Stefan Löfvens dåliga luktsinne har smittat av sig i hela Norrbotten

Stefan Löfvens dåliga luktsinne har smittat av sig i hela Norrbotten

Efter att Stefan Löfven vid sitt besök i Pajalagruvan i januari 2013 uttalade han sig med citatet; ”Det luktar pengar”, så har nu gruvkonkursen i Pajala visat sig ha brister på 14 miljarder. Det är inte bara en konkurs, utan en gigantisk konkurs, kanske den absolut största i svensk historia.Löfven

Nu när dammet och den värsta lukten lagt sig, så visar det sig mer och mer hur illa detta gigantiska projekt skötts från inte minst myndighetssidan. Jag skrev tidigare om statsministerns besök i Pajala och hans dåliga luktsinne, se min artikel: : http://xn--blslampan-62a.se/?p=4304

Detta dåliga luktsinne verkar ha spritt sig i hela Norrbotten, både myndighetssfären, affärseliten och de privatpersoner som öppnade sin plånbok utan något som helst ifrågasättande av projektet.

I en första anblick vad som framkommit tills dags dato så bör ett stort ansvar lastas på länsstyrelsen. Det gäller främst handläggningen av gruvdriften och gruvbolagets uppfyllande av de lagar och förordningar som rådde genom hela processen.

Det är otvetydigt att det misskötts mycket gravt och bör idag rättsligen prövas. Länsstyrelsen i Norrbotten med landshövding Sven-Erik Österberg som högsta ansvarig måste också ställas till svars, för det sätt som det handlagts från deras håll. Eller kanske bättre att säga hur det överhuvud aldrig har sköttes.

Sven-Erik Österberg-BD

När jag hör landshövingens skrala och mycket bräckliga försvar så kan jag förstå att han mycket väl behövde två stolar att sitta på. Så illa skött att hans fortsatta tjänst borde ifrågasättas så hårt att han själv bör ta sin ”Mats ur skolan”.  Länsstyrelsen och landshövdingen är anmälda till JO vilket bör leda till kraftfulla åtgärder mot de ansvariga.

Efter att tagit del av SVT´s Uppdrag Gransknings program om gruvbolaget Northland blir jag både skrämd och mörkrädd. En mardröm som nu de flesta i Sverige och Norrbotten vaknat upp ifrån. Länk till programmet i SVT: http://www.svt.se/ug/lacka-orsakade-aktiekollapsen

Men denna enorma brist i konkursboet drabbar inte enbart aktiägarna utan även staten har blvit rånad på hundratals miljoner vad som är känt idag. Men det är med all säkerhet inte någon bombsäker slutnota ännu. Inte minst de eventuella miljöskadorna i framtiden, som åsamkats av gruvan, kan komma stå oss skattebetalare dyrt för lång tid framåt.

Hela denna skandallösa affär visar på mycket dåligt luktsinne på många håll i synnerhet i Norrbotten, men där många också skott sig på den enorma pengaström ,som  av många sågs som aldrig sinande.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Bästa tillväxt-och exporthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar