Exportrådgivaren i Västmanland bör ha kompetens inom området export

Exportrådgivaren i Västmanland bör ha kompetens inom området export

Om exportrådgivare ute i Sveriges län verkligen skulle fungera som det kanske var tänkt en gång när de startades så borde kompetens vara ett nyckelord. Jag skrev om exportens stora betydelse för Sverige till dåvarande näringsminister Björn Rosengren på nittiotalet och gav honom då förslaget att inrätta exportrådgivare i varje län för att hjälpa företagen i exportfrågor. Jag hade då inte tänkt mig att det skulle göras inom ramen av en redan misslyckad och statligt kontrollerad byråkratorganisation som exportrådet. Jag har mött exportrådet i många länder och kan verkligen med fog påstå att de flesta inom denna organisation inte har den kompetens som borde vara grundpelaren för att ge råd inom de områden de är satta att vara expert på. Detta kanske kan vara en orsak till varför Sveriges export inte har den nödvändiga ökning för att kunna bidra till den tillväxtökning som ger en stabil och hållbar arbetsmarknad över tiden.
När jag skrev till industriministern och föreslog inrättande av exportrådgivare i länen, så påpekade jag vikten av att det i första hand avsåg rådgivning och hjälp till små- och medelstora företag. Våra stora multinationella företag menar jag har både kunskaper och är redan etablerade på de flesta marknader i världen. De har inte mycket att lära, men däremot mycket att lära ut om export och internationella marknader, till motsats av de exportrådgivare som finns ute i våra län.

Eftersom jag inte fått något svar på nedanstående frågor som jag skriftligen framfört till exportrådgivaren i Västmanland, som jag menar skulle visa på vilka konkreta resultat som har åstadkommits efter att denna tjänst tillkom.
Frågorna var en begäran om svar på nedanstående:
Exportstatusen, samt utvecklingen för länet från 2006 vid tillträdet och fram till 2011.
1. Totala exportandelen i % för Västmanland vid starten av exportrådgivningen 2006
2. Totala exportandelen i % för Västmanland utgången av 2011
3. Antal exporterande företag för Västmanland vid starten av exportrådgivningen 2006 som ingår i redovisningen av totala exporten under punkt 1
4. Antal exporterande företag för Västmanland vid utgången av 2011 som ingår i redovisningen av totala exporten under punkt 2

Så snart det framställs frågor där svaren inte finns eller kanske visar på så obehagliga svar att man riskerar att den avlönade ”sysselsättningen” är i fara, så verkar halmstrået vara att inta tystnad.

Nu kommer frågorna att åter igen skickas till högsta ansvariga för exportrådet som exportrådgivarna är underställda och anställda av.

Kampen går vidare för att erhålla svar.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Detta inlägg var postat i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Kungsör, Norberg, Riks, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar