Låt näringslivet helt ta över Business Sweden

Låt näringslivet helt ta över Business Sweden

Det bästa vore om denna penningslukande organisation Business Sweden (f.d. Exportrådet) som ägs av staten och näringslivet tillsammans, med majoritet för staten, med det snaraste övergår helt och hållet till näringslivet.

Detta vore mycket rimligt om nu organisationen är intressant för näringslivet och anses göra den nytta som de är beredd att betala för, detta utan att några som helst skattepengar går dit.

Jag har under flera decennier följt denna organisation ute i världen och är lika kritisk idag 2014 som jag var på tidigt 1990 talet till denna ineffektiva och i väldigt mycket inkompetenta organisation, som till största delen finansieras av våra skattepengar.

Enligt min mening så kan det vara så illa att den skadar mer än gör den nytta den borde göra, nämligen att hjälpa svenska företag i sina utlandsetableringar.

Eftersom Business Sweden skall främja den svenska exporten och stöds ekonomiskt till stor del av svenska skattebetalare, så har vi rätt att kräva resultat inom detta område. Men trots mina otaliga försök att få organisationen att redovisa faktiska siffror så är det inte möjligt att få någon respons och öppenhet i detta.

Eftersom exporten från Sverige står och stampar på nästan oförändrade tal som kan mätas i procent av BNP så menar jag att organisationen inte är kapabel för sitt uppdrag. Av denna anledning så anser jag att det är ett måste att frigöra organisationen helt från skattebetalarna.

Exportandelen av BNP var år 2000 – 48,5 % och 2012 – 46,5 % (Källa: Världsbanken (WDI)) vilket är faktasiffror som visar att det inte är försvarbart att lägga mer skattepengar på organisationen. Det förekommer regionala skillnader i Sverige vad gäller export, ett län som jag bevakat intensivt är Västmanlands län och som tillhör Sveriges bottenskikt i exportstatistiken.
Detta har jag skrivit om i många artiklar, men där länets exportrådgivare bara sticker huvudet i sanden utan att besvara mina frågor. Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=3327

Om nu näringslivet däremot anser sig ha sådan nytta av organisationen Business Sweden, så varsågod och ta över den i alla delar, skattebetalarna skall befrias från denna ”lekskola”.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar