Kategori Arkiv: Riks

Sådant som är landsomfattande eller inte kan specificeras till en eller flera kommuner

Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål

Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål

Fenomenet svarta hål är svårt att förstå med våra mänskliga sinnen och förmåga, detta oavsett var och vilka svarta hål vi avser.

Det jag menar är att Sveriges svarta hål är hålen som utan nytta och mening suger åt sig allt dåligt som landet har och ständigt producerar. Det som en gång åker ner i det svarta hålet, är också borta för alltid. Det finns heller ingen botten i hålet, djupet är oändligt.

Jag menar att i decennier bakåt i tiden har de styrande av landet mer eller mindre låtit Sveriges framtid i mångt och mycket åkt ner i det svarta hålet och då aldrig återvänder igen.
Sveriges styrande har dåliga om inte urusla tandläkare som bara gör lagningar av hålen och inte nog med bara lagningar, utan också urusla och erbarmligt dåliga lagningar. Lagningar som snabbt faller sönder och samman.
Jag saknar och efterlyser därför bra tandläkare med kompetens att utföra riktiga rotfyllningar med bra materiel som håller i sekler över tid.

Sveriges svarta hål kan räknas upp i nästan ett oändligt antal och inom mängder av områden, nedan några av mina skräckexempel:
РFrånvaron att skapa bra förutsättningar för Sverige att skapa reella och hållbara JOBB över tid
РDet som övervägande skapas idag och benämns JOBB i dagens Sverige, är mest sysselsättning
РSjukvården har också brister som måste åtgärdas-
– √Ąldrev√•rden brister p√• m√•nga h√•ll och m√•ste f√∂rb√§ttras
РSkolan har visat sig vara kunskapsmässigt bland de sämsta i länderas ranking
РPolisen får dagligen kritik att inte ha förmågan att klara sitt uppdrag
РMedborgarna känner sig mer eller mindre otrygga både i hem och utemiljö
РRättsväsendet har brister som lett till lågt förtroende för rättsstaten
– Korruption, oegentligheter och tillskansade av skattemedel inom det offentliga Sverige
– Bidrag b√•de till privatpersoner och f√∂retag ‚Äď samh√§llets egentillverkade drog

Denna uppräkning av ett fåtal huvudområden är en bråkdel av de problemområden, som i bästa fall, bara får en urusel lagning och ofta leder till ett nya svarta hål.

Men vad är då det värsta av mina uppräknade områden. Självklart är det svårt att rangordna problemen, men jag skulle själv sätta reella JOBB som nummer 1.

Om folket kan erbjudas reella och behövda JOBB så kan många andra missförhållanden bekämpas bäst, jag är förespråkare av att placera JOBB på första plats för åtgärd bland de svarta hålen för att rotfylla och därmed göra Sverige bättre.

Isabella L√∂vin, Minister f√∂r internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister h√§vdade f√∂r n√•gra dagar sedan att man i dagens Sverige svartm√•lar alldeles f√∂r mycket. Att svartm√•la g√∂r det inte l√§ttare att √•tg√§rda och f√∂rb√§ttra bristerna. B√§ste L√∂vin, ‚ÄĚSnus √§r snus och svart h√•l √§r svart h√•l om √§n i gyllne dosor‚Ķ‚ÄĚ. Det blir heller inte vackrare och b√§ttre genom att f√§rgl√§gga h√•let.

För några dagar sedan blev uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Västerpartiet om vinstbegränsning i privata välfärdsföretag. Jonas Sjöstedt (V). Jag får rysningar när jag hör Sjöstedt slå sig för bröstet om hur bra skolan, sjuk- och äldrevården i Sverige nu blir begåvad med. Det får mig osökt och hemskt att tänka tillbaka på mina mer än 35 år som egen företagare i Sovjetunionen och sedermera dagens Ryssland.

Vinst i alla företag är förutsättning för ett fortsatt liv, precis på samma sätt som mat varje dag är förutsättningen för Sjöstedts överlevnad. Om vinsten blir för liten eller uteblir helt så förtvinar och dör företaget.

Om staten beskattar och belastar företagen eller ägarna för hårt så tvingas de söka sig till andra länder med bättre företagsklimat.

Jag kan räkna upp hundratals med fantastiska företag och entreprenörer som flyttat ut från Sverige, naturligtvis alla av olika skäl, men i grunden så handlar det om kampen för företagets överlevnad. Bland det mest kända är när grundaren Ingvar Kamprad tvingades lämna Sverige 1973. Men tur för IKEA och Kamprad familjen att flytten blev av, utan den påtvingade flytten så har aldrig IKEA varit det världsföretag som det är idag.

Om nu inte Sjöstedt känner till hur det fungerade och fungerar i landet Sovjet och Ryssland där ordet vinst och rättvisa aldrig förekommit, utan alltid varit bannlyst, då är Du välkommen så skall jag berätta för Dig.

I september 2014 publicerade jag en artikel med rubriken; Sveriges framtid √§r hotad med politiken ‚ÄĚTv√§tta f√∂nster √•t varandra‚ÄĚ –¬† http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046
Där beskriver jag den sanna historien om sjukhusets trädgårdsmästare som jag menar är en viktig faktor till den misär som dagens Grekland befinner sig i.

För mig känns det som Sveriges politiska riktning mer och mer letar sig åt både det grekiska hållet med deras unika trädgårdsodling, men även så verkar vissa delar förespråka Lenin och Stalins lära.

Gud bevare Sverige från alla tendenser att ens tänka i dessa banor!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

√Ėnskedr√∂mmar f√∂r Sverige och v√§rlden 2018

√Ėnskedr√∂mmar f√∂r Sverige och v√§rlden 2018

Låt mig börja det nya året med att önska det som jag tycker är bland det viktigaste att få rejält på plats, dels i Sverige och världen i övrigt.

Jag börjar med det jag anser vara sämst skött i Sverige och som har stor inverkan på många andra servicefunktioner i samhället. Trots att många under lång tid påpekat brister inom dessa områden, så har inga märkbara förbättringar gjorts.

Sämstlistan i Sverige 2017

 1. Frånvaron att vara fokuserad på att skapa reella och långsiktiga JOBB fortsätter
  Det är sysselsättning- och bidragslinjen som krafter och insatser fokuseras på
 2. Kris inom polis och rättsväsende
 3. Kris i skolan
 4. Kris äldrevården
 5. Brister i sjukvården
 6. Myndigheters mörkande och åsidosättande av offentlighetsprincipen
 7. Avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att försvåra mutor, korruption, oegentligheter inom det offentliga Sverige

Inom ovanstående fem områden så finns det nästan hur många mindre och större brister som helst och när man försöker att rätta till en, får det oftast negativa konsekvenser på ett annat ställe. Ett omöjligt lapptäcke av brister som försvårar och förhindrar en positiv utveckling.

Sämstlistan i Världen 2017

 1. Krig
 2. Svält
 3. Klimathotet

På samma sätt som i Sveriges sämstlista så finns det i världen otaliga andra brister som kan listas upp, men jag tar här med de för mig tre största huvudområden. Kan man lösa bara en del av dessa tre så ser världen betydligt ljusare

Min önskan för 2018 är att det skall bli ordning på alla mina punkter på sämstlistan både för Sverige och världen.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

GOTT NYTT √ÖR

GOTT NYTT √ÖR

Bl√•slampan vill √∂nska alla ett GOTT NYTT √ÖR 2018 med √∂nskan om en b√§ttre v√§rld f√∂r alla och till slut det viktigaste av allt, √∂nskan om en GOD H√ĄLSA.

Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR med dikten Var ålder har sitt skick, 1793 av Anna Maria Lenngren.                       

Var ålder har sitt skick

Vem har dig lärt, min vackra Klara,
så rak och förbehållsam vara?
Om jag din halsduk rör, om jag blott stjäl en kyss,
strax gör du väsen som en ryss!
Din blick du så förfärligt väpnar,
så att jag nästan alltid häpnar,
n√§r jag ej brister ut i skratt …
V√•r Herre vet hur det √§r fatt …
Men i din korta kjol, med bjäfs och flor garnerad,
och med din lilla skälmska hatt
det förefaller mig så löjligt och besatt
att du vill vara respekterad.
Nej, lyd mitt råd, min lilla vän,
ben√∂j dig nu med k√§rleken …
och tids nog kommer sen respekten,
då du får bära tur och heta tant i släkten!

Anna Maria Lenngren (18 juni 1754 – 8 mars 1817)

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar