Sysselsättning eller JOBB i Sverige efter den 14 september?

Sysselsättning eller JOBB i Sverige efter den 14 september?

Vilken linje för att nyskapa reella JOBB som skall gälla efter valdagen den 14 september verkar stå skrivet i stjärnorna. Ingen av de åtta politiska partierna har seriösa och konkreta svar på denna för landet avgörande fråga. Med reella JOBB menar jag anställningar utan inblandning av statliga bidrag, subventioner, det gäller både till arbetstagare samt arbetsgivare.

14 dagar kvar till valet och inget förslag till lösning inom synhåll!

Hög tid nu att kraftfullt pressa alla partier och politiker på deras idéer på en permanent lösning på arbetslösheten. Jag har skrivit många artiklar och skriftliga frågor till regering, partier och politiker både på riks- lokalnivå vad de gör eller avser att göra. Detta utan att få ett svar som innehåller ett enda litet tunt hårstrå som ger mig förhoppningen om en lösning som är hållbar.

Allt verkar gå ut på att hitta åtgärder som direkt cementerar in människor i artificiella sysselsättningar.  Det påminner om att under romartiden då det romerska imperiet lugnade folket med bröd och skådespel. Ett svekfullt mörkande i det långa perspektivet. Respiratoråtgärder som enbart syftar till att hålla liv i något som inte är ett hållbart eller värdigt liv, och som dör omedelbart när någon drar ur kontakten.

Jag skulle här kunna räkna upp enorma tal av den arbetslöshet som jag betraktar som enbart vad jag kallar sysselsättning, ett mörkande av verkligheten, som ger en falsk bild. Som exempel nämner jag här ett fåtal åtgärder som jag menar är artificiell sysselsättning, enbart för statistiken. Några exempel på detta är; 1) Den enorma övertaligheten i stat och kommun där sysselsättningen inte motsvarar varken behovet och allra minst nyttan, 2) Frånvaron av tillräckligt med företag som har egen konkurrenskraft för exportmarknader, 3) Stödåtgärder riktade till företag inom vissa utsatta branscher, vars syfte är att därmed kunna skapa nya sysselsättningar som inte har en egen bärkraft, 4) Att envetet stödja företag på den inre överhettade svenska marknaden, et cetera.

Arbetslösheten vars verkliga tal är astronomiska, så stora att de är svåra att överblicka och måste naturligtvis tas på allvar och framförallt våga tala om, för att kunna möta med seriösa åtgärder.

Varför är det så?

Vad är problemets kärna?

Först när svaret på vad som är problemets kärna är, kan vi hitta lösningar.

Jag har personligen haft den stora förmånen att få verka som egen företagare/entreprenör under flera decennier i andra kontinenter, då främst Ryssland och Kina. Sedermera med ett eget utbyggt nätverk bland företagare, entreprenörer och ländernas offentliga och politiska styrning både på lokal- och riksnivå.  Nätverket som idag vuxit till 171 länder. Jag har i dessa länder kunnat följa deras problem och deras olika lösningar på problemen.

Just när det gäller att tillhandahålla folket med tillräckligt antal JOBB kan jag konstatera att detta är ett problem som finns i varje land. Lösningar för JOBB-problemen är också olika i varje land, lösningar som är både bra, mindre bra, och en del helt förkastliga.

Lösningar finns som leder fram till hållbara och långsiktiga JOBB, det har jag verkligen sett live i olika länder. Så visst finns lösningarna!

Jag kommer att konfrontera denna bloggartikel till samtliga politiska partier, politiker, regering och styrande både på riks- lokalnivå, myndigheter, organisationer, et cetera. Detta i syfte att få svar, idéer och lösningar på Sveriges JOBB-problem.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar