Kommuner och myndigheters mörkande hotar utvecklingen i Sverige

Kommuner och myndigheters mörkande hotar utvecklingen i Sverige

Byråkratin i Sverige växer hejdlöst, vilket är ett säkert sätt att permanent placera ut arbetslösa så långt från ljuset i de statistiska tabellerna vars verklighet bara förnedrar och drar skam över välfärdslandet Sverige. Ett systematiskt mörkande av allt som går emot enskild byråkrat eller myndighet. Offentlighetsprincipen och rättssystemet sätts systematiskt ur spel.

Denna inlåsning och mörkande kan ske genom att enkelt åberopa ordet sekretess, ofta endast med skälet att ett utlämnande kan skada tredje person.

Jag menar att denna inlåsning av faktainformation som definitivt tillhör offentlighetsprincipen, kraftfullt skadar hela samhället och dess utveckling. Jag talar i egenskap av egen erfarenhet som företagare och rådgivare till utländska företag för etableringar eller affärsförbindelser med Sverige.

Bland de värsta myndigheterna som jag träffat på är länsstyrelserna som jag kommit att ha stora behov av att få ut faktainformation kring de bidrag och stödåtgärder till företag de ansvarar för.

Att länsstyrelserna överhuvud skall vara i närheten av entreprenörer och företag är ett katastrofalt misstag, den kompetens som är nödvändigt för att verka nära företagsvärlden saknas till alla delar inom länsstyrelsernas väggar. Länk till min blogg med rubriken: Omyndigförklara Länsstyrelserna från all närhet till det som rör företag  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=3406

Hos de flesta myndigheter, kommuner, landsting, samt deras närbesläktade organisationer och indirekt eller direkt ägda företag, förekommer ett som jag tror är både ett medvetet och systematiskt mörkande. Detta undergräver långsiktigt den öppenhet som är en grundförutsättning för ett rättvist samhälle.

Om ett företag skulle använda samma metoder med största möjliga tystnad och stängda dörrar, att undvika att besvara brev, skulle deras överlevnad inte bli långvarig.

Tröttheten och uppgivenheten över svenska myndigheters arroganta, inkompetenta och nonchalanta behandling börjar nu bli alltmer besvärande för de styrande i samhället. Detta visar sig på olika sätt, som exempelvis; så självklara saker som tillgången till ett ”riktigt” arbete, med en lön som ger en dräglig och daglig överlevnad. Det kan också handla om osäkerheten med tryggheten på gator och torg. Oavsett vilken fråga som ligger närmast var och en, kan det vara så att många väljer att försöka främja sig så mycket man kan ifrån sina behov av myndighetskontakter.

Det som jag också ser som ytterst allvarligt med det växande hatet mot myndighets- och byråkratfloran, och den alltmer förhärskande kulturen med stängda dörrar, är att många tappar framtidstron på ett rättvist samhälle. Ytterst så leder mörkandet till fler och fler plattformar för skapande av nepotism, oegentligheter, och brottslig verksamhet som i många fall börjar betraktas som legal och självklar, genom dess skydd i form att ett mörker som är svåröverkomligt.

Att det skulle bli någon förbättring mot ljuset med det nya regeringsstyret sätter jag inget större hopp till, men självklart skall vi aldrig sluta hoppas.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar