Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHET med ekonomiska bidrag och stödåtgärder till företag

Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHET med ekonomiska bidrag och stödåtgärder till företag

De ekonomiska bidragen och stödåtgärderna till företag blir bara fler och fler, detta kanske för att kunna hålla Sverige i någon liten synbar rörelse, måhända för att försöka behålla fasaden som ett land i balans.

Äntligen har den nakna verkligheten börjat krypa upp i dagsljuset och fler och fler försöker nu granska och sätta fingret på alla som vältrar sig i bidragsgrytorna som skapar illojal konkurrens, oegentligheter och i många fall kriminell och till och med brottslig verksamhet.

Att Arbetsförmedlingen tillhör en av landets värsta myndighet med sin rika flora av bidrag och stödåtgärder till företag är utom alla tvivel. Den myndighet vars huvuduppgift bör vara att matcha arbetssökande till den lämpligaste lediga arbetsplats, verkar nu har övergått till att bli Sveriges i särklass största upphandlare av förvaringsplatser för de arbetssökande.

Det som blir resultatet av detta synliggörs tydligt i en av de större aktörerna i branschen, Jobbfabriken.se som är en del av Blatteförmedlingen AB och ägs av Ivan Daza. Ett företag som helt har sin verksamhet baserat på skattefinansierad förvaring med arbetsförmedling som upphandlare och uppdragsgivare. Läs artikel av SVT om detta företag: http://www.svt.se/nyheter/sverige/vinstras-for-fas-3-jatte

Det har skrivits spaltmeter med kritik om Fas3 fenomenet som en åtgärd som inte leder till något resultat, mera än för Fas3 anordnaren. Fas3 har också ifrågasatts som olagliga statsstöd, där staten betalar ett fast månadsbelopp som ersättning till arbetsgivaren för att i princip kunna erhålla gratis arbetskraft.  Läs en artikel om FAS3 där man menar att åtgärden kan vara olaglig; http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=da_avslojar_fas_3_bidrag_kan_vara_olagligt_1397112594923

Det är nästan omöjligt att hos arbetsförmedlingen få ut handlingar som rör de företag som anordnar med FAS3-deltagare i sitt företag, detta med hänvisning till att det anses vara sekretessbelagt materiel. Detta gör att oegentligheter får ett legalt skydd mot all insyn, vilket är ett gynnsamt klimat för oseriösa företag att fritt kunna härja.

Det är önskvärt med företag och myndigheter som tål att verka i dagsljuset.

I stället för – Att inte se, höra eller tala.
Denna typ av företagande och skötsel av landet är inte vad Sverige skall ha, det känns som att vi kliver femtiotalet år bakåt i tiden. Jag skulle inte ens vilja kalla dessa Fas3 anordnare för entreprenörer eller företagare, så snart uppdragsgivarna upphör med att vara vårdslösa med våra skattepengar, så dör dessa så kallade företag.

Vad Sverige behöver är kreativa entreprenörer som bygger starka företag, med verksamheter som är hållbar över tid och skapar reella JOBB utan några som helst ekonomiska stödåtgärder som är skattefinansierad. Mer än gärna verksamheter som leder till export utanför landets gränser.

Det är vad Sverige behöver!

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera