Någonting är trasigt i Sverige…

Någonting är trasigt i Sverige…

Det känns som att mycket, mycket har gått sönder i dagens Sverige, detta inom många områden, såväl det privata, offentliga och inom företagsvärlden, som är mitt hjärteområde. Det kan exempelvis gälla så trivialt som kampen om en placeringsförbättring i rankingen om det bästa företagsklimat hos våra svenska kommuner. Det kan vara om den svenska åldringsvården, hur det är att bli gammal i Sverige. Eller hur är det att vara ung och på väg in i framtiden. Att kanske inte ha någonstans att gå till när kvällen kommer, inte ens ett eget litet, litet krypin.

TrasigtSverige

Där jag tycker det är som allra trasigt är hos Sveriges offentliga.  Det gäller ograverat hela vägen från riksdag, regering, regeringskansli, statliga verk och myndigheter samt regionalt via landsting och kommuner. Längst ner i detta träsk finns alla de offentligt närstående organisationer som exempelvis; ideella föreningar och organisationer samt del- och helägda bolag.
Här bland det offentliga Sverige frodas korruption och oegentligheter som allra mest enligt min mening. Den av staten tillsatta ekobrottsmyndigheten står sig ganska slätt i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.

Exemplen på det som är trasigt i Sverige kan fortsätta i all oändlighet, men vi får heller inte glömma att det finns det som är fantastiskt bra i vårt Sverige, detta i jämförelse med många andra länder. Men det är ingen tröst för de som drabbas i Sverige, att något är sämre i andra länder än vad vi har det. Men det som är bra skall vi självklart inte vidröra utan vara mycket, mycket tacksamma över och på alla sätt skydda så det minst kan förbli som det är idag för lång framtid, men gärna bättre.

Min lista på allt som jag anser felar och bör rättas till är lång, och jag är alldeles övertygad att det finns oändligt mycket mer ute i stugorna. Ni kan därför hjälpa till och fylla på denna lista, det kan röra sig om både små och stora brister, som Ni anser man bör påtala till dem som har ansvaret för skötseln av Sverige.

Ni kan skicka ett email till trasigasverige@blaslampan.se berätta vad Ni tycker vi skall ta upp. Självklart så behandlas alltid Ert email anonymt, intill att Ni själv begär annat.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar