Västmanland har frusit fast i Sveriges bottenliga av företagsklimat

Västmanland har frusit fast i Sveriges bottenliga av företagsklimat

I Svenskt näringslivs publicerade årligt återkommande undersökning om Sveriges företagsklimat så fortsätter Västmanlands län att utmärka sig i bottenskiktet. Av länets 10 kommuner så är det bara två kommuner som förbättrat sin placering. Köping har klättrat 19 placeringar och Skinnskatteberg 3 placeringar. En minst sagt dyster läsning för kommunerna i Västmanlands län. ”Min” kommun Västerås, har rasat från plats 56 till 76. Utan att här lägga några personliga aspekter och värderingar på detta, så är jag ändå spänd på att få höra Västerås kommuns ansvariga utvärdera utfallet och förklara orsaken. Se alla Sveriges kommuner nedan;
http://www.foretagsklimat.se/ranking

Rankingen är alldeles säkert en viktig första värdemätare för nya entreprenörer och företag inför deras val av etableringskommun. Västmanlands län har de allra bästa geografiska förutsättningar att locka till sig nya företag, i en av Sveriges mest expansiva område, Mälardalsregionen.

Orsaken till varför de flesta av länets kommuner år efter år tappar i rankingen måste sökas i helt andra delar. Mycket av orsakerna kan säkert hittas i bland annat den kommunala byråkratin, inkompetens, systemfel, tankefel, okunskap, et cetera, mycket som överhuvud inte berörs i denna undersökning.

Utan ett kreativt och expansivt näringsliv så skapas inga reella JOBB och utvecklingen stagnerar, det är det som håller på att hända i dagens svenska samhälle. Precis som den svenska företagsikonen Ingvar Kamprad säger i sitt nionde budord med rubriken ”Det mesta är ännu ogjort – Underbara framtid”, jag citerar inledningen här; ”Känslan av att vara färdig är ett effektivt sömnmedel. En människa som vid pensionsdags tycker sig ha gjort sitt förtvinar snabbt. Ett företag som anser sig vara framme vid målet stagnerar snabbt och förlorar sin livskraft.”

Dessa kloka ord gäller alla, så även Sveriges sittande regering, kommuner, myndigheter och all annan offentlig verksamhet. Det är just alla dessa som har det övergripande ansvaret för att det skapas nya reella företag som i sin tur har förmågan att skapa hållbara och långsiktiga reella JOBB.

Det är just där det brister hela vägen och det är huvudskälet till att Sverige idag har historiens i särklass största och bredaste program för att hålla folk i någon form av betald sysselsättning. Det handlar om allt från arbetsmarknadspolitiska program till konstruerade och meningslösa sysselsättningar i offentlig verksamhet. Så även den övertalighet av personal som råder i många av de offentliga sektorerna.

En stor skamfläck för Västmanlands län är också exportsiffrorna som bara tenderar att backa bakåt, det enda som håller emot ännu, är de gamla trygga exportföretagen mest inom ABB sfären. Men utanför dessa så får man ha starka förstoringsglas för att hitta ens frön till några nya exportföretag. Detta är hårt att behöva uppleva för en exportnörd som jag. Länk till en tidigare bloggartikel om Sveriges och Västmanlands export: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2668

Jag är övertygad att om Ingvar Kamprad och IKEA hade stannat kvar i Sverige och inte flyttat med sin familj och sitt företag utomlands 1973, hade IKEA aldrig varit det storföretag som det är idag, vilket också har gett Sverige mellan 5-6000 reella JOBB. Att anledningen till flytten till allra största delen berodde på Sverige och dess skattesystem, förtar inte den fantastiska framsynthet som präglade entreprenören Ingvar Kamprad.

Jag har tidigare försökt att förmå Västerås kommun att besvara många frågor kring varför Västerås årligen inte bara backar i rankingen på företagsklimatet, utan även om varför bristen är stor på de nya företagsetableringar som leder till JOBB. Detta har hitintills varit utan framgång, kanske för att man helt enkelt inte har något bra svar, eller att svaren också kan visa på ofördelaktiga sanningar.

Självklart skall blåslampan fortsätta och elda på allt och alla som möjligen kan leda till en positiv utveckling för Sverige, och därmed leda till de reella JOBB som är en stor bristvara idag. Vi skall också till ansvariga ställa frågan varför denna tillbakagång av företagsklimat, nya företagsetableringar och till sist det som allt detta leder till, bristen på JOBB.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Bättring efterlyses av Västmanlands län!

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar