Västerås flygplats fortsätter att engagera

Västerås flygplats fortsätter att engagera

Den 27 maj i år kom socialdemokraterna ut som det sista politiska partiet i Västerås med sitt besked om Västerås flygplats, som tyvärr inte var något klart besked, utan ett vanligt politiskt mjäkande med utfallet varken JA eller NEJ. Socialdemokraterna föredrog att gömma sig bakom ett löfte om att låta västeråsarna själv få avgöra flygplatsens öde i en folkomröstning, detta inom ett år efter höstens val.

Så nu verkar det vara dags att börja forma en folkomröstning om flygplatsens öde, graven eller fortsatt respiratorvård.

I en debattartikel i VLT den 25 september så talar artikelförfattaren Hans G Eriksson om hur flygplatsen skall kunna utvecklas. Eriksson talar sig då varm för mycket av det jag menar är självklara servicetjänster för en flygplats, som exempelvis; reguljära flyglinjer som kan utnyttas både av privat- och affärsresenärer. Länk till debattartikeln: http://vlt.se/asikt/debatt/1.2650627-sa-kan-flygplatsen-i-vasteras-utvecklas

Visst delar jag alla utvecklingsidéer som Hans G Eriksson ger uttryck för, jag menar att om man skall ta ordet flygplats i sin mun så bör den innehålla det mesta på idélistan i artikeln. Eriksson skriver citat; ”Chartertrafik till soliga trakter räcker inte långt. Nya reguljära inrikes destinationer behövs.”
Jag vill här påpeka att Västerås flygplats inte heller har några gamla reguljära destinationer i Sverige att erbjuda.

Kritik har framförts mot ledningen i flygplatsbolaget, självklart skall den kritiken också falla på den ansvariga styrelsen, som jag menar inte har nödvändig kompetens för att sitta i en styrelse. Länk till en artikel i VLT som är kritisk mot ledningen av flygplatsen; http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2507945-ledningen-far-skarp-kritik

Även om ledningen och styrelsen har det yttersta ansvaret för Västerås flygplats kan inte allt lastas på dem. Ett av problemen för att få till en riktig flygplats med flygmöjligheter är det geografiska läget för Västerås, för nära Sveriges enda riktiga flygnav för att både ta sig ut i Sverige och världen med flyg. Detta faktum kan ingen förändra. Ett annat skäl är ett näringsliv som inte kan fylla flygplan för att bedriva reguljära flyglinjer i Sverige och till flygnav i Europa som erbjuder destinationer ut i världen.

Mitt antagande med ett för svagt näringsliv i flygplatsens upptagningsområde har kunnat och kan även idag förändras, i motsats till flygplatsens geografiska läge. Med ett tillräckligt starkt näringsliv också med stor global verksamhet, skulle vi inte bara kunna ha en riktig flygplats med möjligheter att flyga både inrikes och utrikes, dessutom med all säkerhet en ekonomisk lönsam flygplats.

Därför kanske det är värt att fundera över var satsningen och utvecklingen skall ske i första läget, på flygplatsen eller på näringslivet.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar