VÄSTERÅS FLYGPLATS (VST) OCH SAMHÄLLSNYTTAN

VÄSTERÅS FLYGPLATS (VST) OCH SAMHÄLLSNYTTAN

Enligt en artikel i Vestmanlands Läns Tidning den 7 september framgår att frågan om flygplatsens vara eller inte vara, åter är aktuell.

Året 2011 liknade i stora delar det från 2010. D.v.s. att antalet passagerare var 149 000
(oförändrat)
Frakttonnaget var 5700 (oförändrat)
Det positiva i statistiken var att år 2011 uppgick förlusten till 8,1 miljon mot 23 året innan.

Platschefen M. Nilsson motser den utredning om VST:s vara eller inte vara, samt vad den annars kan användas till, om inte vara, med största förväntan.

Att man har lyckats få ner underskottet i verksamheten till 8,1 miljoner, måste tolkas som en framgång för alla inblandade. Lyckas man få bort underskottet inom en snar framtid, belastas inte vi skattebetalare fortsättningsvis.
Vad VST-ledningen anser om denna utveckling finns inget skrivet i VLTs artikel.

Kärnfrågan i VST s vara eller inte vara, är inte själva flygplatsen. Den vill vi ha kvar. Problemet är underskottet i driften.
Finns i VST; s styrelse en handlingsplan hur underskotten skall arbetas bort?
Hur ser innevarande och kommande budgetar ut? Nästa 3-årsplan? Om siffrorna finns, var vänliga att offentliggör dessa.

VST är ett affärsdrivande företag som lyder under de regler som gäller övriga Svenska bolag.

Vad är skillnaden mellan en lång radda av allvarliga förluster i verksamheten och samhällsnyttan för samma bolag? När övergår förlusten till samhällsnytta?
Vad anser ledningen?
Är det endast ordförvrängning för att inte tvingas inse den ekonomiska realiteten?

I tidigare artiklar har framkommit att hälften av passagerarna kommer från andra kommuner. Varför inte fakturera dessa för utnyttjandet av detta?

Köpings Kommun tog i somras ett modigt beslut att inte delta i kostnadsfördelningen vad avser Södertälje kanal.  Köpingsborna undslipper en skattebelastning på 7,6 miljoner.

Vad skulle motsvarade utfakturering inbringa till Västeråsaren

Se mina tidigare artiklar om flygplatsen:   Västerås flygplats utan luft under vingarna och med förluster i aktern http://blåslampan.se/?p=1232 och
Go to gate http://blåslampan.se/?p=1410

Tycker Crille på Vidablick

Detta inlägg var postat i Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar