Svaret från Närings-och innovationsministern var skrämmande tomt

Svaret från Närings-och innovationsministern var skrämmande tomt

Jag vill här framföra min gränslösa tacksamhet över det svar som jag mottagit 95 dagar efter att brevet kom till Närings- och innovationsministern för handläggning, detta efter en påminnelse om Mikael Dambergsvar.

Min fråga till Närings-och innovationsminister Mikael Damberg som jag hoppades få ett svar på var:

Vilka konkreta åtgärder tänker Du vidta mot det bidrags- och ekonomiska stödåtgärder som Sverige har till företag, de som jag menar är förödande för landets långsiktiga innovationskraft och entreprenörsklimat?

En länk till mitt ÖPPNA BREV till Närings- och industriministern med min fråga: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4228

Svaret som jag erhöll var häpnadsväckande innehållslöst, jag återger det nedan så kan Ni själva bedöma om svaret är värdigt en Närings- och industriminister. Stackars Sveriges näringsliv med ett så innehållslöst näringsdepartement.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Varma JOBB- och tillväxthälsningar
Blåslampan som brinner för ett bättre Sverige

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Svaret från Näringsdepartementet:
”Namn: Kjell Strandberg
E-post: kjell.strandberg@blaslampan.se
Dnr: N2014/4599/Brev

Hej Kjell!
Tack för ditt brev till Regeringskansliet. Jag arbetar på Näringsdepartementets kommunikationssekretariat och hjälper våra statsråd att hantera en del av alla de brev de får.
Jag beklagar att svaret har dröjt.
Jag vill helt kort återkomma och berätta att ditt brev har nått fram till Näringsdepartementet och vi har tagit del av de synpunkter och frågeställningar som du framför. Det är många som skriver till departementet och vi har tyvärr inte möjlighet att besvara samtliga brev i detalj.
Jag vill också passa på att tipsa om regeringens webbplats, där du kan finna information om Näringsdepartementets statsråd och ansvarsområden samt regeringens politik på en mängd områden.
http://www.regeringen.se/
Än en gång, jag beklagar att svaret har dröjt.
Tack för ditt engagemang!

Med vänlig hälsning
Fredrik Storm
Departementssekreterare
Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00
n.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se”

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera