Sotdöd eller framtid i Överkalix kommun?

Sotdöd eller framtid i Överkalix kommun?

Överkalix kommun har tilldragit sig mitt intresse ända sedan 2002 då kinesen Jingchun Lee påstod sig ha funnit den positiva energin i Draken både i Tanumshede och I Överkalix kommun. Det var med denna drakenergi som grund, Mr Lee skulle investera minst 1 miljard i de båda kommunerna. I Tanumshede skulle det byggas upp ett ”Orient City”, vilket var ett gigantiskt köpcenter, ett enormt China Town för hela norden. Överkalix med dess rätta energi sprungen från draken skulle bli belönad med en fabrik för tillverkning av myggmedel och därmed ge många arbetsplatser till en icke alltför nödbedd kommun, vad avsåg nyskapandet av reella JOBB.

Det är klart att man i de båda kommunerna inte bara var överlyckliga över den kinesiska entreprenören, utan ett euforiskt lyckorus hade nu frälst invånarna. Länk till en artikel i SVD om den kinesiska satsningen i Överkalix. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/bakslag-pa-bakslag_7126115.svd

Minst en fabrik i Överkalix ska vara i drift under 2002, sade Jingchun Lee till Dagens Industri.

Av de kinesiska investeringarna i de båda kommunerna finns inget synbart resultat intill idag 2014, i Tanumshede är inte ens den energisprutande draken kvar. I det myggrika Överkalix så finns det fortfarande ingen synbar fabrik med tillverkning av myggmedel, däremot är myggen kvar och frodas.

Dessa två kommuner är tyvärr inte ensamma om att ha lockats av kinesiska entreprenörers drömmar och löften om stora investeringar i Sverige. Ett annat exempel är Kalmar, som är ett ännu större drömprojekt med löften om skapandet av JOBB i tusental. Se min debattartikel i barometern om detta skandalprojekt som är en skam för Sverige, Kina och Kalmar.
Länk: http://www.barometern.se/reagera/debatt/skam-skadegladje-eller-mojlighet-for-kalmar(884353).gm

Ytterligare ett exempel på misslyckade affärssatsningar från kineser i Sverige är ett projekt om tillverkning av biobränsle i Sveg kommun. Samme initiativtagare i Sveg. Kai-Johan Jiang är nu aktuell i Nevs i Trollhättan (f.d. SAAB), som redan efter kort tid börjat få ekonomiska problem och är just nu under tingsrättens rekonstruktion på grund av stora ekonomiska problem, med hundratals miljoner i skulder. Där vi återigen får se skattemedel användas till bland annat löner.

Läs min bloggartikel med rubriken: Västmanlands länsstyrelse solkar ner varumärket Sverige i Kina http://xn--blslampan-62a.se/?p=3865

Låt mig nu i rättvisans namn säga att Kina inte är det enda landet varifrån alla felsatsningar och tveksamma entreprenörer kommer till Sverige, jag skulle nog säga att de flesta länder finns representerade bland denna skara. Jag vill också påstå att dessa utländska så kallade entreprenörerna inte heller skulle ha någon större chans att komma så långt som till brutna löften, skada och tragedi, om inte det svenska offentliga etablissemanget varit så naivt och med sådan total frånvaro av kompetens för entreprenörskap. Det har också visat sig detsamma vad gäller de svenska så kallade privata företagsrådgivare som varit inblandade.

Företagsklimatet i de svenska kommunerna som mäts av Svenskt Näringsliv varje år, har för år 2014 rankat Överkalix kommun på plats 285 av Sveriges 290 kommuner.  Ingen framskjutande plats precis, och som säkert visar en del av kommunens problem, men inte på något sätt varken har skulden för det kinesiska misslyckandet, inte heller för frånvaron av livskraftiga företag, som skall bära upp den ekonomiska grunden för hela kommunen.

Företagsklimatet i kommunen har viss betydelse för ett friskt och framtidsutvecklande nyföretagande som leder till hållbara och långsiktiga JOBB, även om jag menar att mätningen av företagsklimatet inte ger en fullständig bild av förutsättningar för en kommuns näringsliv.

Vad är då felet och lösningen i Överkalix kommun?

När jag läser kommunens näringslivssidor på kommunens hemsida så tolkar jag dessa som att man är mycket vilsen och inte på väg mot en framtida positiv lösning, utan snarare mot ättestupet.

På hemsidan ser jag en överdriven fokusering på alla ekonomiska bidrag och stödåtgärder man kan erhålla som företag i kommunen. Detta är jag övertygad är ett kontraproduktivt välkomnande av företag. En driven och genuin entreprenör som ser denna fokusering på alla former av stödåtgärder för företagare vänder omedelbart i dörren. En genuin entreprenör köps inte för pengar.

Att Överkalix kommun försöker att vara internationell är enligt mig helt rätt väg och gläder mig stort. Men jag menar att man första skall använda sin egen inhemska styrka som finns i befolkningen, för att med dessa fantastiska krafter utveckla framtidens internationella företagare. Att försöka importera genuina entreprenörer, är i de flesta fall misslyckat. Med andra ord och i klartext:
Global focus – local action

Besvikelsen i Överkalix efter det brutna löftet från kinesen är stor och har säkert satt sina spår hos många invånare i Överkalix. Det får representeras av ett uttalande av Leif Nilsson, kommunalråd i Överkalix som jag citerar från en artikel i SVD; ”Det är inte pengarna som gör ont. Det stora är besvikelsen som uppstår när någon kommer hit och satsar och sedan blir det ingenting, säger Leif Nilsson som själv var med när det första spadtaget togs i november 2002. Vi har varit blåögda och vi har lärt oss en massa. Nästa gång vet vi mer.
Han tar på sig en del av ansvaret men är besviken på Invest in Sweden Agency, ISA, och generalkonsuln i Shanghai som företräder ISA i Kina. Han tycker att de har gått i god för den kinesiske entreprenören. Vi träffades när vi var på studiebesök. De lovordade honom och sa att han var en av Kinas mest framgångsrika entreprenörer. Vi upplevde att vi hade haft en otrolig tur.
Men ISA:s roll är att locka utländska företag att investera i Sverige. Att också granska dem ligger utanför myndighetens ansvar, förklarar ISA:s kommunikationsdirektör Annika Rembe.”

Det ovan nämnda Invest in Sweden Agency är en av de svenska skandalmyndigheter som jag efter många års kritiska granskning, fick glädjen att den 2 januari 2013 lägga min sista blomsterkvast på dess grav. Läs min bloggartikel med rubriken: Farväl Invest Sweden  http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

Detta efter en mångårig kamp att få bort denna ”cancersvulst” som jag menade hade förstört så enormt mycket för svenskt entreprenörskap och företagande. Det var efter en visselblåsares uppgifter om oegentligheter av myndigheten ISA i Kina det blev för mycket även för regeringen, varpå man tvingades stänga ner hela denna skandalmyndighet. Men tyvärr så finns det alltför många kvar än idag.

Jag har under flera decennier varit rådgivare i företagsetableringar både från Sverige ut i världen och från andra länder in till Sverige. Idag 2014 främst i Asien, och då i synnerhet Kina, men har även mitt företagsnätverk som för närvarande arbetar i 171 länder. Det är med erfarenheter från detta arbete och kontakter ut i världen, som jag är mycket kritisk till hur det svenska näringslivet står sig i konkurrensen med andra länder.

När jag såg TV programmet Uppdrag Granskning i SVT om livet i Överkalix och valet 2014 som gav ett politiskt maktskift efter 80 år, blev min kärlek till människorna där stark och väldigt levande. Den norrländska urkraften finns kvar i människorna, om de bara kan finna en liten strimma av stig som leder mot den rätta huvudleden. Ett fantastiskt och helt fängslande program med de underbara människorna i Överkalix som bara kort och koncist återger ”Vi flytt int”. Detta trots att myggen också stannar kvar och svikna löften från kineser.
Länk till SVT UG program: http://www.svt.se/ug/socialdemokraterna-forlorade-makten-efter-80-ar

Tack och heder till alla Er Överkalix kämpar!

Jag kommer att tillskriva de nya politiska ansvariga i Överkalix kommun för att försöka förmå dem att först berätta hur de ser på framtiden. Sotdöd eller framtid? Sedan gärna också få deras svar på hur de praktiskt tänker sig att verkställa förändringen, som skall leda till nyetablering av företag som i förlängningen leder till nyskapande av reella JOBB.

Det finns visst en framtid för ett bättre Överkalix för alla.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Överkalix, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar