Sveriges kannibalism och inavel en katastrof för en SUND och hållbar ekonomisk tillväxt

Sveriges kannibalism och inavel en katastrof för en SUND och hållbar ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är grunden för utveckling och välfärd. Trots att detta är en självklarhet för de flesta, så är det förvånansvärt många som inte tagit till sig det fullt ut. Många lever i tron att tillväxt kan köpas från hyllan i vilken kiosk eller matvaruaffär som helst.

Detta gäller i väldigt hög grad med den attityd man möter hos många av de folkvalda och offentlighetens tjänstemän och byråkrater. Detta är ett faktum både på läns- regional och kommunal nivå i Sverige. Jag har en svidande kritik mot många aktörer i Sverige och deras förhållande till både behovet och nyttan med globala affärer för den ekononomiska tillväxten.

Det torde knappast ha undgått någon av läsarna på blåslampan och så även alla inom min personliga privat- och jobbsfär, att jag är en hängiven och fanatisk global tillväxtentreprenör som värnar om gränslös export, import och internationell handel. Min mission är att få se en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt var helst i världen, som byggs upp utan gränser och protektionism. Jag hävdar med bestämdhet att huvuddelen av den totala framtida tillväxtökningen kommer att skapas av nya, små och medelstora företag, varför fokuseringen av stöd och hjälp också skall ske på dessa.

Men tyvärr saknas en kvalificerad, hängiven och kompetent satsning på dessa små- och medelstora företag med potential för export. Satsningar som det offentliga etablissemanget och många andra aktörer allt för ofta ägnar sin kraft åt, är att prioritera och därmed fortsätta göda en inre marknad som enbart leder till en ond och hård ”företagskannibalism” med förödande inavel. Alla aktörer som jag sätter upp på denna ”kanniballista” är de som jag menar hämmar, och klart försvårar en godartad och hållbar tillväxt av svensk export. Till dessa får man räkna in nästan alla myndigheter och närstående organisationer som genom sin verksamhet spär på den redan överhettade svenska marknaden med företag som i många fall är dödsdömda, innan de ens startar upp.

Alla aktörer som är med och bidrar till denna tillväxtkannibalism, genom sitt sätt att agera felaktigt, eller inte agera alls, må sedan vara på grund av inkompetens, attityd, likgiltighet eller trötthet, men är alltid lika förkastligt och tragiskt och skall bekämpas.

Alla satsningar där någon enda krona har sitt ursprung från våra skattepengar, skall granskas utifrån den nytta varje krona åstadkommer, vilket inte är helt enkelt då det ständigt är försök till mörkning.

I en rapport som kom från Riksrevisionen i juni detta år, var de starkt kritisk mot bristen på samordning mellan olika statligt ­finansierade organ. Det var kort sagt en röra. Riksrevisorerna menade vidare att ”det är oklart om verksamheten motsvarar företagens behov, hur de olika statliga insatserna förhåller sig till varandra och vilka resultat och effekter insatserna ger.”

PDF-fil av Riksrevisionens rapport RiR 2013:10 –Riksrevision-Business Sweden
På väg ut i världen – statens främjandeinsatser för export

Här finns det en rad av myndigheter och organisationer som är satta för att stärka företagandet både inom landet och i exporten. För att nämna några av dessa; UD, Business Sweden, Vinnova, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Innovationsbron, Almi och andra.

En annan stor myndighet som inte nämns i riksrevisionens rapport är landets länsstyrelser, som handlägger mängder av bidrags- och stödpengar som skall fördelas till företag i syfte att öka företagens utveckling i syfte att ytterst skapa nya reella JOBB. Denna fördelning av ekonomiska medel sker ohämmat av byråkrater utan någon som helst entreprenöriell egenskap, bakgrund, eller kunskap, vilket i det mesta verkar ge motsatta effekter.  Det handlar här om åtskilliga miljardbelopp av skattemedel som jag menar rinner ut i ett svart hål och som inte kan redovisas med något nämnvärt resultat.

Men det värsta med alla dessa otaliga myndigheter och organisationer är deras inkompetens och frånvaron av ett genuint entreprenörskap, som därmed vållar oreparerbara skador i att stärka företag och entreprenörer i deras möjligheter att skapa framtidens storföretag. Ett eventuellt frö som skulle kunna växa sig upp till framtidens storföretag, kommer aldrig att få chansen då det inte placeras i rätt jord och får rätt gödsel under sin uppväxttid.

Jag är helt säker på att de länder och regioner som inte arbetar aktivt, hängivet och med rätta personella kompetenser aldrig kan stärka sitt land eller regions internationella handel för nya, små och medelstora företag. De kommer då att ordentligt halka efter i skapandet av ekonomisk tillväxt och därmed få försämrade möjligheter till skapande av välfärd.

Vill vi ha det så här i Sverige? Inte jag i alla fall och säkert många andra med mig. Därför skall vi stå upp på barrikaderna och kraftfullt verka för en förändring mot det bättre, kanske genom att först rensa upp i detta ofantliga myndighetsträsk som gör mer skada än nytta.

I ett valår så är hörbarheten bättre, så därför skall blåslampan vara tänd med fokus på ekonomisk tillväxt som leder till skapande av reella JOBB. Jag menar att det kan vara både systemfel, strukturfel och personfel som utvecklats för att skapa en sund och hållbar ekonomisk tillväxt.  Att sedan låta använda sig av myndigheter och organisationer i minsta närhet av entreprenörer och företag kan vara en förödande katastrof för skapandet av framtidens företag i Sverige.

Globalt affärstänk – före nationell företagskannibalism

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Sveriges kannibalism och inavel en katastrof för en SUND och hållbar ekonomisk tillväxt

  1. tajgo säger:

    Hårda ord men kanske måste det till för att nå hörbarhet bland de ansvariga. Skulle gärna vilja höra vad förslaget från blåslampan och artikelförfattaren är för lösningen på kannibalismens avskaffande, inte bara att anklaga, det hjälper sällan.

    tajgo

Kommentera