Välkommen till Blåslampan Riks

Nyhetsbrev från Blåslampan Januari, Februari och Mars 2021

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre vintermånader 2021. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både ljus, värme, hetta, upplysning och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre första månader Januari, Februari och Mars 2021

– Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
– Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
– 10 politiska skandaler som skakade Sverige
– Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen

– Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
– Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
– Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
– Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige

– NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
– FORTSÄTT ATT- HÅLLA  I  och  HÅLLA  UT

1.   Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
Covid-19 som startade i slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck världen över.
Det finns nu misstankar att ett flertal länder inne i en andra våg i världen, så även i Sverige.
Ännu värre är att många länder ser ut att vara på väg in i en tredje våg.         
Länk som visar det aktuella Coronaläget i världen
https://news.google.com/covid19/map?hl=sv&gl=SE&ceid=SE%3Asv

2.   Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
EU har mycket stora problem att få den vaccin som kontrakterats och betalts för, det gäller
de flesta av läkemedelsjättarna. Jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse
med flera andra länder så skiljer det kring vaccineringen. Varför det förhåller sig på detta sätt
är fortfarande obesvarad och verkar kanske så förbli. Det möts med tystnad från ansvarigt håll.
Länk till artikel i Göteborgs Posten med rubriken: Problemen med Astra Zenecas vaccin
kan förstöra Sveriges vaccinationsplan mot covid-19
https://www.gp.se/nyheter/sverige/problemen-med-astra-zenecas-vaccin-kan-f%C3%B6rst%C3%B6ra-sveriges-vaccinationsplan-mot-covid-19-1.40633387

3.  10 politiska skandaler som skakade Sverige
Politiska skandaler har alltid förekommit och kommer tyvärr med all säkerhet att fortsätta för all
framtid. Detta är tyvärr några få exempel som endast utgör toppen på ett isberg. Exempelvis
finns det knappast en enda kommun av Sveriges 290 kommuner som är fri från skandaler. Samma
sak kan också gälla för Sveriges ca 500 myndigheter, för att inte tala om de oräkneliga till dessa
närstående organ.
Länk till artikel i Kingmagazine . Rubrik: 10 politiska skandaler som skakade Sverige
https://www.kingmagazine.se/10-svenska-politiska-skandaler/

4.    Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen
Äntligen efter sju svåra år och fyra decennier har det hänt att ”skamfläcken” Västerås Flygplats
kanske kan få sin viloplats i himlen. Jag har nu lagt min röst i den folkomröstning som mer eller  
mindre  blev verklighet, men under galgen. Låt oss tro att det nu verkligen blir nedläggning innan vi
passerar 1 miljard kronor i samlade förluster. Inte ett enda år under flygplatsens fyra decennier, 
varit i närheten av svarta vinstsiffror.
Jag har under många år sammanfattat min tes för en nedläggning i nedanstående tre huvudskäl:

Inte tillräckligt stort potentiellt passagerarunderlag
Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes. (Idag endast tre ynka resmål)
Inget flyg till ett enda flyg nav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen

En flygplats utan flygmöjligheter för folket och därmed är en flygplats utan liv, försatt i respirator.
Röstresultat enligt preliminär rösträkning kl.23.00 röstdagen den 21 Mars 2021:
78,2 % röstade mot en nedläggning
21,8 % röstade för en nedläggning
37,7 % av de röstberättigade röstade

Låt se vad detta mycket starka ointresse att överhuvudtaget lägga sin röst kommer att få för 
konsekvenser. Än lär inte ordet och domen över flygplatsen vara över.
Länk till en artikel i SVT om flygplatsen och nedläggningen:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vasteras-flygplats-nara-nedlaggning

5.  Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
Korruptionen fortsätter snarare att öka än minska inom statliga och offentliga myndigheter och
närstående organ i Sverige. Det har det visserligen gjort sedan långt tillbaka i historien, vilket inte
är någon ursäkt att det skall förekomma idag på 2020-talet. Jag har mött den svenska korruptionen
inom de allra flesta områden och miljöer, men till största delen är de sprungna och tillhörande
statliga och offentliga sektorn.
Länk till artikel i Expressen från 2018 med rubriken; S och LO ägnar sig åt korruption
https://www.expressen.se/debatt/i-andra-lander-kallas-det-har-korruption/

6.   Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
Att Sverige skulle vara fritt från korruption och även från mer eller mindre dåliga tjänstemän i
statens tjänst, vet de flesta är utopisk. Men det som inte alltid är känt bland de breda folkmassorna är
att skattebetalarna håller många av dem ekonomiskt skadeslösa livet ut, detta oavsett hur korrupta,
 illojala och inkompetenta de har varit, och därmed tillfogat medborgarna enormt stor skada.
Länk till min egen artikel i Blåslampan med rubriken: Ny generaldirektör har gjort
entré på elefantkyrkogården – http://xn--blslampan-62a.se/

7.    Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
Hur går det när politiker tar på sig rollen som affärsmän i det växande antalet kommunala bolag?
Inte så bra, visar olika undersökningar. Inte sällan är det partipolitiken som styr affärerna samtidigt
som insynen i hur skattemedlen används minskar. Läsvärt och en tankeställare för många i
kommuner att studera resultatet i undersökningen.   
Länk till artikel av Nationalekonomiska institutionen  Lund – Politiker usla affärsmän:
https://www.nek.lu.se/nyheter/kommunala-bolagen-allt-fler-politiker-usla-affarsman

8.    Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige
Jag slutar aldrig att förvånas över hur starka krafter den kommunistiska läran har och gräver sig ner
i den svenska myllan. Man skall aldrig underskatta den enorma växtkraft denna lära sitter inne
med. Jag har under mer än 35 år verkat som egen företagare i dagens Ryssland och forna
Sovjetunionen, men med devisen, ”Ett gott samvete – Bästa huvudkudden”. Eftersom jag alltid
utövade mitt företagande med att alltid ha ”rena händer” var det hela tiden en
kamp, med att försöka finna en möjlig väg förbi kommunismens enormt starka krafter. Detta
kostade mig både pengar, fysiska och psykiska minnen. Jag avslutade alla mina engagemang i
Ryssland senare delen på 1990-talet och kunde återvända till Sverige. – Med livet i behåll –
Länk till artikel av Rebecca Weidmo Uvell med rubriken: Vänsterpartiet och kommunismen
https://uvell.se/2021/02/19/vansterpartiet-och-kommunismen/

9. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
Mitt i kampen mot Covid-19 så ökar fusket lavinartat i samhället. Det är främst bidragsfusket
ökar mest. Detta trots att regeringen säger sig satsat stora belopp och arbete för att få stopp på  
fusket. Redan 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta
med fusket. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022. Men det
  innebär också att det blir ytterligare en myndighet som ger nya möjligheter till fusk.
Fler myndigheter = fler möjligheter till fusk.  
Mera effektivt är att minska eller helt avskaffa bidragen. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK

Se artikel i Dagens Arena med rubriken – »Ordning och reda« ska minska bidragsfusk

https://www.dagensarena.se/innehall/ordning-och-reda-ska-minska-bidragsfusk/

10.  FORTSÄTT ATTHÅLLA  I  och  HÅLLA  UT
Mantrat HÅLL I och HÅLL UT i kampen mot Covid-19 är ett MÅSTE. Det är kanske det
viktigaste ”mantrat” just nu för alla i kampen för att hejda smittspridningen i samhället,
 De högst ansvariga för att mota covid-19 är ett flertal så kallade expertmyndigheter, men
den högst ansvarige är Sveriges regering – punkt slut. Svidande kritik över hanteringen
kring pandemin har östs över de flesta av de ansvariga, men huvudansvaret bär regeringen.
Däremot är vi mycket tacksamma till alla som arbetar inom sjukvården och kämpar för
alla covid-19 sjuka.       
Läs artikel i Skövde nyheter – Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret https://www.skovdenyheter.se/artikel/coronakommissionen-regeringen-bar-ansvaret   

Återigen kommer det dagligen nya exempel på Sveriges gamla och nya problem som aldrig verkar bli mindre, utan tvärtom växer sig större och starkare. Fler och fler av statliga och offentliga ”värstingar” fortsätter härja, och verkar ha ett ännu mera fritt och stort spelrum i vårt svenska samhälle i pandemitider. Nya statliga och gamla ”värstingmyndigheter” och deras närstående organ måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla en fin stundande vår med mycket sol både ute och inne. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot den fruktansvärda Covid-19 pandemin.

TACK alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.


Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Generaldirektören Eliasson kliver in på elefantkyrkogården

Eliasson hann knappt komma hem från sin varma semester i Spanien och hemma i Sverige upptäcka vilken hetta det kan vara även i Sverige, och även mitt i vintern. Han tvingas avgå som GD för myndigheten MSB, men blir direkt erbjuden ett nytt jobb och behåller titeln generaldirektör med sin månadslön 160 000 kr, men nu i ny tjänst på elefantkyrkogården i regeringskansliet Rosenbad.

Lika svårt eller helt omöjligt att utrota politiker- och byråkratskandaler, som att ta död på maskrosor.

Jag skrev en artikel 2012 med rubriken; Inte undra på att politikerföraktet i Sverige sprider sig som maskrosor – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1283 – läs om denna tyvärr inte alltför ovanliga historia. Det är en historia värd att läsa, och handlar om miljöpartisten Mikael Johansson från Örebro som tar sig friheten att maximalt utnyttja ”systemen” i Sverige, för att enbart tillskanska sig egna fördelar som får de flesta ”vanliga” medborgare att gå i taket.

Den nu aktuella historien om generaldirektören Dan Eliasson går inte heller av för hackor, även den tål att minnas och för mig tyvärr påminnas om livet i det Sovjet och Ryssland som jag under mer än 35 år fick känna av.

Generaldirektören Dan Eliasson har varit i tjänst på fyra tidigare myndigheter som dess chef och fått lämna alla utan att inkassera de ädlaste förtjänstmedaljerna.

 1. Mellan 2007 och 2011 var Eliasson generaldirektör för Migrationsverket.
 2. Därefter tillträdde han tjänsten som generaldirektör för Försäkringskassan den 1 oktober 2011.
 3. Efter Försäkringskassan utsågs Eliasson den 20 november 2014 till rikspolischef.
 4. Eliasson slutade som rikspolischef den 15 februari 2018 och tillträdde den 5 mars samma år som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han blev kritiserad för en privat resa till Kanarieöarna trots rekommendationer att avstå privata resor.
 5. Med hänvisning till kritiken begärde Eliasson den 6 januari 2021 att få lämna sin post som generaldirektör vid myndigheten, vilket regeringen biföll dagen därpå.
  Senare i januari 2021 har han utsetts till generaldirektör på elefantkyrkogården i Regeringskansliet, med bibehållen lön 160 000 kr i månaden.

  Elefantkyrkogård är en plats dit, enligt en traditionell uppfattning, elefanter beger sig för att dö. Denna uppfattning saknar vetenskaplig grund. Myten kan ha uppkommit eftersom elefanter som är sjuka eller skadade inte kan förflytta sig längre sträckor. Sådana djur har en tendens att uppsöka platser där det finns rikligt med vatten, mjuka växter att äta samt helst också träd som kan erbjuda skugga. Källa wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elefantkyrkog%C3%A5rd
Lycklig elefant

Det är ändå med viss optimism att Dan Eliasson genom sin omdömeslösa resa och agerande ändå väckt upp svenska folket och verkligen känner avsky för denna typ av maktfullkomlighet som inte alltför sällan förekommer i den svenska myndighetssfären.

Även om jag alltid har anammat de bevingade orden ” Ett gott samvete är bästa huvudkudden” och ännu har en relativt god och bra nattsömn, så är det oerhört tråkigt att behöva uppleva ett Sverige som i många delar liknar det diktaturstyrda Sovjetunionen och så även dagens Ryssland.

Detta kan jag verkligen ge uttryck för efter mer än tre decenniers kamp som egen företagare i dessa kommunist-och diktaturstater och deras sofistikerade överlevnadssystem. Jag har turen med att ha livet i behåll och ta mig därifrån, om än skadad och märkt, så kan jag ändå känna mig nöjd och till vissa delar belåten. Det jag fått uppleva som människa och företagare inne i kärnan av HELVETET är också ovärderliga att få lägga till i erfarenhetsbanken. Mer finns att berätta om mina år och dagliga kamp som egen företagare i detta vad jag kallar osannolika HELVETE.
Kanske kommer det mera……

Jag fick under mina år i Sovjetunionen och Ryssland också möta många fantastiska människor som tvingades leva och bo i detta HELVETE, i motsats till mig som var fri och kunde lämna landet. Jag fick också många vänner för livet som jag gläds åt att få ha kontakt med än idag, tyvärr så har också många gått bort.

Just idag den 2 februari 2021 ställs demokratikämpen Aleksej Navalnyj återigen inför rätta i Moskva, jag känner med Dig Aleksej och ger Dig allt moraliskt stöd i Din svåra, men outtröttliga kamp.
HÅLL UT ALEKSEJ!

Låt oss alltid försöka skydda alla människor oavsett var i världen, från detta HELVETE som jag upplevde och menar finns långt mer än vi tror.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör
Honorary Doctor Plekhanov Russian Academy of Economics,
Moscow, Russia.

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nyhetsbrev från Blåslampan Oktober, November och December 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre höst- och vintermånader 2020. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre månader Oktober, November och December 2020

– Covid-19 fortsätter att skörda sina offer dagligen över världen
– Sverige hårdast covid-19 drabbat bland våra nordiska grannländer
– Värsta krisen någonsin för besöksnäringen i Sverige 
– Västerås flygplats fortsatta överlevnad avgörs i en folkomröstning
– Belarus fortsätter sitt terrorvälde på folket
– Bidragsentreprenörer är skapade och härstammar från röda socialistländer
– Årets värsta kommun i slöseri 2020
– FBI utreder svenska banker – aktierna rasar

– Fler myndigheter ökar tillkomsten av nytt bidragsfusk
– HÅLL I – HÅLL UT

1.   Covid-19 fortsätter att skörda sina offer dagligen över världen
Covid-19 som startade slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck världen över. Det är nu inne i en andra våg i världen, så även i Sverige. Covid-19 visar sig öka i de flesta länder och  många länder i ännu större omfattning än vårens värsta spridning. Sverige fortsätter att sticka ut med mycket höga smitt- och dödstal, framförallt jämfört med sina nordiska grannländer men även i jämförelse med flera andra länder. Frågan varför det är så, är ännu obesvarad.
Länk till SVT om Coronaläget i Sverige och världen:
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

2.   Sverige hårdast covid-19 drabbat bland våra nordiska grannländer
Sverige sticker ut med mycket höga smitt- och dödstal jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse med flera andra länder. Varför det förhåller sig på detta sätt är fortfarande obesvarad och kanske så förblir.
Länk till artikel i aftonbladet med rubriken: Kräva hårdare åtgärder är det enkla
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wed06M/krava-hardare-atgarder-ar-det- enkla

3.   Värsta krisen någonsin för besöksnäringen i Sverige 
Många länder har tvingats in i en ny fas av överlevnadskamp, både med att hålla människor vid liv  rent medicinskt, men också att försöka hålla ekonomin över vattenytan. Som alltid finns det både vinnare och förlorare mellan olika branscher i en så djup kris. Stora ekonomiska stödpaket har sjösatts i de flesta länder för att hålla arbetslösheten nere och ekonomin uppe på någorlunda acceptabla nivåer. Några exempel bland de värst drabbade bland olika branscher i Sverige är besöksnäringen och där bland annat; hotell, restauranger, barer, teatrar, konferensanläggningar, och museiverksamheter, biografer, et cetera.
Länk till en artikel i arbetsmarknadsnytt om krisen i den svenska besöksnäringen.
Rubrik: Värsta krisen någonsin för besöksnäringen – ny kalldusch på väg
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/besoksnaringens-varsta-kris-ny-kalldusch-   pa-vag_1148617.html     

4.    Västerås flygplats fortsatta överlevnad avgörs i en folkomröstning
Västerås kommun som jag menar i decennier har fört en ojämn kamp för att behålla sin flygplats men helt utan framgång. Ingen flygplats kan ha ett liv utan flygdestinationer som folk behöver och vill ha, det måste man lyckas med för att få till en varaktig flygplats. Ett andra viktigt skäl är att leverera flygdestinationer för folket. Utan folk som vill, kan eller behöver flyga så blir det heller inga flygbolag som kan överleva. Med detta sagt förstår alla att det är minst sagt dödsdömt med att hålla en flygplats under armarna. Det kan benämnas som ett kvalificerat ”Ebberöds bank”. Nu avgör folket i Västerås nedläggningen i en folkomröstning den 21 mars 2021. Jag har under många år sammanfattat min tes för en nedläggning i nedanstående tre huvudskäl:

 • Inte tillräckligt stort potentiellt passagerarunderlag
 • Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes. (Idag endast tre ynka resmål)
 • Inget flyg till ett enda flyg nav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen.
  Länk till en artikel i FLYG24NYHETER om flygplatsen och nedläggningen:
  https://flyg24nyheter.com/2020/03/10/vasteras-flygplats-laggs-ned/

5.  Belarus fortsätter sitt terrorvälde på folket
Ingen ljusning ännu på terrorväldet i Belarus, vilket får mig att känna rysningar av likheter från mina mer än 35 år som företagare i både Sovjetunionen och dagens Ryssland. Belarus visar på klara likheter med Ryssland och andra forna Sovjetstater. För att kunna förstå lite av folkets helvete i sitt land Belarus rekommenderar jag Er att läsa Svetlana  Alexijevitj och då hennes TidenSecond Hand som tog nästan 20 år att skriva. Svetlana tilldelades nobelpriset litteratur 2015.
Länk till samlade nyheter om Belarus i Expressen.
https://www.expressen.se/tagg/location/belarus/

6.   Bidragsentreprenörer är skapade och härstammar från röda socialistländer
Att Sverige skulle vara fritt från korruption, det vet alla är utopi. Men det som inte alltid är känt bland de breda folkmassorna är ursprunget. Jag menar att ursprunget till korruption kan härledas till röda socialistländer. Det kan jag med bestämdhet säga då jag försökt att arbeta som egen företagare och med rena händer i mer än 35 år i forna Sovjetunionen och så även i dagens Ryssland. Parallellt även i dryga 30 år i Kina som egen företagare. Jag avslutade alla mina affärsengagemang i Ryssland för ett 10-tal år sedan, då förnuftet nådde mig genom både mentala och kroppsliga ohälsa som jag dagligen utsattes för. Däremot så har jag engagemang kvar i Kina där säkerheten och därmed en betydligt bättre hälsa som är kommen från en helt annan himmel än i Ryssland.
Länk till en läsvärd artikel av Rebecca Weidmo Uvell med rubriken: I vänsterns värld är bidragsentreprenörer det finaste –https://uvell.se/2020/11/02/i-vansterns-varld-ar-bidragsentreprenorer-det-finaste/

 7.    Årets värsta kommun i slöseri 2020
Det är återigen dags för en läsning som garanterat kan sätta fart på de vildaste jaktdreven, dels på den som lyckats hitta personerna som föreslagit vansinnet och sedan avslöja beslutsfattarna och alla medskyldiga. Läsvärt och en tankeställare för många i kommuner att studera resultatet i undersökning.
Länk till årets värsta kommunslöseriet: Utförd av skattebetalarna.se
https://skattebetalarna.se/arets-varsta-sloseri-2020/

8.    FBI utreder svenska banker – aktierna rasar
Det verkar aldrig ta slut med misstankarna kring de svenska bankerna för oegentligheter främst då deras baltiska verksamheter. När skall svenska och danska banker lära sig från sina gamla synder när det gäller att vara ”penningtvättmaskiner” åt skurkar från Ryssland och forna sovjetländer.
Länk till artikeln i SVT nyheter med rubriken: FBI utreder svenska banker – aktierna rasar
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/fbi-utreder-svenska-banker-aktierna-rasar

9.    Fler myndigheter ökar tillkomsten av nytt bidragsfusk
Mitt i kampen mot Covid-19 så verkar bidragsfusket öka. Detta trots att regeringen säger sig satsat stora belopp för att få stopp på fusket. I juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta med fusket. Utredning föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022. Men det innebär bara att det blir ännu en myndighet som genererar nya möjligheter till fusk. Fler myndigheter =  mer möjligheter till fusk.  
Enklare och mera effektivt är att avskaffa bidragen.
NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
Se artikel från 8 Sidor nyheter – Svenska myndigheter fuskar mer

https://8sidor.se/sverige/2018/02/svenska-myndigheter-fuskar-mer/

10.  HÅLL i – HÅLL UT
HÅLL I – HÅLL UT i kampen mot Covid-19. Det är kanske det viktigaste ”mantrat” just för närvarande för alla medborgare i kampen för att hejda smittspridningen i samhället. Redan nu har efterspelet börjat att redovisas för hur covid-19 pandemin skötts av landets ansvariga. Den av regeringen tillsatta coronakommisionen har presenterat en delrapport den 15 december som levererar en svidande kritik till i stort sett alla ansvariga, men att huvudansvaret bär regeringen.
Läs artikel i Dagens medicin – Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret – https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/coronakommissionen-regeringen-bar-ansvaret/

Detta är några exempel på gamla och nya problem som tornar upp sig på Sveriges himlen. Många officiella och statliga ”värstingar” fortsätter härja och har ett fritt och stort spelrum i vårt svenska samhälle. Nya statliga och gamla ”värstingar” bland myndigheter och närstående organ måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla fina vintermånader och ett GOTT NYTT ÅR. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot det fruktansvärda Covid- 19.

TACK till alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.
Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar