Staten kastar pärlor åt svin…

Staten kastar pärlor åt svin…

Jag menar att staten och regeringen kastar pärlor åt svinen genom att göda fel företag och företagande med stora ekonomiska bidrag, detta är långsiktigt förödande för landet.

Pink Pig in Pearls

Bidragsföretagen blir bara fler och fler, detta är ett faktum. När bidragen av någon anledning upphör så faller dessa företag ner i en kolsvart källare, de har ingen egen livskraft nere i källarmörkret. Måhända är det inte bara företagens fel, utan i första hand får ansvaret lastas på upphovsmännen till bidragen. Bidragen som jag menar enbart verkar som en beroendeframkallande drog. En farlig drog!

Bidrag är en helt felaktig uppfostran och är starkt beroendeframkallande.  Jag menar att bidrag bara skadar kreativiteten och aldrig ger den långsiktighet, trygghet och uthållighet i företagarlivet, som inte bara är önskvärt, utan absolut nödvändigt.

Syftet med de flesta bidragen oavsett till företag eller person verkar uteslutande vara för att kunna hålla Sverige i någon liten synbar rörelse av liv. Regeringen försöker med denna bidragsindustri att hålla uppe en fasad som visar på ett land i balans och till och med kanske välstånd.

Nu visar sig den nakna verkligheten upp sig dagsljuset, en minst sagt skrämmande syn. Nu senast blottar sig den nuvarande regeringen och visar sin totala osäkerhet om hur de skall infria sitt löfte om att Sverige skall ha den lägsta arbetslöshet av EU länderna år 2020. Detta genom att inrätta någon form av akutmottagning för att återställa landet till produktion från nuvarande konsumtion.

Statsminister Löfvens löfte från förra året om att inrätta en industrikansler för att därmed återställa Sverige som en industrination från forna tider, har nu sett dagens ljus och industrikanslern har nu presenterats.

Inte en utan fyra industrikanslers blev resultatet.

Namnen på de fyra är kanske inte är de mest välkända i folkmun, kanske bara Volvo lastvagnars f.d. VD Olof Persson är känd och som för några månaders sedan fick sparken. Den person som inte ansågs vara av rätt kaliber för Volvo, skall däremot duga för att återställa Sverige som industrination och föra ut landet på den internationella arenan. Det betyget på jobbets betydelse av landets kanske viktigaste JOBB, återspeglas inte av regeringens rekrytering på dessa poster.

Jag kan mycket väl förstå att denna rekrytering inte är enkel, de som skulle vara de mest lämpade personerna för detta JOBB inte är lediga och heller inte intresserade.

För mig så känns även de andra namnen inte som de mest önskade för att med kraft kunna genomföra denna enorma omvandling av Sverige från en konsumtion- till en produktionsnation.
Men, den som lever får se, det är ändå bara det faktiska resultatet som avgör. Detta skall noggrant följas, mätas och redovisas i antal nya JOBB, ökande exportsiffror och antal nya företag,(minus avvecklade företag).

Jag har själv under åratal missionerat i ett reellt JOBB-skapande och skrivit många artiklar i ämnet. En nyligen publicerad artikel med rubriken; Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHET med ekonomiska bidrag och stödåtgärder till företag kan läsas här; http://xn--blslampan-62a.se/?p=3985

Jag är definitivt inte ensam som är kritisk mot hur regeringen handlägger JOBB-skapandet i landet. Regeringen fortsätter det destruktiva byggandet av bidragsföretagandet, som enbart är respiratoråtgärder. Detta är ett kortsiktigt företagande, som tar slut så snart bidragskontakten dras ur.

Här nedan följer några exempel på kritiska röster om regeringens tillsättande av industrikansler.
Vestmanlands Läns Tidning (VLT) ledare den 7 juli med rubriken:
Slopa riskkapitallotterierna
http://vlt.se/asikt/ledare/1.3056472-slopa-riskkapitallotterierna
Sydsvenskan den 9 mars 2015 med rubriken:
”Näringslivet behöver initiativ – inte en industrikansler” – http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/problemet-ar-att-man-nu-tillsatter-en-samtalsgrupp-for-att-undvika-att-agera-pa/
Dagens Samhälle den 27 februari 2015 med rubriken:
Regeringen bygger luftslott av 80-talsidéer – http://www.dagenssamhalle.se/kronika/regeringen-bygger-luftslott-fran-80-talet-13998

Nej, så här kan det inte fortsätta Stefan Löfven. Att Du ensam är skyldig till allt detta elände är inte sant, men tillsammans med Dina medarbetare Du själv anställt och den politik som ligger till grund för styrningen av dagens Sverige, så ligger ändå huvudansvaret på Dig.

Nej, Vad Sverige behöver är kreativa entreprenörer som bygger starka företag, med lönsamma verksamheter, som därmed är hållbara över tid och skapar reella JOBB. Detta skall då också ske utan några som helst ekonomiska stödåtgärder från offentliga skattemedel.

Det bör också vara ett starkt fokus på producerande företag med produkter, sprunget från egna innovationer som är konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Det är inte hållbart med att enbart gynna ett företagande med ”tvätta skjortor år varandra”.

Det är målet dit vi skall nå, först då kan vi skönja en hållbar och långsiktig framtid av ett JOBB-skapande företagande, med egen total kontroll och då inte behöva komma i nödläget av att behöva koppla in respiratorn för överlevnad.

Detta arbete med att nå ett kreativt och hållbart företagande är nödvändigt och mycket bråttom, tiden är knapp. Genom mitt arbete och internationella kontakter ser dagligen hur Sverige tappar mark mot många andra länder i stort sett inom alla branscher och sektorer.

Oavsett vilka skäl som i grunden försätter regeringen i sådant desperat tillstånd att man tar till vilka metoder som helst för att dölja verkligen för folket, så drivs landet mot ättestupa och en tragedi för landet, såväl som för enskilda människor.

Men jag önskar ingen högre än att jag och andra kritiker till inrättandet av de fyra industrikansler skall ha fel i vår kritik. Ge oss inte få möjligheten att säga; – VAD VAR DET VI SA!

Bäste Stefan Löfven, nu vill det till att Du verkligen funderar vad som skall göras för att åter sätta Sverige på världskartan som en industrination. Men gör det rätt!

Jag kan upplysa Dig om att varje dag tvingas jag notera hur Sverige tappar marknadsandelar internationellt. Utöver detta så funderar dagligen svenska företag och entreprenörer på en utflyttning till andra länder, självklart är orsaken i första hand skrivet, överlevnadsinstinkt. Notera att intresset för flytt från Sverige bara berör reella företagare och entreprenörer, inte bidragsföretagare. Dom blir kvar i Sverige, för de kan inte överleva på en konkurrensutsatt internationell marknad.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera