Välkommen till Blåslampan Riks

Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…

Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…

Skandalmyndigheten Arbetsförmedlingen (AF) bara fortsätter och fortsätter att göra bort sig. Det senaste som visar upp myndighetens rätta ”jag”, men säkert inte det sista är SVT:s program med namnet Sveriges bästa arbetsförmedling. Se avsnitt 1 av 5 och gråt över eländet; https://www.svt.se/sveriges-basta-arbetsformedling/

Mitt eget namn på Arbetsförmedlingen är sedan länge Bidragsförmedlingen, just därför att arbetet på insidan av myndigheten handlar mera om att försörja både arbetssökande och företag med ekonomiska stöd och bidrag i alla tänkbara former. Bidragsförmedlingen har ett långt mer digert program för bidrag och stödåtgärder än att vara en Arbetsförmedling som förmedlar reella arbeten.
Bidragsmyndigheten beskriver jag mer i min artikel från juni 2017 med rubriken: Regeringen skapar nya Fas3 sysselsättningar då inget annat hjälper http://xn--blslampan-62a.se/?p=5453

Arbetsförmedlingen menar jag är en rejäl skamfläck för Sverige. Arbetsförmedlingen visar med ackuratess på att Sverige inte längre har en egen förmåga att vara ett JOBB-skapande land, som leder till JOBB för NYTTA och BEHOV som grund.

Jag påminner mig om tiden när Sverige var begåvad med en myndighet vid namn Länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämnden var en svensk myndighet som ingick i Arbetsmarknadsverket och lydde under Arbetsmarknadsstyrelsen. Alla dessa tre lades ner 1 januari 2008, och deras uppgifter övertogs av den nybildade myndigheten Arbetsförmedlingen. Det fanns en Länsarbetsnämnd i varje län.

Ett sorgligt minne jag har är när chefen för Länsarbetsnämnden i Västmanland ansökte och fick ekonomiskt projektstöd, för att lära ryssarna hur man bygger upp arbetsförmedlingar. Det blev många resor till Ryssland för ett antal svenskar och motsvarande resor med ryssar till Sverige. Hur många miljoner detta kostat svenska skattebetalare vill jag helst inte veta. Vad jag däremot vet är att Ryssland aldrig har haft och kommer heller aldrig att ha några arbetsförmedlingar.

Detta kan jag bestämdhet säga efter att ha varit egen företagare i forna Sovjet och dagens Ryssland mer än 35 år.

Skandalerna och förbränningen av skattepengar i Arbetsförmedlingen har under dess levnad varit gigantisk och kan räknas i miljarder kronor. Ett typiskt exempel på vansinnet är när AF brände iväg 100 miljoner på en webbplats som aldrig blev av. Läs mera| SVT Nyheter; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/af-la-100-miljoner-pa-ny-sajt-som-inte-blev-av

Men att tänka sig att nedläggningen av dessa tre arbetsmarknadsmyndigheter skulle ha gjort livet bättre och lättare för de som saknar ett reellt JOBB, det vore en alltför utopisk önskedröm. Svårigheten i alla tider, liksom i dagens Sverige är att det saknas ett JOBB-skapade som är värt namnet. Det svåra är inte att fördela ut JOBBEN, utan att skapa dem.

Varför det är ett undermåligt och minst sagt miserabelt nyskapande av reella JOBB finns det många orsaker till, men orsakerna måste även de ansvariga kunna se och därefter ha förmågan att räta till.

Jag har arbetat som egen företagare och varit och är verksam med rådgivande funktioner i många länder som inte har någon som helst Arbetsförmedling, som är finansierad av staten. Jag har i de flesta av dessa länder kunnat konstatera, att de flesta av de som vill ha ett avlönat arbete, också har någon form av ett avlönat JOBB. Det är ett JOBB som också är BEHÖVD och skapar NYTTA, dessutom oftast helt utan ekonomiskt stöd varken till arbetstagare eller arbetsgivare.

Det finns som alltid bra och dåliga sidor i varje system. Men det kan vara värt att studera för Sverige och kopiera det som är bra.

Jag har skrivit mycket och länge om Arbetsförmedlingen (AF) och dess otroliga inkompetens och en helt vansinnig myndighet, som bara får leva vidare med sina 14000 anställda. Detta utan att på något enda sätt skapa NYTTA.
En artikel från september 2014 med rubriken; Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHETEN – ett korthus på väg att ramla ihop – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4079

Trots att korthuset enligt min mening har rasat ihop för lång tid sedan, så har myndigheten kvar sina 14000 anställda som får sin försörjning varje månad. För mig så är det så starka ord om eländet AF att det inte kan skrivas här med värdighet, utan citerar i stället f.d partiledaren för VPK; CH Hermansson som sa följande: ”Någon jävla ordning ska det va´ i ett parti”. Det säger allt.

Precis som i många andra myndigheter så är det också stora problem med nepotism, fusk, och korruption i Arbetsförmedlingen. En av orsakerna till detta är att Arbetsförmedlingen lägger ut stora projekt varje år som köps upp på marknaden. Dessa uppköp av externa tjänster handlar årligen om hundratals miljoner eller miljarder kronor. Ett exempel är det ovan angivna webbsajtprojektet för 100 miljoner som aldrig blev av, bara betalning av fakturorna.

Detta är ett stort problem i myndigheter och närstående organisationer speciellt de som har stora upphandlingar av tjänster med utomstående företag att hantera. Jag har skrivit om detta i en artikel med rubriken; Fel bidrag = Mer korruption, mutor, fusk och bidragsberoende – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5533

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Ny nödhjälp skall nu tillföras norra delen av Sverige…

Ny nödhjälp skall nu tillföras norra delen av Sverige…

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht frälsar nu norra delen av Sverige med miljardbelopp som  till mycket liknar 1920-talets nödhjälpsarbeten, men en stor skillnad är att ingen nu behöver tillföra några större arbetsinsatser.

Nödhjälpsarbete var en viktig del för att bygga upp Sverige under och efter andra världskriget, landet behövde vägar och andra infrastrukturer. Jag har skrivit en artikel om detta nödhjälpsarbete 2017 med rubriken; Sveriges nödhjälpsarbeten från 1920-talet fortsätter 2017 och ökar… http://xn--blslampan-62a.se/?p=5665

Nu är det valår och dags igen med smörjmedel, detta även om röstetalen i Norrland blir mindre och mindre, så måste det ”fläskas” på så mycket som möjligt.
När man läser regeringens miljardsatsning som sägs skall stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat så blir man minst sagt upprörd och på ren svenska ”heligt förbannad”. Vilket kvalificerat snömos som de har lyckats skriva ihop.

Läs själva och döm: Mångmiljonsatsning ska stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/mangmiljonsatsning-ska-starka-gles–och-landsbygdskommuners-foretagsklimat/

Jag menar att det finns lösningar på ett reellt JOBB-skapande med innehållet BEHOV och NYTTA, även för Norrlands gles- och landsbygdskommuner, men det saknas i allt som regeringen nu presenterat.

Då det under många decennier har fokuserats på SYSSELSÄTTNING utan NYTTA i Sverige så måste en omedelbar förändring komma till. Landet står och vacklar otäckt nära klippkanten, där framtiden och utgången är oviss.

Den uppfinningsrika SYSSELSÄTTNINGEN utan NYTTA handlar också alltid om betald sysselsättning. Den som betalar kalaset är skattebetalarna.
Detta är inte hållbart i längre. Vad Sverige behöver är en formidabel nystart av företag som av entreprenörer med egna krafter och egna insatser startar och bedriver hållbara företag över tid.

Ett sunt nyföretagande behövs i hela Sverige – inte bara Norrland.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Västerås flygplats med dess ledning saknar verklighetsförankring

Västerås flygplats med dess ledning saknar verklighetsförankring

Västerås flygplats med bolagets VD och styrelseordförande har (vad jag förstått) besvarat  frågor som jag ställt skriftligt. Men svaret kom som ett debattinlägg i lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT införd 26 mars 2018. Länk till debattartikeln;
http://www.vlt.se/opinion/debatt/vasteras-flygplats-vill-satsa-pa-fler-flyglinjer

Stort tack för Ert försök till svar Persson och Åkerman, i alla fall ett livstecken.

Rubriken i digitaltidningen är, Västerås flygplats vill satsa på fler flyglinjer, men i papperstidningen så är rubriken Västerås flygplats har en samhällsfunktion.
Nåväl båda rubrikerna har ingen relevans i verkligheten. Flera flygbolag har försökt etablera reguljära flyglinjer från Västerås, men alla har misslyckats. Som exempelvis några av de senaste i raden som kastat in handduken är; Wow Air till USA via Reykjavik, Island, Next Jet både till Helsingfors och Köpenhamn. Alla har kraschlandat, och ibland innan de ens har startat sin första resa.

I svaret som på mina frågor i artikeln som författats och undertecknats av VD Tezz Tordsdotter Åkerman och styrelseordföranden Ulla Persson så finner jag inga klargörande svar på mina frågor, inte ens ett försök att konkret besvara frågorna. Ytterligare dimridåer läggs ut som ett tänkt försvar.
Jag lägger med PDF filen här med mina frågor, som tillställdes flygplatsledningen och ägarna Västerås Kommun (Skattebetalarna). 21 feb_Frågor Västerås Flygplats

Skribenterna säger att Västerås flygplats har en samhällsnyttig funktion utan att exakt precisera vilka funktioner de avser som är livsviktig och till någon nytta för invånarna. De tar upp behovet av ambulansflyget som ett viktigt argument, men berättar då inte hur många ambulansflyg som faktiskt har utnyttjat flygplatsen under varje år.

Det finns en väl fungerande helikopterbas direkt vid sjukhuset både för organ – och alla andra typer av sjuktransporter. Det känns som desperat att behöva framställa behovet och nyttan av flygplatsen, med direkta hot om att flygplatsen kan vara avgörandet mellan liv och död för medborgarna.

Att sedan också ha mage att använda Northvolt och deras utlovade fabrikssatsningar med tusentals anställningar, som ett skäl att underhålla flygplatsen, är mycket magstarkt. Northvolts etablering och storlek får idag anses som mycket osäker.
Västmanlands kvarvarande storföretag har redan uttryckt att de inte har något behov av Västerås flygplats utan ett kontinuerligt reguljärflyg som kan ta dem vidare ut i världen.

Jag hänvisar till en artikel som jag skrev i april 2015 med anledning av krisen i Pajalagruvan  med rubriken; Stefan Löfvens dåliga luktsinne har smittat av sig i hela Norrbotten –http://xn--blslampan-62a.se/?p=4489  – Pajalagruvan eller bolaget Northland som försattes i konkurs är en av Sveriges största ekonomiska konkurs i modern tid.

Jag funderar om det kan finnas ett genetiskt släktdrag i ”dåligt luktsinne” hos Sveriges politikeretablissemang, kanske då främst i socialdemokraterna, men inga partier är snövita. I Västerås har detta dåliga luktsinne gällande flygplatsen varit närvarande ända sedan flygplatsen startade 1976. Alla år sedan starten har flygplatsen gått med stora förluster. Det samlade förlusterna överstiger med råge en halv miljard och till mycket lite nytta för medborgarna.

Lite sans i försvaret av miljonrullningen som pågår i Västerås flygplats år efter år vore klädsamt. Detta även om jag menar att ledningen saknar verklighetsförankring, som jag menar borde vara en grundbult.  Jag är inte ensam om att ha uppfattningen att ledningen och styrelsen inte är rätt man eller kvinna på denna plats. Ulf Hedman som också svarsartikeln riktade sig till har skrivit mycket om flygplatsen och delar mycket av min kritik. Läs en debattartikel av Hedman: Flygplatsstyrelse saknar kompetens –VLT den 10 juni 2016 http://vlt.se/asikt/debatt/1.3957591-flygplatsstyrelse-saknar-kompetens

Hela ledningens svarsartikel med försök till svar på mina och andras frågor, präglas av ett omöjligt och övergivet försök att stärka behovet och nyttan med flygplatsen. Det är mycket tal om olyckan är framme,  som vid stora skogsbranden. Ja, tänk om inte OM fanns, så mycket bättre världen skulle vara.                        

Jag vill också påminna om den nonchalans som ofta råder från kommunen att besvara brev. Som exempelvis mina skriftliga frågor till Anders Teljebäck den 2 februari 2015 om flygplatsen, som trots ett otal påminnelser ännu inte besvarats. Maktfullkomlighet kallar jag det!

Läs min artikel april 2015 med rubriken: Västeråspolitikers svek och oklarheter om flygplatsen fortsätter att stå oemotsagt och utan försvar – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4493

Eftersom det är ett nytt val i år så skall jag och säkert många andra i god tid före valdagen begära svar från samtliga politiska partier i Västerås vad de avser att göra med flygplatsen. Skall den vara kvar som idag eller läggas ner och använda förlust pengarna till potthålen i stadens vägar eller förbättra stadens äldrevård. Hål finns det gott om även i Västerås kommun.
Det skall vara klara besked och denna gång kommer vi inte att lita på några löften från Teljebäck och socialdemokraterna, efter deras svek förra valet. Vi glömmer inte Ditt svek vid förra valet Teljebäck!

Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll, så låt oss ändra kurs med ny luft under vingarna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks, Västerås | 1 kommentar