Många av Sveriges kommuner har nått vägens ände, vad gäller företagsutveckling.

Många av Sveriges kommuner har nått vägens ände, vad gäller företagsutveckling.

Många av Sveriges kommuner är som strutsen, de sticker huvudet i sanden och vill inte nämna och än mindre diskutera verkligheten, om den går emot dem. När man går på djupet i en kommuns företagsutveckling så slås man i de flesta fall av en verklig tillbakagång, och som visar på en näst intill död företagsutveckling. Detta är den krassa sanningen anno 2015. Idag kan man knappast säga att särskilt många av Sveriges kommuner har de nödvändiga pulsslagen, som tyder på att det går mot ett tillfrisknande i utvecklingen.

vägslut

Många kommuner undviker konsekvent att överhuvud besvara frågor som på ett allt för tydligt sätt talar klarspråk om den katastrofala verkligheten.

Företagsklimatet i kommuner har självklart en stor betydelse för ett friskt och framtidsutvecklande nyföretagande, som leder till hållbara och långsiktiga JOBB, även om jag menar att mätningen av företagsklimatet inte ger en fullständig bild av en kommuns näringsliv. Det är många andra faktorer som spelar in i ett bra företagsklimat och aldrig mäts i svenskt näringslivs årliga mätning.

Jag har under lång tid inbjudit flera kommuner till ett samarbete för att få fram den verkliga sanningen om JOBBEN och FÖRETAGANDET. Detta genom att besvara nedanstående 8 frågor för att

få fram en rättvis bild för att med denna kunna skapa eventuella förändringar på FÖRETAGS- och JOBB sidan. Det borde ha legat i kommuners intresse att få detta klarlagt, för att utifrån resultatet kunna göra förändringar till det bättre. Tyvärr har tillfrågade kommuner inte varit intresserade att ta fram sanningen, vilket är mycket beklagligt.

De 8 frågor som tidigare har tillställts en del kommuner var:

 1. Hur många NYA företag etablerades i Er kommun under år 2011?
 2. Hur många NYA företag etablerades i Er kommun under år 2012?
 3. Hur många företag avvecklades i Er kommun under år 2011?
 4. Hur många företag avvecklades i Er kommun under år 2012?
 5. Hur många reella JOBB tillkom i de nyetablerade företagen (Punkt 1) under 2011?
 6. Hur många reella JOBB tillkom i de nyetablerade företagen (Punkt 2) under 2012?
 7. Hur många reella JOBB försvann med de avvecklade företagen (Punkt 3) under 2011?
 8. Hur många reella JOBB försvann med de avvecklade företagen (Punkt 4) under 2012?

Obs! Idag 2015 så kan vi tillföra nya år för att få ett bredare och säkrare svar om det skett någon väsentlig förändring över åren.

Förtydliganden kring frågorna:

 • Med reella JOBB menas enbart anställningar utan någon som helst ersättning som kommer från allmänna medel (som är skattefinansierade både direkt eller indirekt)
 • Underlag av vilka företag som anges som nyetablerade bör finnas att tillgå, detta för att kunna gå in med djupare analyser om exempelvis; branschtillhörighet, exportföretag, tillverkande, handel, orsaken till avveckling, et cetera.
 • Med företag menas enbart privata företag. Inga direkta eller närstående till statliga eller andra offentliga organisationer eller myndigheter.

Detta är enkla och raka frågor som skall ge en första indikation om det verkliga resultatet av rankingen av företagsklimat som årligen genomförs av Svenskt näringsliv, hur det avspeglar sig faktiskt inom företags- och JOBB-sektorn. PLUS och MINUS = FAKTISKT RESULTAT.

Jag kommer att återigen att försöka inbjuda ett antal kommuner för att besvara dessa åtta frågor, därefter kanske öppna för att finna orsaken till det verkliga resultatet PLUS eller MINUS. om de fortfarande inte behagar att besvara, som de alltid gjort tidigare så kommer jag att fortsätta min egen bevakning av kommunens framtid.

Det är betydligt enklare och betydligt mera konstruktivt att tillsammans med kommuner samarbeta i att ta fram de faktiska svaren på våra åtta frågor, än att vi själva skall ta fram alla svar.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar