Flyttbussen full med tillväxt och JOBB rullar ut från Sverige

Flyttbussen full med tillväxt och JOBB rullar ut från Sverige

Jag ser nu väldigt tydligt hur flyttbussen fylls med både befintliga företag och framtidens entreprenörer, där alla söker nya jaktmarker i sitt företagande. Detta kan jag se bland annat i de mängder av förfrågningar jag får in med önskemål om hjälp i etableringar i länder utanför Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Orsaken till detta är naturligtvis inte bara en, utan det är många olika faktorer som till slut får bägaren att rinna över, för dem som är beredda att överge sitt fädernesland för att företagsmässigt kunna utvecklas och till och med överleva.

Jag har haft förmånen att vara rådgivare vid etableringar av företag på nya marknader under flera decennier, detta gäller gränslösa etableringar oavsett land. Det var anledningen till att jag för lång tid sedan startade ett globalt affärsnätverk för att ge råd i Global Business och som idag innefattar 167 länder.  Detta ger mig en värdefull bas för en bred översikt och förståelse vad orsakerna till etableringarna utanför sitt eget land kan bero på.

Sverige har enligt mig i många fall passerat ” Bäst före datum” i det som både attraherar och fostrar fram framtidens entreprenörer verksamma i vårt land.

Jag menar att det som nu bär upp Sverige i det mesta företagandet, är våra gamla trogna och pålitliga multinationella företag som fortfarande finns kvar och verkar i landet. Men det är inte tillräckligt för att skapa framtidens hållbara ekonomiska tillväxt, det är en alltför skör tråd att luta sig tillbaka på.

Det måste till nya entreprenörer och företag med innovationer som är gångbara även utanför landets gränser och som skapar reella JOBB inom landet.

Enligt min mening är en viktig orsak till denna kräftgång, att man från ansvarigt politiskt håll i alltför hög grad fokuserar på att enbart hålla Sverige flytande genom sysselsättningsfrämjande åtgärder. Exemplen är ett otal men för att nämna något så vill jag relatera till:
Arbetsförmedlingen med dess rika flora av respiratoråtgärder som exempelvis; FAS 3, som i det mesta aldrig leder till reella JOBB utan enbart cementerar fast den jobbsökande i arbetslöshet, dessutom ifrågasätter jag den illojala konkurransbegräsning som det medför när FAS 3 utförs i privata sektorn.
En annan märklig yrkesgrupp som uppfanns och kom ut på marknaden för ett antal år sedan, är de så kallade jobbcoacher, främst i arbetsförmedlingens regi. Detta är två exempel som visar på den nakenhet som finns hos våra myndigheter av visioner och lösningar för framtidens JOBB-skapande.

Alla sysselsättningsfrämjande åtgärder tillhör det område som jag och många med mig benämner utanförskapet och har idag blivit till en huvudväg för de politiska- och regeringsansvariga både på riks- och lokala planet i syfte att med alla medel sysselsätta folk.

Det är inte ett fruktbart jobbskapande att ägna mer tid och pengar åt förmedling av jobb som aldrig har skapats eller har förutsättning att skapas, NEJ den enda riktiga vägen är att först främja skapande av reella JOBB.

Jag har tidigare beskrivit denna ”jobbskaparväg” kallad utanförskapet i en artikel här på blåslampan; http://blåslampan.se/?p=1776 med rubriken: Tillväxten i Sverige 2012 nu definitivt på frammarsch mot vägens slut.

Jag fortsätter nu med att gå djupare i denna tråd som ligger mig så nära hjärtat, nämligen; jobbskaparsidan, som jag menar är en viktig orsak till många av dagens samhällsproblem.

BREV MED FRÅGOR TILL ALLA JOBBSKAPAR ANSVARIGA I SVERIGE

Blåslampan kommer nu att tillskriva chefer för regering, departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, politiker och organisationer som jag anser vara ansvariga eller medansvariga för att det skapas nya reella JOBB i Sverige, inte tvärtom och följer med flyttbussen ut från Sverige. Ett enträget och tålmodigt arbete kommer att systematiskt genomföras för att få fram svar av dem som jag menar bär ansvar för det växande utanförskapet och påfyllnaden av flyttbussen på väg ut från Sverige.

Frågan är enkel och rak till samtliga, som är:
–        Vilka konkreta åtgärder genomför Ni för att skapa reella JOBB?

Återigen vill jag poängtera att det är reella JOBB jag avser, inte temporära sysselsättningar som på något enda sätt är skattefinansierad både direkt eller indirekt.

Allt som kommer att besvaras med något som härleder eller på minsta sätt gränsar till vad jag benämner temporära sysselsättningar ovan, kommer jag omedelbart att förkasta som ett seriöst svar och är det som jag menar bara fyller på flyttbussen och ökar hastigheten.

Alla svar, men även uteblivna svar kommer att publiceras på blåslampan.se

STOPPA, MEN ÄNNU BÄTTRE ÄR ATT VÄNDA FLYTTBUSSEN!

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

 

 

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

2 svar pâ Flyttbussen full med tillväxt och JOBB rullar ut från Sverige

 1. pålle säger:

  En mycket bra beskrivnande artikel hur tillväxten flyttar ut från Sverige.

  Skall bli intressant att se reaktionen från de styrande av landet och hur de
  tänker sig att tackla problemet.

  Pålle

 2. patrik säger:

  Jag hart besökt arbetsförmedlingen en gång i mitt liv, blev livrädd! Två veckor senare reste jag tillbaka till Kina och skaffade mig ett jobb direkt.
  Två tummar upp, kör på!

Lämna ett svar