inom sjukvården och kämpar för
alla covid-19 sjuka.       
Läs artikel i Skövde nyheter – Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret https://www.skovdenyheter.se/artikel/coronakommissionen-regeringen-bar-ansvaret   

Återigen kommer det dagligen nya exempel på Sveriges gamla och nya problem som aldrig verkar bli mindre, utan tvärtom växer sig större och starkare. Fler och fler av statliga och offentliga ”värstingar” fortsätter härja, och verkar ha ett ännu mera fritt och stort spelrum i vårt svenska samhälle i pandemitider. Nya statliga och gamla ”värstingmyndigheter” och deras närstående organ måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla en fin stundande vår med mycket sol både ute och inne. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot den fruktansvärda Covid-19 pandemin.

TACK alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.


Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Generaldirektören Eliasson kliver in på elefantkyrkogården

Eliasson hann knappt komma hem från sin varma semester i Spanien och hemma i Sverige upptäcka vilken hetta det kan vara även i Sverige, och även mitt i vintern. Han tvingas avgå som GD för myndigheten MSB, men blir direkt erbjuden ett nytt jobb och behåller titeln generaldirektör med sin månadslön 160 000 kr, men nu i ny tjänst på elefantkyrkogården i regeringskansliet Rosenbad.

Lika svårt eller helt omöjligt att utrota politiker- och byråkratskandaler, som att ta död på maskrosor.

Jag skrev en artikel 2012 med rubriken; Inte undra på att politikerföraktet i Sverige sprider sig som maskrosor – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1283 – läs om denna tyvärr inte alltför ovanliga historia. Det är en historia värd att läsa, och handlar om miljöpartisten Mikael Johansson från Örebro som tar sig friheten att maximalt utnyttja ”systemen” i Sverige, för att enbart tillskanska sig egna fördelar som får de flesta ”vanliga” medborgare att gå i taket.

Den nu aktuella historien om generaldirektören Dan Eliasson går inte heller av för hackor, även den tål att minnas och för mig tyvärr påminnas om livet i det Sovjet och Ryssland som jag under mer än 35 år fick känna av.

Generaldirektören Dan Eliasson har varit i tjänst på fyra tidigare myndigheter som dess chef och fått lämna alla utan att inkassera de ädlaste förtjänstmedaljerna.

 1. Mellan 2007 och 2011 var Eliasson generaldirektör för Migrationsverket.
 2. Därefter tillträdde han tjänsten som generaldirektör för Försäkringskassan den 1 oktober 2011.
 3. Efter Försäkringskassan utsågs Eliasson den 20 november 2014 till rikspolischef.
 4. Eliasson slutade som rikspolischef den 15 februari 2018 och tillträdde den 5 mars samma år som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han blev kritiserad för en privat resa till Kanarieöarna trots rekommendationer att avstå privata resor.
 5. Med hänvisning till kritiken begärde Eliasson den 6 januari 2021 att få lämna sin post som generaldirektör vid myndigheten, vilket regeringen biföll dagen därpå.
  Senare i januari 2021 har han utsetts till generaldirektör på elefantkyrkogården i Regeringskansliet, med bibehållen lön 160 000 kr i månaden.

  Elefantkyrkogård är en plats dit, enligt en traditionell uppfattning, elefanter beger sig för att dö. Denna uppfattning saknar vetenskaplig grund. Myten kan ha uppkommit eftersom elefanter som är sjuka eller skadade inte kan förflytta sig längre sträckor. Sådana djur har en tendens att uppsöka platser där det finns rikligt med vatten, mjuka växter att äta samt helst också träd som kan erbjuda skugga. Källa wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elefantkyrkog%C3%A5rd
Lycklig elefant

Det är ändå med viss optimism att Dan Eliasson genom sin omdömeslösa resa och agerande ändå väckt upp svenska folket och verkligen känner avsky för denna typ av maktfullkomlighet som inte alltför sällan förekommer i den svenska myndighetssfären.

Även om jag alltid har anammat de bevingade orden ” Ett gott samvete är bästa huvudkudden” och ännu har en relativt god och bra nattsömn, så är det oerhört tråkigt att behöva uppleva ett Sverige som i många delar liknar det diktaturstyrda Sovjetunionen och så även dagens Ryssland.

Detta kan jag verkligen ge uttryck för efter mer än tre decenniers kamp som egen företagare i dessa kommunist-och diktaturstater och deras sofistikerade överlevnadssystem. Jag har turen med att ha livet i behåll och ta mig därifrån, om än skadad och märkt, så kan jag ändå känna mig nöjd och till vissa delar belåten. Det jag fått uppleva som människa och företagare inne i kärnan av HELVETET är också ovärderliga att få lägga till i erfarenhetsbanken. Mer finns att berätta om mina år och dagliga kamp som egen företagare i detta vad jag kallar osannolika HELVETE.
Kanske kommer det mera……

Jag fick under mina år i Sovjetunionen och Ryssland också möta många fantastiska människor som tvingades leva och bo i detta HELVETE, i motsats till mig som var fri och kunde lämna landet. Jag fick också många vänner för livet som jag gläds åt att få ha kontakt med än idag, tyvärr så har också många gått bort.

Just idag den 2 februari 2021 ställs demokratikämpen Aleksej Navalnyj återigen inför rätta i Moskva, jag känner med Dig Aleksej och ger Dig allt moraliskt stöd i Din svåra, men outtröttliga kamp.
HÅLL UT ALEKSEJ!

Låt oss alltid försöka skydda alla människor oavsett var i världen, från detta HELVETE som jag upplevde och menar finns långt mer än vi tror.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör
Honorary Doctor Plekhanov Russian Academy of Economics,
Moscow, Russia.

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar