Välkommen till Blåslampan Riks

Ordet JOBB i Sverige är ett kärt barn med många namn

Ordet JOBB i Sverige är ett kärt barn med många namn

Ordet JOBB är ett ord som har många betydelser i Sverige beroende från vem det kommer från. Ansvariga för styret av Sverige är de som ofta uppfinner de mest makabra användningsområden och benämner det som JOBB.


För mig så är ordet JOBB ett avlönat arbete/anställning som genererar den NYTTA som dels är behövd men även avlönas utan ekonomiska bidrag eller stöd från samhällets skatteintäkter. Jag finner inte de rätta orden för att beskriva hur många svänger sig med ordet JOBB, när det egentligen handlar om sysselsättning, som jag själv menar ofta är en meningslös respiratorsysselsättning.

Jag hävdar med bestämdhet att detta bara förvärrar läget och i många fall permanentar patienten till ett långt liv i respiratorn. Jag benämner detta plastiska fenomen för en misslyckad ”Tvätta fönster” politik. Läs min artikel från 2017; Sveriges ”Tvätta fönster” politik fortsätter och ökar –  http://xn--blslampan-62a.se/?p=5364

Detta med avsaknaden av reella JOBB har jag skrivit mycket och ofta om de senaste åren. Jag menar att den politik som har förts av de ansvariga politikerna, oavsett vänster eller höger slagsida så är det fullständigt okänsligt, oansvarigt, idélöst och med ett dåligt ledarskap. Det kan aldrig gå bra över tid. Jag skrev i början av 2018 en artikel som belyste hur politiker kan se på JOBB, rubriken var JOBB i liberalernas Sverige 2018… – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5734

Jag ställde där frågor till liberalerna som skrivit debattartikeln med förslaget att skapa 2500 ENKLA JOBB, men har tyvärr inte fått något svar. Länk till Liberalernas debatt artikel om deras enkla JOBB; https://www.vlt.se/artikel/debatt/liberalerna-lagre-lon-och-enklare-regler-ger-fler-jobb

Ett annat vansinne i missbrukandet av ordet JOBB är hur den ansvarigt styrande regeringsmakten påstår sig skapa JOBB, men tyvärr som alltid är det bara ren och meningslös sysselsättning. Läs min artikel med rubriken; Reella JOBB skapas aldrig av det offentliga Sverige –  http://xn--blslampan-62a.se/?p=5908 

Att det förekommer både dumheter, oegentligheter och ett hejdlöst missbrukande av medborgarnas skattemedel i det offentliga Sverige råder det knappast delade meningar om. Läs min artikel från april 2017 om hur den beryktade ”Elefantkyrkogården” i Rosenbad är fylld till bredden och ständigt fylls på. Rubrik; Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull http://xn--blslampan-62a.se/?p=5372   

Att skriva ner allt elände som finns förknippat till ordet JOBB i Sverige av idag är inte möjligt, och där det mesta borde vara förpassad till en brinnande majbrasa. Jag återger min frustration genom att citera en dikt av Gustaf Fröding, Dumt fôlk från 1895 och måste konstatera att mycket är sig likt idag 2019.

Dumt fôlk
Å gubevars för dumt fôlk 
Te äxämpel dä va en söndasmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga, å smal å vesen va’n, tocken sôm tocker ä. 
”Gudagen, min goda man”, sa’n. ”Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn”, töckte’n. 
”Håja, nock vet ja dä”, sa ja. ”D’ä inga kônst te komm dit. Når han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska’n int gå, utta bar fortsätt, tess han kommer te näst vägskel, där dä tar å te höger, där ska’n gå.” 
”Mä se”, sa harrkärsillänne å såg fundersam ut, änna sôm dä int skull var klar grejer. ”Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da.” 
”Jo, når’n da ha gått ett stöck te, så kommer’n te e å, å i åa ä e ö.” 
”Vasa”, sa’n. 
”Å i åa ä e ö”, sa ja. 
”Men va i all ti ä dä ni säjer, a, o?” sa’n.  
”D’ä e å, vett ja”, skrek ja, för ja ble rasen, ”å i åa ä e ö, hörer han lite, d’ä e å, å i åa ä e ö.””A, o, ö”, sa’n, å dämme geck’en.
Jo, den va nôe te dum den. 

Eftersom valet i september 2018 inte gick som alla inblandade partier hade tänkt sig, så har det resulterat i att Sverige idag den 14 januari 2019 (136 dagar efter valdagen) fortfarande är utan regering.
När det än blir en regering, så blir det med all säkerhet någon slags regering, som anses vara minst dålig på att sköta Sverige. 

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Axplock med Blåslampans ”värstingar” 2018

Axplock med Blåslampans ”värstingar” 2018

Här anges några av Blåslampans officiella ”värstingar” för 2018. Dessa kommer självklart att även i fortsättningen få känna av värmen från Blåslampan, om de fortsätter med sitt dåliga beteende och maktutövande. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera.

1.Arbetsförmedlingen Myndigheten som troget fortsätter med att sticka ut näsan i det mesta som är dåligt, och detta gäller överallt i hela landet. Fortsatta skandaler och märkligheter är det som förknippas med denna myndighet. Myndigheten som har årskort år efter år, på en tätposition bland Sveriges värstingar.
Länk till en av årets bloggartiklar skriven av Rebecca Weidmo Uvell om arbetsförmedlingen: Rubrik: Arbetsförmedlingen bränner dina pengar på ny logga –https://uvell.se/2019/01/02/arbetsformedlingen-branner-dina-pengar-pa-ny-logga/

2. Flygplatsen Västerås  Västerås kommun fortsätter envetet att hålla liv i flygplatsen, något som de inte har lyckats med i många decennier. Man måste också tillägga att den benämns som flygplats trots att den nästan helt saknar flygdestinationer. Däremot har flygplatsen lyckats med att kosta skattebetalarna i Västerås hundratals miljoner. Under den tid flygplatsen har existerat är de samlade förlusterna mer än en halv miljard. Förlusten fortsätter stadigt varje år, men inga möjligheter att välja var man skall flyga. Skandalen med flygplatsen i Västerås fortsätter år efter år.
Länk till blåslampans senaste artikel om flygplatsen: Västerås flygplats 2018 ännu kvar i ett oåterkalleligt mörker – http://xn--blslampan-62a.se/?p=6013

3.Bidragslandet Sverige  Mycket i Sverige hålls igång enbart genom att den politiska agendan i det offentliga Sverige går ut på ett ohämmat stöd och bidrag både till privatpersoner och företag.
En otrolig ”värsting” som styr och ställer med helt onödiga och vansinniga bidrag i Sverige även 2018 är myndigheten mucf.se.
Avskaffas bidragen och stödåtgärder så visar sig nakenheten i landets tillstånd upp sig i dagen.
Länk till en bloggartikel om det svenska stöd- och bidragsträsket med rubriken: Mera Bidrag – Mera Fusk – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4922

4. Korruptionen i Sverige högst bland Skandinaviska länder Organsisationen Transparency International (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som kartlägger och mäter korruption i Sverige. Besök deras hemsida och läs mer: https://www.transparency.se/ Enligt mätning 2018 visar organisationen på att Sverige är värst bland Skandinaviska länder. Länk till artikel från SVT om korruption med rubriken: Sverige mest korrupta landet i Skandinavien – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien

5. Mörkandet inom offentliga Sverige  Ett av de vanligaste orden inom det offentliga Sverige är ordet sekretess. Detta är det ord man ofta stöter på när man ställer obehagliga frågor eller begär ut handlingar från en myndighet, kommun, landsting eller annan offentlig institution. Skärpning offentliga Sverige!
Länk till bloggartikel i Blåslampan från 2014 om Sveriges mörkläggning:  http://xn--blslampan-62a.se/?p=4143

6. Sverige – landet utan regering  Året då Sveriges inte lyckades bilda en regering efter valet i september. En i sig makalös och obeskrivlig story där folkets röster inte respekteras!
Länk till artikel om regeringskrisen i aftonbladet med rubriken: Nytt år och nya försök att bilda regering – https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ql6Q14/nytt-ar-och-nya-forsok-att-bilda-regering  

Detta är bara några få exempel bland alla ”officiella värstingar” som härjar i vårt samhälle. Dessa och alla nya som ständigt kommer till, skall och måste bekämpas på alla demokratiska, korrekta och värdiga sätt, men de skall alla få känna på blåslampans värme.

Redaktion
Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

GOTT NYTT ÅR

GOTT NYTT ÅR

Blåslampan vill önska alla ett GOTT NYTT ÅR 2019 med önskan om en bättre värld för alla och till slut det viktigaste av allt, önskan om en GOD HÄLSA.

Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR med dikten NYÅR, av Dan Andersson.

NYÅR

Du nyår som susar med vingar av glänsande snö,
som blandar med glittrande solljus den bittraste vind
och tänder mer flammande rosor på jungfrulig kind
och kramar än hårdare bröstet på den som skall dö –
jag hälsar dig nyår med glänsande vingar av snö!

O giv att all världen till slut måtte bliva som då
när Herren ej ännu befallt någon gräns mellan vatten och land,
när ännu ej djurögat stirrat mot rymdernas blå
och ännu en svagling ej rivits av tass eller hand,
och kärleken ännu ej kommit att locka och slå –
O giv att all världen till slut måtte bliva som då!

Dan Andersson (1888 – 1920)

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar