Regeringens hemligstämplade och fasansfulla företagsstöd bara fortsätter…

Regeringens hemligstämplade och fasansfulla företagsstöd bara fortsätter…

De ekonomiska bidragen och stödåtgärderna till företag blir bara fler och fler, detta för att kunna hålla Sverige i någon liten synbar rörelse, måhända för att försöka behålla fasaden som ett land i balans. Oavsett skäl till detta så drivs landet mot ättestupa och Korruption ryggenen tragedi för landet, såväl som för enskilda människor.

Äntligen börjar den nakna verkligheten börjat krypa upp i dagsljuset. Fler och fler försöker nu granska och sätta fingret på allt och alla som vältrar sig i bidragsgrytorna som nästan alltid leder till att skapa illojal konkurrens, oegentligheter och i många fall kriminell och till och med brottslig verksamhet. Allt utom att skapa reella JOBB.

Arbetsförmedlingen har alltid tillhört en av landets värsta myndighet, med sin rika flora av bidrag och stödåtgärder både till privatpersoner och företag, detta är sagt utom alla tvivel. I stället borde denna myndighets huvuduppgift vara att matcha de arbetssökande till den lämpligaste lediga arbetsplats. I stället verkar nu arbetsförmedlingen ha övergått till att bli Sveriges i särklass största upphandlare av förvaringsplatser för arbetssökande.
Länk till artikel nedan i DN den 9 februari 2015:
http://www.dn.se/ekonomi/miljardstod-till-foretag-hemligstamplas-av-arbetsformedlingen/

Det har skrivits spaltkilometer med kritik om Fas3 fenomenet, mest som en åtgärd som inte leder till något resultat, mera än för Fas3 anordnaren. Fas3 har också ifrågasatts som olagliga statsstöd, där staten betalar ett fast månadsbelopp som ersättning till arbetsgivaren för att i princip kunna erhålla gratis arbetskraft.  Länk till en av mina artiklar om Fas3med rubriken; Fas3 skall avvecklas helt 2014 lovar socialdemokraterna http://xn--blslampan-62a.se/?p=3041

Etableringslotsar är ett annat av arbetsförmedlingens geniala verktyg för att gömma undan nyinflyttade och arbetslösa i långvarig och meningslös förvaring. Lika förkastligt som alla andra förvaringsprogram som nästan enbart föder meningslöshet, uppgivenhet, vanebildning och kriminallitet, som därmed automatiskt blir legaliserad. Efter ett avslöjande om misstänkt rekrytering av stridande för organisationen IS islamiska staten, så avslutar nu arbetsförmedlingen alla innevarande avtal med etableringslotsar.
Se artikel: http://www.dagensarena.se/innehall/etableringslotsar-stoppas-har-rekryterat-till-valdsbenagna-stridande-grupper/

Länsstyrelserna är en annan myndighet som får klassas in i samma häranden som arbetsförmedlingen, detta gäller Sveriges samtliga 21 länsstyrelser. De administrerar en färgrik bukett med företagsstöd både med nationella som EU-pengar. Detta verkställer man i länsstyrelserna helt utan nödvändig personell kompetens och erfarenhet från entreprenörsvärlden. En rysare!
Läs min artikel med rubriken: Omyndigförklara Länsstyrelserna från all närhet till det som rör företag – http://xn--blslampan-62a.se/?p=3406

Det är nästan omöjligt att hos de flesta myndigheter, exempelvis arbetsförmedlingen få ut handlingar som rör de företag som är med och delar på skattemedel i alla möjliga och omöjliga projekt, allt stämplas som sekretessbelagt materiel. Detta gör att oegentligheter och kriminella handlingar får ett legalt skydd mot all insyn, vilket skapar ett gynnsamt klimat för både oseriösa och seriösa företag att fritt kunna härja.

Både företag och myndigheter måste tåla att tysta aporfinnas och verka i dagsljuset, i stället för;
– Att inte se, höra eller tala.

Denna typ av företagande, myndigheter och annan liknande officiell skötsel av landet är inte vad Sverige skall ha. Det måste omedelbart stoppas i alla delar, det för endast Sverige bakåt i tiden

Kampen mot det stängda offentliga Sverige måste i alla delar bekämpas, kampen för ett transparent samhälle är ett av de säkraste och starkaste fundament, för att skydda och stärka medborgaren.Djävul II

Myndighetsvärstingar i samhället måste alltid bekämpas!

Vad Sverige alltid behöver är kreativa entreprenörer som bygger starka företag, med verksamheter som är hållbara över tid och därmed skapar reella JOBB. Detta skall också ske utan några som helst ekonomiska stödåtgärder som helt eller delvis är skattefinansierad.

Mer än gärna skall också en stark fokusering i nyföretagaandet ske på verksamheter som leder till export utanför landets gränser.

Detta är nödvändigt och högst bråttom, jag ser dagligen hur Sverige tappar mark mot många andra länder i stort sett inom alla branscher och sektorer. Detta tapp bara fortsätter att öka och det är nu den nytillsatta regeringens ansvar att snabbt vända denna negativa trend.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar