Oegentligheter som göms i FAS 3 i totalt mörker utan möjligheter till insyn

Oegentligheter som göms i FAS 3 i totaltmörker utan möjligheter till insyn

Jag begärde av arbetsförmedlingen ut vilka privata företag i Västmanland som utnyttjade FAS 3 som en dold arbetskraftsresurs betald med skattepengar, men fick avslag med motiveringen:
”Uppgiften att en arbetsgivare uppbär ett arbetsmarknadspolitiskt stöd, i vilken omfattning och med vilka belopp, omfattas av sekretess enligt 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen. Det står inte klart att de uppgifter Du har begärt att få del av kan lämnas ut utan att de enskilda lider skada.”

Jag överklagade arbetsförmedlingens beslut till Kammarrätten som avslog överklagandet med samma skäl som arbetsförmedlingens motivering
ovan.

Så är det med den svenska öppenheten oavsett om det kan tänkas lida skada för annan part som exempelvis; andra privata arbetsgivare som inte har samma möjligheter att i sin verksamhet utnyttja arbetskraft betald från skattebetalarnas pengar.

Det skulle jag benämna illojal konkurrens och bör kanske falla under prövning av konkurransverket. Värt att prova!

Jag är övertygad att denna mörkning av FAS 3 är en grogrund till oegentligheter som motverkar det verkliga syftet att få in de deltagande arbetssökande personerna i reella JOBB.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Oegentligheter som göms i FAS 3 i totalt mörker utan möjligheter till insyn

  1. narran säger:

    Läckarsidan slutfasen verkar bara ha fått in ett tips från Västerås än så länge och det är ABF. http://www.slutfasen.se/pages/vasteras.html

Lämna ett svar