Kategori Arkiv: Kungsör

Svårt för Länsstyrelsen i Västmanland att rekrytera rätt landshövding

Svårt för Länsstyrelsen i Västmanland att rekrytera rätt landshövding

Återigen blev det dags att snabbt byta ut landshövdingen för Västmanlands län, efter knappt ett år på tjänsten. Det är landshövding Håkan Wahlstedt som officiellt säger sig retirera av mest dimmiga och grumliga ursäkter och förklaringar.

Länsstyrelsen

Landshövding Håkan Wahlstedt har ändå under sin korta tid (11 månader), hunnit med att skapa sig ett namn med både starka rubriker och ett handlande, som inte alltid varit till hans fördel.

Att själv inse misstaget att ha hamnat på totalt fel arbetsplats, så är det i alla fall klokt att snabbt ta beslutet ”att ta sin Mats ur skolan”.

Hakan-Wahlstedt-200px

En osynlig förbannelse verkar sväva över Västmanlands län och länsstyrelsen i att finna rätt landshövdingar, som finner sig i att sitta i en mörk garderob tyst och snällt. Detta är inte första gången en landshövding för Västmanlands län avgår innan förordnandet går ut.

Den förra landshövdingen Ingemar Skogö kom från sin tjänst som generaldirektör för Vägverket som avvecklades 2010. En liknande bakgrund har den nyutnämnda landshövdingen Minoo Akhtarzand som tillträder sin tjänst den 1 februari 2016. Akhtarzand  var generaldirektör i Banverket fram till 2010 då denna myndighet avvecklades, därefter landshövding i Jönköpings län.

En sådan smal bas för rekrytering av landshövdingar får mig att fråga om inte det är dags att försöka införa en bredare plattform även för denna rekrytering. Detta fram till att min önskan om en total avveckling av samtliga 21 länsstyrelserna är verklighet. Läs min artikel med rubriken; Äntligen! Nu kanske antalet länsstyrelser minskar i Sverige – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2156

Många meningar finns om det verkliga behovet av inrättningen länsstyrelsen och dess chef landshövdingen, en tjänst som lyckats överleva ända sedan 1634. Läs artikel i DI Weekend med betygssättning av samtliga 21 landshövdingar. Länk: http://weekend.di.se/reportage/har-har-du-din-landshovding-2

En stor heder åt Dig Håkan Wahlstedt att snabbt inse det omöjliga i att försöka klänga sig fast landshövdingestolen och därmed snabbt begära entledigande från tjänsten.

Att sedan hamna på regeringskansliets ”byråkratkyrkogård” kanske inte ger samma status som att få vara den som är högsta ledare för 170 andra avlönade på länsstyrelsen. Men å andra sidan så får Du under Din tid på den nya ”arbetsplatsen” stifta bekantskap med andra likasinnade toppbyråkrater och potentater som ständigt kommer och går.

Kanske är det bättre att i detta läge tänka som klokorden säger; ”Bättre att vara kung i sin egen lilla by – än att vara bonde i den stora staden”.

Jag minns Dig som en glad och trevlig kille då jag för många år sedan var inbjuden till Din nya lägenhet i ett av det första nybyggda huset i Västerås hamn. Att jag då uppfattade att Du inte hade det genuina entreprenörsdriv, som jag vill se mer av även hos politiskt aktiva personer, det är Du tyvärr inte ensam om.

För Din egen skull så menar jag att det är ett stort framsteg och en stor lycka att få lämna det omöjliga och onödiga byråkrathuset länsstyrelsen, ett framsteg och en chans som jag hoppas Du tar väl hand om.

Det finns oräkneliga behov av utredningar som konkret kan visa på hur Sverige skall utvecklas positivt, och vad som konkret behöver göras.  Så Du behöver aldrig vara sysslolös på Din nya arbetsplats.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Kungsör, Norberg, Riks, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås | Lämna kommentar

Blixtsnabbt svar av länsstyrelsen i Västmanland om de 10 miljoner som erhölls för 2013 och 2014

Blixtsnabbt svar av länsstyrelsen i Västmanland om de 10 miljoner som erhölls för 2013 och 2014
Länsstyrelse

Jag erhöll från länsstyrelsen i Västmanlands län ett nästan omöjligt snabbt svar för att komma från en myndighet. Samma dag den 5 juni som jag begär att få rapporten om de 10 miljoner i extra anslag som länet erhöll för 2013 och 2014, fick jag svaret. En eloge för snabbt svar.

Så löd svaret och rapporten från länsstyrelsen:

”Hej!
Se bif redovisningar om användningen av medlen. Vi kommer också att i höst göra en uppföljning till regeringen av resultaten av insatserna i form av nya jobb, företag och innovationer som nått en marknad m m.

Med vänlig hälsning
Bo Bernerstedt
tel: 010-22 49 221
Länsstyrelsen VästmanlandNäringslivsfunktionen
Besök: Västra Ringvägen 1
Pa: 721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Rapporten som bifogades enligt ovan är i en PDF.fil som finns att läsa här:
Redovisn tilläggsanslag 1.1-medel Västmanland 2013

Min omedelbara reflektion när jag läser denna rapport är att det återigen visar att denna bidragskonstellation aldrig fungerar, som jag antar var den meningen med regeringens skrivning citat; ”att stärka den regionala tillväxten”.

Det återstår nu en väntan till hösten 2015 för att se de verkliga konkreta resultaten och effekten som åstadkommits i ”att stärka den regionala tillväxten”.

Det finns för mig många frågetecken och tveksamheter i hanteringen av dessa medel, men skall låta mig tålas till slutrapporten om resultaten som länsstyrelsen skall redovisa till regeringen.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Kungsör, Norberg, Riks, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås | Lämna kommentar

Dags att länsstyrelsen i Västmanlands län redovisar vad som åstadkommits med de extra anslagen på 10 miljoner som erhölls för 2013 och 2014

Dags att länsstyrelsen i Västmanlands län redovisar vad som åstadkommits med de extra anslagen på 10 miljoner som erhölls för 2013 och 2014

För år 2013 och 2014 erhöll länsstyrelsen i Västmanlands län 10 miljoner i extra anslag för regional tillväxt som det nu är hög tid att redovisa vilka konkreta resultat som åstadkommits.Länsstyrelse

Jag ställde frågan till näringsminister Annie Lööf om ansvaret och skyldigheten att följa upp användningen av de extra ekonomiska anslagen för regional tillväxt på 10 miljoner till Västmanlands län, varpå näringsdepartementet svarade följande.
Svaret från näringsdepartementet:
Namn: Kjell Strandberg
E-post: kjell.strandberg@blaslampan.se
Dnr: N2013/2094/BREV
Hej Kjell!
Jag vill på Näringsdepartementets vägnar tacka för ditt brev.
Medlen du frågar om kommer att fördelas till Länsstyrelsen i Västmanlands län som kommer att ansvara för handläggningen av medlen. Prioriteringar för vad medlen ska användas till ska utgå ifrån lokala och regionala behov. Användningen av medlen ska därför ske i enlighet med de långsiktiga prioriteringarna i strategin för länets utveckling med fokus på näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga.
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp användningen av tilldelade medel och rapportera till regeringen.

Med vänlig hälsning
Hans Öqvist
Kansliråd
Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00
n.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Länk till mitt blogginlägg om regeringens beslut om de extra anslagen: http://blåslampan.se/?p=2654

Det är nu upp till länsstyrelsen i Västmanland att rapportera hur dessa 10 miljoner använts och vilka konkreta resultat som åstadkommits i den regionala tillväxten, vilka nu kommer att tillfrågas skriftligt med begäran om rapport av resultatet.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Kungsör, Norberg, Riks, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås | Lämna kommentar