Jag måste köpa vingar för pengarna om jag bor i Västerås och skall flyga

Jag måste köpa vingar för pengarna om jag bor i Västerås och skall flyga

Det säkraste om jag bor i Västerås och skall ut och flyga är att ”köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna” som Mikael Rickfors sjunger. Västerås flygplats står utan flygdestinationer som kan ta mig ut i världen, det är sanningen, som kostar skattebetalarna 25 miljoner årligen..

Det är decennier sedan Västerås hade reguljära linjer till nav som exempelvis Köpenhamn. Jag minns när jag kunde flyga med svenska SAS från Västerås till Köpenhamn och därifrån ut till världens alla kontinenter.  Det var tider då man inte behövde ha egna vingar……. Var det kanske bättre förr?

Allt den politiska alliansen (M, Fp, KD och C) påstår om att Västerås näringsliv behöver flygplatsen är nonsens prat. Detta påstående angav allianspartierna i en debattartikel i Vestmanlands Läns Tidning (VLT) den 9 september 2013, läs artikel; http://vlt.se/asikt/debatt/1.2203373-flygplats-viktig-for-vasteras

Jag har länge begärt en förklaring på deras påståenden som jag menar är en medveten lögn, men ingen vill försöka ge sig på att förklara, vilket är både fegt och skamligt.

Nu börjar det att att bli sprickor i den politiska alliansen om just flygplatsen, folkpartiet säger nu att de inte tycker det är försvarbart att kommunen årligen skall ge ekonomiska bidrag i storleksordningen om 25 miljoner kronor, för att hålla flygplatsen vid någon form av liv.

Västerås kommun har nu utrett förutsättningar för flygplatsens vara eller inte vara, utredningen offentliggjordes den 29 april, i förra veckan. Kort kan sägas att utredningen sågar av den gren som flygplatsen sitter på, nämligen vad gäller flygplatsens reella möjligheter att någonsin skapa intäkter så att den kan stå på egna ben. Här kan Ni läsa kommunens egna utredning:
http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20%20Uppdrag%20om%
20framtida%20inriktning%20f%C3%B6r%20V%C3%A4ster%C3%A5s%20flygplatser%20och
%20flygplatsomr%C3%A5den.pdf

Blåslampan har många gånger ställt frågan om flygplatsens vara eller inte vara till samtliga politiska partier, nu senast den 4 april. Läs artikeln med frågorna:
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3652

Alla har ännu inte svarat men kanske att man nu är beredd att svara efter att utredningen har offentliggjorts.

Om vi skall ha en flygplats värdig namnet så menar jag att det helst också bör finnas flyglinjer som gör det möjligt att ta sig ut i världen. Västerås behöver ingen fler ankdamm.

Även om politiker och andra flygsugna byråkrater i Västerås är utrustade med egna vingar för att ta sig ut i världen, så är alla vi vanliga medborgare inte så änglalika att vi är födda med egna vingar….. som kan ta oss ut i världen….

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör ( Med behov av flyg ut i världen)

Detta inlägg var postat i Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar