Att flytta ut myndigheter i landet kan vara direkt skadligt för ett landsbygdssamhälle

Att flytta ut myndigheter i landet kan vara direkt skadligt för ett landsbygdssamhälle

Det talas nu högljutt om att nu skall statliga myndigheter och närstående statliga bolagsverk och organisationer skall flytta ut sin verksamhet till landsbygden. Nästan alla politiker och nuvarande husflyttregering verkar lyriska över att flytta ut statlig verksamhet till landsbygden. Det skapar JOBB och överlevnad av många döende samhällen och småkommuner, påstår beivrarna av flyttlassen.

Hela Sverige skall leva är en organisation som ropar på att staten skall ta ansvar för landsbygden på olika sätt. Jag såg en direktsänd debatt i SVT den 6 maj med rubriken Ett Sverige. Där medverkade politiker, landsbygdsminister och folk från några landsbygdskommuner. Det var en sorglig och uppgiven skara som deltog, självklart helt utan några som helst konkreta förslag vad man skall göra.

När man lyssnar och läser om organisationen Hela Sverige skall leva, och deras krav samt rop på samhällets hjälp så känns det som att famla i stor okunnighet och ett totalt mörker. Vad vill de egentligen? Har de inga egna lösningar på sina problem? Många medarbetare men lite handling, är vad som slår mig när jag bekantar mig med organisationen.

Jag har aldrig förstått det geniala i att utlokalisera statliga myndigheter till den allt växande skaran av avfolknings- och kriskommuner som ropar på hjälp. Inte ens i februari 1971 då det togs beslut om utflyttning av 37 statliga verk och myndigheter från Stockholm, var jag bland skaran som applåderade. Omkring 6000 anställda, ungefär var tionde statligt anställda i Stockholmsregionen påverkades.

Detta var då socialdemokratins vägvinnande sätt i sitt JOBB-skapande i hela Sverige, nu är det dags igen. Man skall med respirator hålla landsbygden synbart levande. Jag menar att kraften för en hållbar överlevnad finns redan i landsbygdens fantastiska människor och entreprenörer. De måste själva skapa sin tillvaro om den skall vara hållbar, ingen kortsiktig medicinering hjälper i det långa perspektivet. Det är inte så att ”lantisar” är dummare än stockholmare, för att citera den nuvarande moderatledaren Anna Kinberg Batra. Det finns många ”lantisar” som stått sig bra som exempelvis, Ingvar Kamprad.

Jag har alltid varit mycket kritisk till alla typer av respiratoråtgärder om man inte är ganska säker på att det inom överskådlig tid skall vända till ett tillfrisknande.  Jag har med egna ögon fått uppleva många negativa konsekvenser av vad en utflyttning av myndigheter kan medföra.

Östersund är för mig ett skräckexempel på vad jag menar med är stor risk som kan bli utfallet av myndighetsflytt till en kriskommun. Det har jag återgett i en artikel med rubriken: Att flytta ut myndigheter till kriskommuner ger mest negativa effekter, det är Östersund ett bevis på – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=3048
Genom detta skräckexempel på en kommun som är drabbad av statliga arbetstillfällen och borde skrika efter reella JOBB-JOBB och återigen JOBB, gick kanske kommunen miste om ett internationellt företag vars anställda är tre gånger fler än hela Jämtlands län med sina 126 000 invånare.
Kanske något att tänka till om, jag själv kommer att fundera minst två gånger innan jag återvänder till Östersund och Jämtland med ett seriöst företag i bagaget. Så dålig eftersmak har jag av detta besök.

Men det finns tyvärr flera kommuner än Östersund som för mig skickar ut dessa felaktiga signaler och har svårt att hävda sig som en entreprenörs- och tillväxt kommun. Ett annat exempel är Gotland som till stor del liknar Östersund och är i stort behov av hjälp från fastlandet.
Men oavsett min mycket starka kritik mot att flytta ut statliga arbetstillfällen så menar jag att man skall göra allt som går för att rädda hela Sverige, men det skall göras på rätt sätt. Det är en kortsiktig lösning att flytta statliga sysselsättningar till mindre samhällen.

Jag menar att man stänger inne den innovativa och kreativa entreprenören genom etablering av förvaltande myndigheter, det blir en passivitet och invånarna invaggas i någon form av falsk trygghet och lockelsen att söka sig till en livslång JOBB-trygghet i någon myndighet.

Nu är Östersund inte någon ensam kommun i Sverige som ropar på hjälp, men det ursäktar inte på något enda sätt. Med de många fantastiska naturliga förutsättningar som jag menar finns i Östersund och Jämtland är det stor skam att inte ha förmågan att med egen kraft skapa sig en hållbar framtid, utan att göra sig ett livslångt beroende av myndigheter och en bidragsstruktur. Skärpning!

Gnosjöandan har genom åren blivit ett välkänt begrepp i Sverige – ett företagsnätverk som står för en hållbar växtkraft som utvecklats och utvecklas av entreprenörerna själva och står sig därför stark och framgångsrikt över tid.

Gnosjöandan skall leva i hela Sverige – ingen bidragskultur! 

Denna artikel kommer att skickas ut till de berörda politikerna och ansvariga ministrarna med en enkel fråga.
Vad skall Ni konkret göra för att JOBB skapas, då inte bara på landsbygden utan i hela Sverige?

För mig finns det inget annat recept än hårt arbete, JOBB och hållbar tillväxt kan inte köpas i konsumbutiken, detta särskilt då affärerna inte längre finns kvar på landsbygden, på grund av lönsamhetsskäl.

Jag är alldeles tvärsäker på att urbaniseringen precis som globaliseringen är här för att stanna, så ödsla inga krafter på att försöka stoppa dessa. Det är bara att förhålla sig till detta faktum och om det nu anses vara ett problem, agera då, inte enbart reagera.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera