Västerås Flygplats, igen

Västerås Flygplats, igen

Återigen har Västerås Flygplats (VST) figurerat i pressen och media DI, SVD och TV4 där VST:s affärsetik granskas.
Saken gäller VST:s subventionering av deras enda? kund Ryan Air.

VST som en av Sveriges 8 kommunalt ägda flygplatser subventionerar flygbolaget med till en tredjedel av priset för avisning av flygplanen.

Upp till 63 000 kronor per månad subventionerade priser vid tankning av flygplanen.

Start och landningsavgifterna är för lågt satta, cirka 150 kronor per passagerare. Cirka 150 000 passagerare passerar VST årligen.

Detta sker med Västerås Kommuns goda minne, som skjuter till cirka 20 000 000 kronor per år av våra skattepengar vilket man har gjort under de senaste åren. De totala subventionerna uppgår till mer än 100 miljoner över åren.

Ryan Air är det enda bolag som trafikerar VST med undantag för en förbindelse till Gotland.

Kritik mot Ryan Airs beteenden som utpräglat lågprisbolag med tuff framtoning har bl.a. lett till att Värmlands 40 000 fackföreningsmedlemmar uppmanas bojkotta Ryan Air eftersom deras personal inte får ansluta sig till facken.

Norges Statsminister bojkottar.

Siemens tyska personal undviker att flyga med bolaget.

Skafsta Flygplats som ägs av ett spanskt bolag Abertis till 90 procent och 10 procent av kommunen fick en propå att Skafstas landningsbana måste asfalteras till en beräknad kostnad av 100 miljoner. Nyköping Kommun sade blank nej till subventioneringen av denna förbättring.

Västerås har redan betalat VST:s asfalt här.

Flygplatsens ledning agerar i sambandet synnerligen fegt. Direktören undviker att i media kommentera den för oss skattebetalare kostsamma situationen. Han hänvisar till att dessa subventioner som man med hjälp av svärta döljer i de utlämnade avtalskopiorna, finns inskrivna i avtalen med Ryan Air.

Företagsledningen har ej heller trots våra påpekanden inte ännu presenterat en strategi hur VST skall nå break -even och sålunda sluta sända våra friska skattepengar in i ett svart hål, där detta beteende nu är satt under lupp av EU;s granskare, samt den allmänna opinionen nu börjar verka mot Ryan Airs beteenden.

Anser Crille på Vidablick

Läs även några tidigare inlagor i detta ämne; länkar enligt nedan:
http://blåslampan.se/?p=1728, aug 2012  http://blåslampan.se/?p=1825, sept 2012  http://blåslampan.se/?p=1891, okt 2012 och http://blåslampan.se/?p=2025, nov 2012

 

Detta inlägg var postat i Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar