Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker

Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker

Västerås flygplats överlevnad eller avveckling  torde vara det ämne som just nu till mycket stor del  engagerar i Västerås. Det kan man avläsa på allaVås flygplats insändare i media samt artiklar i lokaltidningarna.

Även ett stort intresse och engagemang från allmänheten har visat sig på blåslampan, många tyckande om flygplatsens vara eller inte vara har kommit in till blåslampan.

Några exempel på hur denna fråga har behandlats av ansvariga politiker och den ansvariga ledningen och styrelsen för det av Västerås kommun helägda flygplatsbolaget anges nedan.

Flygplatsbolagets totala tystnad av ledning och styrelse under alla år, visar både på inkompetens nonchalans och bristande respekt för kommunmedborgarna i alla delar. Många frågor har framförts till flygplatsens ansvariga  för att få deras svar och redogörelse på varför flygplatsen enbart är ett svart slukhål där pengar år efter år försvinner för alltid. Varför det inte går att flyga varken inrikes eller till ett flygnav i europa, för att därifrån kunna ta sig ut i världen.

Samtliga politiska partier i Västerås  har på olika sätt tagit ställning för eller emot en avveckling av flygplatsen. De flesta har mer och mer blivit insnärjda i lögner och svek som jag tycker mig kunna tolka som medvetna. Jag gör den bedömningen utifrån att människor med normalt bondförnuft inte kan göra uttalanden med ursäkter som att ”jag förstod inte bättre” eller ”så här menade jag inte”.

Socialdemokraterna var det sista partiet ut som före valet 2014 som tog ställning till flygplatsens öde. Nästan som alltid med politiken, inget klart besked, däremot lovade socialdemokraterna  att det skulle bli en folkomröstning senast ett år efter valet, där västeråsarna skulle få säga sitt om flygplatsen. När väl valet var över var också löftet om folkomröstning bortglömt. Detta kan inte kallas något annat än ett svek från socialdemokraterna, vilket säkert inte alla kommer att glömma bort.  Detta kallas svek!

Miljöpartiet är det andra partiet som före valet klart deklarerade att flygplatsen inte skulle vara kvar utan helt avvecklas. Så här svarade miljöpartiet skriftligt till blåslampan innan valet:
”Bra initiativ att kräva svar från de politiska partierna i god tid innan valet.
Miljöpartiets ståndpunkt är som du redan förstått att vi vill att kommunen slutar subventionera flygplatsen. Vi vill att man säljer den eller lägger ner den.”
Längre än så här sträckte sig inte löftet från Miljöpartiet, när väl valet var över så ingick man i en regeringskoalition som nu skall styra Västerås, där även socialdemokraterna ingår och en fortsatt satsning med nya beviljade miljoner till Västerås flygplats, utan vingar att kunna flyga ut i Sverige eller världen.  Detta kallas svek!

Vänsterpartiet är det enda parti som både före valet och idag efter valet, fortfarande står fast vid sin tidigare ståndpunkt att avveckla Västerås flygplats, och därmed avsluta det fortsatta katastrofala underskottsbidraget om ca 25 miljoner årligen.

Hela denna ”flygplatssåpa” i Västerås som intill denna dag har kostat minst dryga 300 miljoner av medborgarnas skattepengar fortsätter i allt hårdare klimat. En flygplats som Västerås näringsliv inte är betjänta av då det inte går att flyga till några som helst affärsdestinationer varken i Sverige eller internationellt.
En flygplats som heller inte kan erbjuda flygdestinationer för privatpersoner som kan föra ut dem i världen, inte ens till en HUB flygplats som kan ta dem vidare ut i världen. Det är läget!

I detta klimat får vi uppleva hur ansvariga för flygplatsen och även politiker i Västerås kommun tar till alla medel för att skydda sig och sina gamla misstag av uttalanden och synder. De flesta undviker i största möjliga mån att besvara alla frågor om flygplatsen. De är otvetydigt rädd att än mer snärja in sig ett fisknät, som det sen blir omöjligt att slå sig fri från.

Den politiska alliansen med (M, FP, KD, C) har ända sedan den 9 september 2013 ännu inte besvarat mina frågor kring deras starkt vilseledande uttalanden i Vestmanlands Läns Tidning (VLT); http://vlt.se/asikt/debatt/1.2203373-flygplats-viktig-for-vasteras

Socialdemokraterna med ordföranden i kommunstyrelsen Anders Teljebäck (S) som I en artikel i VLT den 22 januari 2015 säger citat; ”Vi vill ha flygplatsen för att den genererar arbetstillfällen”.  De arbetstillfällen som jag direkt kan knyta till flygplatsens vara eller inte vara får mycket dåliga vibbar hos mig. Dessa arbetstillfällen skulle jag snarare vilja benämna som artificiell, onödig och dyrbar sysselsättning.

Mina frågor till kommunalrådet Anders Teljebäck som intill idag inte är besvarad var:

  1. Vilka arbetstillfällen genererar Västerås flygplats enligt Ditt påstående i ovan nämnda citat?
  2. Hur många jobb exakt försvinner om Västerås flygplats läggs ner?

Bäste Anders Teljebäck, Du är skyldig ett svar med ett förtydligande av Ditt påstående i ovan nämnda artikel i VLT den 22 januari, detta oavsett om det är ett medvetet eller omedvetet uttalande, om det är korrekt återgivit av VLT så är det enligt mig vilseledande för medborgarna.

Det har skrivits spaltmeter om Västerås flygplats och det ”slukhål” som tar skattemedel för alltid men kanske skulle göra betydligt större nytta inom områden som kommunen är satt att sköta för kommunmedborgarna på bästa sätt.

Några exempel av blåslampans tidigare publicerade artiklar om Västerås flygplats:
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4421  – Västerås flygplats är ett skämt och drar skam över Sveriges 6:e största stad
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4289  – Västerås flygplats återigen konkursmässig
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4260  – Kompetensen hos ledning och styrelse för Västerås flygplats ifrågasätts
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4169  – Svekdebatt i Västerås om Västerås flygplats av flera politiska partier
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3652Flygplatsen i Västerås splittrar politiska allianspartier
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3554Moderaterna i Västerås fortsätter striden om flygplatsen
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3320Politiska alliansen i Västerås vågar inte stå för det man skrivit om flygplatsen

Därmed fortsätter ”såpan” vidare med Västerås flygplats som huvudrollsaktör, någon gång torde även denna ha ett slut, däremot är utgången oklar och priset det kostat.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar