Västeråspolitikers svek och oklarheter om flygplatsen fortsätter att stå oemotsagt och utan försvar

Västeråspolitikers svek och oklarheter om flygplatsen fortsätter att stå oemotsagt och utan försvar

Västerås flygplats engagerar och har engagerat kommuninvånarna i Västerås under många år. Det torde vara ett av de ämnen som engagerar mest i Västerås. Vås-flygplatsBlåslampan har under lång tid ifrågasatt flygplatsens existens utifrån den kostnad som den belastar skattebetalarna.

Detta blir allt starkare och märkligt sett utifrån att flygplatsen helt saknar reguljära flyglinjer till flygnav i Europa, med möjlighet att komma vidare ut i världen.

Ja, så illa ställt är det med att flyga från Västerås flygplats!

Blåslampan har under åren ställt skriftliga frågor till samtliga politiska partier, ansvariga politiker och den ansvariga ledningen och styrelsen för det av Västerås kommun helägda flygplatsbolaget. (Bolaget dit alla miljoner av våra skattepengar utbetalats)  Under den senaste tioårsperioden har det kostat skattebetalarna i Västerås dryga trehundra miljoner kronor. Som jag menar till ett oändligt stort svart hål och till ingen nytta, till en flygplats utan vingar.

Visst har vi fått svar från en del politiskt håll,speciellt benägna att överhuvud svara var det i perioden före valet i september 2014. Tyvärr har det varit helt tyst ifrån är från flygplatsens ledning och styrelse, kanske för att man egentligen inte kan ge några svar som kan hjälpa till att cementera ett bevarande av flygplatsen. Detta visar både på inkompetens nonchalans och bristande respekt för kommunmedborgarna i alla delar.

Politiska partier i Västerås  har på olika sätt tagit ställning för eller emot en avveckling av flygplatsen. Många har med tiden blivit insnärjda i ett otal av lögner och svek som jag delvis tolkar som medvetna.

Upp till bevis gäller nu från socialdemokraterna i Västerås som är det största partiet och innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Att överhuvud inte svara på frågor vi skriftligen ställt till kommunalrådet Anders Teljebäck är inte okej.
anders_teljeback_s_94_94
Anders Teljebäck (S) uttalade I en artikel rörande flygplatsen i VLT den 22 januari 2015 följande, citat; ”Vi vill ha flygplatsen för att den genererar arbetstillfällen”.

Mina frågor till kommunalrådet Anders Teljebäck som jag ställde skriftligt den 2 februari och senare med en påminnelse är intill idag inte besvarad.
Frågorna var nedanstående:

  1. Vilka arbetstillfällen genererar Västerås flygplats enligt Ditt påstående i ovan nämnda citat?
  2. Hur många jobb exakt försvinner om Västerås flygplats läggs ner

Jag skickar idag en ny påminnelse om svar till kommunalrådet Anders Teljebäck på mina två frågor angående hans påstående att flygplatsen behövs för arbetstillfällen. Det är av oerhörd vikt att Teljebäck förklarar och svarar upp för sina påståenden, detta för att inte riskera att bli tagen som lögnare, eller att medvetet försöka  vilseleda väljarna.

Miljöpartiet är det andra partiet som före valet klart deklarerade att flygplatsen inte skulle vara kvar utan helt avvecklas. Så här svarade miljöpartiet skriftligt till blåslampan innan valet: ”Miljöpartiets ståndpunkt är som du redan förstått att vi vill att kommunen slutar subventionera flygplatsen. Vi vill att man säljer den eller lägger ner den.”
Så snart valet var över så satte sig miljöpartiet i ett koalitionsstyre med partierna (S, C,MP och KD) och styr Västerås. Men då vill Miljöpartiet inte längre stå för sitt löfte att sälja eller lägga ner flygplatsen.
Detta kallar jag svek och avtalsbrott!

Om detta och andra svek på blåslampan med rubriken – Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker – Finns att läsa på länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=4445

Vänsterpartiet är det enda parti som både före valet och idag efter valet, fortfarande står fast vid sin tidigare ståndpunkt att avveckla Västerås flygplats, och därmed avsluta det fortsatta katastrofala underskottsbidraget om mellan 10-25 miljoner kronor årligen.

För mig så är alla vallöften som avgetts av de politiska partierna ett ingånget avtal mellan partiet och väljarna. Om ingångna avtal bryts så kan de normalt rättsligen bli prövad, detta gäller även muntliga avtal. Kanske skulle ett sådant förfarande inom politiken kunna stävja de värsta missbruken för att  komma in i maktens korridorer.

Blåslampan har skrivit många artiklar om Västerås flygplats och det ”slukhål” som tar skattemedel för alltid, men kanske skulle göra betydligt större nytta inom områden som kommunen är satta att sköta för kommunmedborgarna på bästa sätt.

Några exempel av blåslampans tidigare publicerade artiklar om Västerås flygplats:
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4421  – Västerås flygplats är ett skämt och drar skam över Sveriges 6:e största stad
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4289  – Västerås flygplats återigen konkursmässig
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4260  – Kompetensen hos ledning och styrelse för Västerås flygplats ifrågasätts
http://xn--blslampan-62a.se/?p=4169  – Svekdebatt i Västerås om Västerås flygplats av flera politiska partier
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3652Flygplatsen i Västerås splittrar politiska allianspartier
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3554Moderaterna i Västerås fortsätter striden om flygplatsen
http://xn--blslampan-62a.se/?p=3320Politiska alliansen i Västerås vågar inte stå för det man skrivit om flygplatsen

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar