Välkommen till Blåslampan Riks

Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats fortsätter sin ”kräftgång” och fortsätter att redovisa rejäla förluster utan att kunna erbjuda vad en flygplats skall göra för att vara värd att bära namnet flygplats.

Skattebetalarna i Västerås har under alla år sedan starten 1976 (Då öppnade SAS en linje till Köpenhamn) betalat årliga förluster som nu är uppe över en halv miljard, och till praktiskt taget ingen nytta.

De orter som är nåbar med flyg från Västerås flygplats  enligt deras hemsida den 5 augusti 2018 är; Stanstead utanför London, Alicante och Malaga. Alla tre resmål trafikeras av Ryanair. Det är dessa tre resmål som erbjuds resenärer från Västerås flygplats men inte alla dagar, flera dagar lyser information för avgångar och ankommande helt tom. Vilken valfrihet till flygorter som erbjuds Västeråsarna.

Bor man i Västerås så finns det ingen möjlighet att själv bestämma var jag skall flyga, tre orter finns att välja på, är man inte nöjd med dessa, då får man stanna hemma eller ta sig till en flygplats med ett tillfredsställande utbud av destinationer.

Ja, så här illa är det ställt om man skall flyga från Västerås flygplats!

Blåslampan har nu inför höstens val 2018 ställt skriftliga frågor vad de avser att göra med flygplatsen i framtiden, till samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Brevet med frågorna till partierna finns att läsa här. 7 maj 2018_Frågor Västerås Flygplats till samtliga politiska partier

Av sex partier har alla svarat utom ett, Sverigedemokraterna som är helt tysta, detta trots ett otal påminnelser som också har kvitterats av partiet.

Här följer svaren från partierna:
Hej.
Socialdemokraterna i Västerås slog på representantskapsmötet den 23/4  fast sina politiska riktlinjer för mandatperioden 2018-2022. I den slår man fast: ”Fullfölj den handlingsplan som gäller flygplatsen som staden fastslagit. Inga skattesubventioner ska gå till linje- eller charterflyg.”
Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna i Västerås
______________________________________________________________

Kristdemokraterna i Västerås vill ha kvar Nya Västerås flygplats. Vi har varit drivande i att Staden skulle ha en långsiktig och hållbar lösning för flygplatsen under en längre tid då den tidigare osäkerheten bidrog till den negativa utvecklingen för flygplatsen. Det är mycket kontraproduktivt att försöka skala bort vissa delar av dagens verksamhet då det inte går att få bort kostnader annat än att genomföra en total nedläggelse av alla verksamhet i och kring flygplatsen och genomföra en exploatering av marken. Detta är något vi inte vill ha då vi är övertygade om att flygplatsen behövs och har betydelse för staden regionen. Flera av de senaste etableringarna i Västerås, såsom Amazon och Northvolt hade flygplatsen som en viktig pusselbit för sin etablering i staden. Rent samhällsekonomiskt tillför Västerås Flygplats, efter att bidrag etc. räknats av, 60 Mkr till stat, region och kommunen. Detta idag med den verksamhet som nu är där. Kan vi få den att växa en mer så ökar den samhällsekonomiska effekten. Vi ser många möjligheter med mer flygfrakt och reguljärflyg både inrikes och utrikes. Vi ser att med alternativa bränslen som kommer alltmer så löser vi de negativa miljöeffekterna och då behövs mer flyg för att avlasta trafiken på väg och andra trafikslag.
Kristdemokraterna i Västerås
Med Vänliga Hälsningar;
Joakim Widell

_______________________________________________________________

Hej Kjell
Du hittar Liberalernas ställningstagande angående flygplatsfrågan i vårt handlingsprogram på www.vasteras.liberalerna.se
MVH/Anna Lundberg, ordförande Liberalerna Västerås

_______________________________________________________________

Hej, jag ber om ursäkt att du inte har fått svar. Vänsterpartiet driver att inga skattemedel ska gå till flygplatsen. Det är en linje som vi har fört länge. Under denna mandatperiod har vi lyft flygplatsfrågan flera gånger i både fullmäktige och i media. Vi tycker inte att det är okej att fortsätta låta Västerås flygplats göra stora ekonomiska förluster samtidigt som äldreomsorgen och skolan är i behov av mer ekonomiska resurser. Skattemedel ska gå till västeråsarna, inte till att subventionera semesterresor med anti-fackliga bolaget Ryan Air. Vänsterpartiet har ingen ledamot eller ersättare i flygplatsstyrelsen utan har endast kunnat driva flygplatsfrågan i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Hälsningar
Anna Maria Romlid
Oppositionsråd (V)
______________________________________________________________

Hej Kjell
Här är svaret från Centerpartiet i Västerås, en del av vårt handlingsprogram.
Västerås flygplats är fjärde största flygplatsen i Sverige sett till antalet flygrörelser. Förutom kommersiella flygningar bedrivs bland annat pilotutbildning, ambulansflyg, helikopterflyg, organtransporter, brandflyg och allmänflyg. Det är inte är realistiskt att tro att en regional flygplats kan gå med ekonomisk vinst. Däremot finns det en stor samhällsekonomisk vinst av att ha en flygplats. Förutom att rädda liv består samhällsnyttan även av att flygplatsens brandfordon bistår Mälardalens brand- och räddningsförbund vid släckning av större bränder i närområdet.

Om flygplatsen läggs ner kommer flygandet inte att minska, resenärerna kommer istället att åka bil eller buss till andra flygplatser. En nedlagd flygplats kommer även kosta att driva under överskådlig tid, ungefär hälften av vad den kostar idag. Därutöver finns stora kostnader för att kliva ur ingångna avtal i förtid med företag som byggt upp sin verksamhet kring flygplatsen och kommunens hyresintäkter kommer minska.
Centerpartiet i Västerås vill behålla och ha en långsiktig plan för flygplatsens fortsatta utveckling. Vi vill ta vara på möjligheten att aktivt påverka omställningen till ett grönt flygande genom att med olika medel styra verksamheten till mer klimatvänligt flyg.
mvh
Magnus

______________________________________________________________

Visst har vi fått svar men att tyda vad de egentligen vill och betyder är inte helt enkelt, men det är väl det som är meningen. I vissa fall så får man leta på andra ställen för att bilda sig en uppfattning som är mest trolig. Det enda raka svar som kommit är från Västerpartiet. Tack för svaret!

Vid valet 2014 utlovade socialdemokraterna med ordföranden Anders Teljebäck att man skulle utlysa en folkomröstning där västeråsarna skulle få säga sitt om flygplatsens vara eller inte. Men det svek man.  Läs om detta och andra svek på blåslampan med rubriken – Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker – Finns att läsa på länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=4445

Blåslampan har flitigt skrivit många artiklar om Västerås flygplats och det ”slukhål” som tar skattemedel för alltid, som kanske skulle göra betydligt större nytta inom de områden som kommunen är satta att sköta för kommunmedborgarna på bästa sätt.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Reella JOBB skapas aldrig av det offentliga Sverige

Reella JOBB skapas aldrig av det offentliga Sverige

Semestertider och en sol med en värme som sällan får skådas i Sverige, men inte ens det verkar stoppa tillväxten i onödiga och för mig förhatliga statliga myndigheter.

Bilden ovan symboliserar för mig mycket av den svenska byråkratin, med oändligt långa rader av pappersbärare som tröttar ut både sig och medborgarna. Jag menar att denna form av sysselsättning är det som det nuvarande styret av Sverige till stor del ägnar sig åt när de klappar sig för bröstet och säger att så och många har fått eller kommer att få JOBB.

Många av de statliga och andra offentliga arbetsplatser är som skräddarsydda för ”pappersbärarna”, arbetet och arbetsplatserna är så mörklagda att det är inte möjligt att ens ha en tanke om någon kontroll på effektiviteten på ”pappersbärandet”.  

Jag skrev en artikel i april 2017 med rubriken; Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5372
Där påvisar jag delar av det bisarra med hur både statliga och kommunala myndigheter fullständigt drar ner en svart rullgardin över sin arbetsplats. Om någon skulle lyckas med att komma på de som missbrukar sitt ”pappersbärande” JOBB, så blir straffet i värsta fall ett skrivbord med samma lön som tidigare på den omtalade Elefantkyrkogården. I elefantkyrkogården sitter många av Sveriges tjänstemannaelit med titlar som exempelvis; landshövdingar och generaldirektörer.
Fint ska det va på Rosenbad.

När man ringer till Rosenbad så är det inte många gånger som telefonisten känner till personen man efterfrågar, man ifrågasätter om personen verkligen är anställd och tjänstgör på Rosenbad. När man väl kommer så långt att namnet är hittad, så finns det ingen telefon till vederbörande och emailadress saknas också. Så mörkret fortsätter även här, inget ljus på Rosenbad skall störa deras nya tillvaro.

Klart att Sverige inte kan ha det så här, något måste göras och det snabbt. Jag hänvisar till en mycket bra artikel av Rebecca  Weidmo Uvell med rubriken: En avvecklingslista för 2019 – Länk: https://uvell.se/2018/07/05/en-avvecklingslista-for-2019/
Jag rekommenderar att läsa artikeln med förslag till avveckling av myndigheter, självklart är det bäst att börja ta bort de som inte alls har en aning om varför de finns.

Sedan bör man skicka alla 21 länsstyrelser till de sälla markerna, det är faktiskt 2000 talet och inte 1634 när Axel Oxenstierna när länsstyrelserna inrättades, Hög tid att begrava dessa. Men sedan så har Rebecca Weidmo Uvell inte nämnt den kommunala byråkratin med deras myndigheter. Sedan har vi alla tusental av de närstående organisationer och föreningar som har nära släktband med etablissemanget. Så nog kan avvecklingslistan fyllas på, men Rom byggdes inte på en dag, även när det skall rivas.

Men sedan återstår vad man skall göra med eliten, Rosenbad måste byggas ut hundrafalt. Det är problem som visat sig när nu äntligen radiotjänst i Kiruna förmodligen går till graven. Men vad skall de dryga 300 anställda göra? De flesta har förmodligen inte access till ett rum i Rosenbad.
Nåväl känner jag de styrande rätt så är deras uppfinningsrikedom himmelsvid vad gäller att plocka fram sysselsättning även för dessa, som en del säger låtsasjobb.

Jag skrev en artikel i november 2017 när utredningen om hur radio- och TV avgiften skulle tas in, där jag förnöjt kunde skrika ut ordet ÄNTLIGEN.
Min artikel hade rubriken; Radiotjänst kanske på väg till himlen… – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5649

Något så vansinnigt som att sysselsätta mer än 300 endast för att skicka ut en avi för betalning av en förutbestämd avgift som skall betalas av alla som innehar en TV, ja det får man leta länge efter för att finna något liknande. Även i de mest hängivna kommunistiska länderna, men det är vårt problem.

Man med avvecklingen slipper vi skattebetalare också betala för pejlare som springer i trädgårdarna för att hitta ”bovarna”, som har TV men ingen licens. Det som tidigare har sysselsatt mer än 300, kan nu kanske göras av en man eller kvinna en gång varje år med några timmars programmering. Det kan man kalla effektivitet.

Jag var en ivrig pådrivare av en avveckling av den statliga myndigheten Invest Sweden vars uppgift var att få utländska investerare till Sverige. Självklart redovisades under åren inget resultat men mycket pengar gick till spillo: Jag var extra intresserad och blev också kontaktad när de skulle etablera ett kontor i Kina. När sedan oegentligheterna på Kinakontoret avslöjades så lade regeringen ner hela myndigheten. En mycket tråkig historia för Sverige och även Kina.
Läs mitt farväl till begravningen av Invest Sweden i en artikel i januari 2013 med rubriken; Farväl Invest Sweden – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

Självklart så är dessa bara några exempel på myndigheter som inte fyller någon egentlig NYTTA. Fler finns i Uvells avvecklingslista –  https://uvell.se/2018/07/05/en-avvecklingslista-for-2019/ 
Det är ändå bara toppen på ett ofantligt isberg. Därför är det av största vikt att ständigt påvisa vansinnet och därmed hoppas att något gott kan komma ut av det.

Hur svårt kan det vara att förstå vad som är roten till det onda?
För att citera rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter; ”Vaffö?gö vi på dette vise” kanske de ansvariga i Sverige istället borde försöka besvara den eviga frågan; ”Vaffö e de på dette vis”.

Mina bäste regeringsansvariga för Sverige följ budskapet i en sång av Galenskaparna och After Shave, då blir det bra. ”Det ska va gôtt å leva, annars kan det kvitta! Fint å leva, annars kan det kvitta; lätt å leva, annars kan det kvitta” och ”spring inte runt och vela – då sabbar du det hela!”.

Eftersom det är val i höst så skall dagens styrande och alla kommande folkvalda ställas mot väggen med hopp om svar och ändring på medborgarnas frågor, svaren skall alla väga i vår guldvåg innan vi lägger i röstsedeln. Vilka som vi anser är minst dåliga på att sköta Sverige.

Granskning, visselblåsare och en tänd blåslampa måste alltid fortsätta att värma baken på de styrande!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Sverige – STÄNGT FÖR SEMESTER

Sverige – STÄNGT FÖR SEMESTER

Detta är ett meddelande som inte allt för sällan möter den svenske medborgaren på många offentliga serviceinrättningar. STÄNGT! Ingen offentlig service under sommaren!


Mycket av det offentliga Sverige stänger ner både helt och delvis under sommaren på grund av de anställdas egna semesteruttag. Skälen varierar förstås men ofta påstås skälet vara att man inte har råd att anställa vikarier. Att tänka sig att fördela semestern mellan de anställda är inte på deras karta.

Varje sommar står jag lika förundrad över hur stor personalbrist som uppkommer inom de offentliga Sverige och de serviceinrättningar som bara skall fungera. Den största delen av dessa serviceinrättningar har enligt mitt sätt att se det, en konstant överbemanning oavsett säsong.

Polisen är en av de otäcka ”bubblor” som Sverige har i ryggsäcken och som ständigt krakelerar med brister i det polisära som de är satta att sköta.  Sommarstängt är självklart inget som ökar folkets tillit och förtroende för polisen. Jag har själv lämnat in en polisanmälan mot en annan offentlig tjänsteman som varit obehandlad i mer än ett år, detta trots påminnelse.
Får tydligen återigen besvära JO Justitieombudsmannen.

Men polisen är bara en av alla de myndigheter som har ansvar för den medborgerliga service, som redan är förskottsbetald. En service som påstås vara i världsklass. Denna typ av varudeklaration är så omdömeslös och inte överensstämmande med verkligheten.

Sveriges 290 kommuner är ett annat av det offentliga ”sysselsättningsbyggen” som i många fall bedrivs enbart ur en sysselsättningsaspekt, varken behov eller nytta är avsikten. Här råder samma överbemanningshysteri.

Trots dessa kriterier så händer följande nu under sommaren i Västerås kommun och det kommunala bussbolaget. Så här enkelt är det att stänga en serviceverksamhet som tydligen inte behövs under sommaren. Detta meddelande möts resenärerna av när man besöker kundcentret i Västerås.

Kundcenter Busspunkten, Vasagatan/Munkgatan (city)
Från och med måndag den 18 juni till och med 12 augusti har vårt kundcenter Busspunkten stängt.

Vi som är i behov av någon service som skall komma från staten, får nog ställa vårt hopp mest till att vi aldrig skall behöva utnyttja någon service, trots att vi redan förskottsbetald den.

Tillåt blåslampan ändå att få önska de offentliganställda och alla andra en FIN SOMMAR i hängmattan.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar