Västmanlands Kina- äventyr fortsätter utan något synbart resultat

Västmanlands Kina- äventyr fortsätter utan något synbart resultat

Jag har under en tids arbete i Kina i början på det nya året 2015, fortsatt att söka efter något avtryck som länsstyrelsen i Västmanland och dess kinasatsning på Shandong provinsen Runstenhar åstadkommit.

Men tyvärr så har jag inte lyckats finna några synbara affärer från båda hållen, som har kommit till stånd mellan regionerna Västmanland och Shandong sedan projektet startades upp av landshövding Jan Rydh på 1990-talet. Det som kommer fram i ljuset är mest negativt, självklart så är beror det på om man

får svaren från potentat- eller företagssidan. Vad denna skillnad beror på, torde vara densamma både från den svenska och kinesiska sidan. En ohämmad reslust från båda potentatsidor.

Jag är mycket kritiskt på det sätt länsstyrelsen i Västmanland, så även Västerås kommun hanterat alla kinesiska relationer, inte minst med sin vänort, Shandlänsstyrelsenongprovinsen. Ett verkligt skämt som jag menar har skadat Västmanland och Sverige, långt mer än att ha främjat ländernas handelsförbindelser.

Jag menar också att länsstyrelsen använt sig av fel kinesiska rådgivare i sina kinakontakter, vilket även har påtalats för mig i Kina. Bland annat har de använt sig av den obskyre svensk-kinesiska affärsmannen Kai-Johan Jiang som använts som expert och rådgivare av Västmanlands länsstyrelse. Kai-Johan Jiang har inte gjort några större avtryck som företagare varken i Sverige eller i Shandong provinsen. I Sverige har han däremot varit inblandad i ett flertal tvivelaktiga affärssatsningar, nu senast aktuell i Nevs i Trollhättan (f.d.Saab bilfabrik)  som återigen är under rekonstruktion med stor förbrukning av svenska skattepengar. Staden Qingdao i Shandong provinsen där Västmanland hade en svensk utställning hösten 2014, har stoppat vidare utbetalningar till Nevs och Kai Johan Jiang. Det är för mig inga positiva signaler för Sverige som skickas ut till företag i Shandong och Kina med dessa personkopplingar.

Även så är det andra svensk-kineser som används av länsstyrelsen som jag menar inte inger något större förtroende, både från svensk och kinesisk företagarsida, de som ändå är dem som skall stå bakom eventuella affärer.

Så den mossbelupna runstenen, med min förslagsvis lämpliga inskrift som, ”Resor berikar byråkrater – men förhindrar affärer” står fortfarande kvar att beskåda, men skattebetalarnas pengar är borta med vinden, likaså de konkreta affärsresultaten.

Många artiklar har skrivits på blåslampan om detta affärstrams som enbart ger skamkänslor när svenska företagare sitter ner i potentiella affärssamtal med kinesiska företag
Läs några av våra artiklar i ämnet:
http://blåslampan.se/?p=2224  – Turistresan med politiker och byråkrater från Västmanland till Kina
http://xn--blslampan-62a.se/?p=2314Många oklarheter kring kinaresan som arrangerades av Länsstyrelsen i Västmanland
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3056  – Kina skippar Västmanland både i affärer och turism
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3865  – Västmanlands länsstyrelse solkar ner varumärket Sverige i Kina
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3489  – Västmanlands Shandong-satsning ett skämt

Det är nu hög tid att efter decennier av resor mellan Västmanlands län, Västerås kommun och Shandong provinsen börja redovisa vilka konkreta resultat som uppnåtts. Det är länsstyrelsen i Västmanland som skall ansvara för denna redovisning.

Mina frågor till ansvariga för detta Kinaäventyr för Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Västerås kommun är följande:

 1. Vilka konkreta resultat har samarbetet med vänorten Shandong provinsen lett till sedan starten på 1990 talet?
 2. Hur stor export kan redovisas från Västmanlands län till Shandong provinsen de senaste 5 åren?
 3. Vilka företag från Shandong provinsen har etablerat sig i Västmanlands län sedan starten på 1990 talet?
 4. Vilka företag från Västmanlands län har etablerat sig i Shandong provinsen sedan starten på 1990 talet?
 5. Hur många arbetstillfällen i Västmanlands län har samarbetet lett till sedan starten på 1990 talet?

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Västmanlands Kina- äventyr fortsätter utan något synbart resultat

 1. hille säger:

  Det är för mig ingen överraskning det som sker inom alla länsstyrelser, ressugna vad Ni kallar potentater finns det hur mycket som helst av i vårt skenheliga Sverige. Men om inte någon attackerar och försöker att belysa alla oegentligheter skulle det vara helt odrägligt i samhället.
  Så TACK för engagemanget!

  hille

Kommentera