Omyndigförklara Länsstyrelserna från all närhet till det som rör företag

Omyndigförklara Länsstyrelserna från all närhet till det som rör företag

Det är dags att omyndigförklara länsstyrelserna från allt som har med ekonomisk tillväxt, företagande och entreprenörskap att göra, det måste upphöra omedelbart. Eländet som redan är ett faktum och orsakats av länsstyrelserna runt om i Sverige under många år, måste upphöra omedelbart.

Det är en katastrof för en aktiv och kreativ näringslivsutveckling, att länsstyrelser med enbart byråkrater, skall vara med och peta i det som skall bygga en sund och kreativ företagsutveckling.

Detta är kanske det största misstaget i modern tid att låta denna myndighet handlägga och ansvara för länens företagsutveckling. De som påstår sig vara experter på företagsutveckling och entreprenörskap, är så långt från ett entreprenörskap som det överhuvud är möjligt att komma. Detta gäller ograverat samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.

En lekskola av sällan skådat slag!

Att en sådan myndighet skall handlägga och vara i närheten av kanske framtidens entreprenörer är inte värdigt Sverige, ett land så förknippat med alla fantastiska entreprenörer, som Sverige i mångt och mycket har byggt sin välfärd på under flera generationer. Det borde ses som ett brott att rasera denna tradition.

Att länsstyrelserna sedan har tilldelats makten över i stort sett alla EU finansierade program i syfte att stödja ett välmående företagsklimat, för en sund, långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt är alltför magstarkt, för att låta det stå obestridd och falla i mörker och tystnad.

Att ge legitimitet åt länsstyrelserna att beröra företagsfrågor är som att ladda ett dubbelpipigt hagelgevär och sätta det i händerna på en jägare utan någon som helst kunskap och erfarenhet av vapen. Resultatet kan då bara i bästa fall bli en totalmiss av målet, om man ens har ett mål att sikta på.

Däremot kan skadan vara oreparerbar för de potentiella entreprenörerna som Sverige missar genom länsstyrelsernas inkompetens inom området, en superkompetens som i de flesta fall är självskriven i de flesta andra jobb, åtminstone i den privata sfären.

På en fråga ställd av mig, hur länsstyrelsen i Västmanland gör för att skapa JOBB, svarade Karin Tilly, Chef enheten för Regional utveckling, vilket kan läsas nedan:
Länsstyrelsens svar:
”Dnr 300-4802-12
Tack för din fråga!
Länsstyrelsen kan inte skapa jobb. Nya jobb skapas av företag som skapar tillväxt i sin verksamhet. Det Länsstyrelsen gör är att bidra till hållbar tillväxt i företag genom att ge vissa marknadskompletterande stöd till investeringar i företag och lämna projektmedel till främst företagsutvecklingsinsatser. Som exempel kan nämnas att direkta investeringar motsvarande 5 miljoner kr i företag i länet bidragit till 23 nya arbetstillfällen och till omsättningsökning i 12 företag. Länsstyrelsens regionala tillväxtmedel redovisas i en årsredovisning som sänds till regeringen. Medlen ska användas i länet och inte till verksamhet som har för avsikt att flytta ut ur landet. Riktlinjer för vår stödverksamhet är förordningarna om regionalt bidrag till företagsutveckling (2000:283) och bidrag för projektverksamheten (2003:596). Regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 är vägledande för vår verksamhet.

Är du intresserad att ta del av den senaste årsredovisningen, förordningarna och den nationella strategin är du välkommen att ta del av dessa på Länsstyrelsen.
Mvh
Karin Tilly
Chef enheten för Regional utveckling
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Tel 021-19 51 11”

Det enda i hennes svar som jag med säkerhet kan säga är sant och riktigt, är den första meningen, ”Länsstyrelsen kan inte skapa jobb”, men i övrigt är svaret som nästan alltid ”snömos” om det kommer från en myndighet.
Hon skriver vidare ”Medlen ska användas i länet och inte till verksamhet som har för avsikt att flytta ut ur landet”. Detta gör mig glad och hoppas därmed slippa möta länsstyrelsen i andra länder med sina försök att leka ” Big businessman”.

Detta har vi dåliga erfarenheter där exempelvis Västmanlands län med dess landshövdingar, har lekt affärsmän i Kina under många år utan att kunna redovisa något konkret resultat, mer än en fortsatt dränering av våra skattepengar.

Så även i Kalmar län har enorma skattepengar förbrukats i ett omöjligt affärsprojekt från Kina till Kalmar. Hundratals miljoner av skattepengar som gick direkt ner i det svarta hålet. Detta projekt sanktionerades så högt upp i regeringskorridorerna som till näringslivsminister Maud Olofsson. Näringsministern var med och tog första spadtaget vid den pampiga invigningen i Kalmar.
Inte ens en synbar liten grop efter spaden kan idag skönjas.
Detta är bara ett exempel av alla omöjliga affärsprojekt som till många delar kan tillskrivas svenska myndigheter som borde bakbindas i sin affärsiver.

Några exempel på flera av de myndigheter som jag placerar in bland de som jag kallar skandalmyndigheter som måste synas och stramas upp, både vad gäller sina uppdrag och sin existens. Några exempel på för mig tveksamma myndigheter är: ALMI, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Vinnova, Innovationsbron och Business Sweden.

Den statliga myndigheten Invest Sweden lades ned i januari 2013, detta efter avslöjanden om Invest Swedens verksamhet i Kina. (Tänk bara, om vi inte hade våra visselblåsare.)
Denna skandalmyndighet som under sin levnad förbrukat hundratals miljoner för skattebetalarna utan att avge några märkbara resultat.
Här bör det påpekas att största delen av personalen i Invest Sweden lyftes över till Business Sweden, det säger en del om hur myndigheter växlar upp sin kompetens.
Länk till artikel med mitt farväl till Invest Sweden: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

Jag har personligen haft mycket kontakter med länsstyrelser främst i att granska deras handläggning av näringslivsfrågor, bidragsmedel och sitt arbete som de benämner företagsutveckling. Det är utifrån den bakgrunden och vetskapen av ett nästan obefintliga resultat för de stora ekonomiska insatserna av skattepengar, som jag är ytterst kritisk till dessa myndigheter.

Det är inte heller helt lätt att få ut de handlingar man begär från länsstyrelserna, detta oavsett om de är offentliga handlingar och skall då enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla. I många fall när de vägrar eller försvårar att få del av handlingar, så kan det räcka med att hota om att få det prövat av Justitieombudsmannen (JO). Men i en del fall måste jag besvära och få det prövat av JO med gott resultat.

Så här kan vi inte ha det Reinfeldt!

Det är nuvarande regering som har det högsta ansvaret för att myndighetskontakterna med företag och entreprenörer sköts på bästa sätt. Att detta måste göras med rätt kompetens inom näringslivsvärlden, och med empati, värdighet och vanligt sunt förnuft är en självklarhet. När så inte är fallet måste regeringen agera.

Därför kommer jag att tillskriva regeringen och berörda departement och departementschefer utkräva svar om vilka åtgärder som de tänker vidta mot de myndigheter som har i uppgift att stärka utvecklingen företag och entreprenörer. I syfte att få till en förändring mot det bättre.

Om vi inte når en snabb förändring så går ofelbart Sverige mot en dränering av kreativa och framgångsrika entreprenörer och företag.

Blåslampan kommer att fortsätta bevaka och blåsa eld i baken på alla som inte sköter sina uppdrag på ett oklanderligt sätt, och är beredd att redovisa sina resultat.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar