Winnet en dyrbar och fullständigt onödig lekskola betald av skattebetalarna

Winnet en dyrbar och fullständigt onödig lekskola betald av skattebetalarna

Jag har under åratal intresserat mig för den ideella organisationen Winnet vars uppgift är att främja kvinnliga företagare i landet. kindergartenMen om man läser deras devis på hemsidan av idag så ser verksamheten och deras innehåll alltmer flummigt och oklart ut. Kanske vill man vara så oklar som möjligt med att ställa upp konkreta mål, de skall helt enkelt vara svårt, helst omöjligt, att kontrollera resultat mot uppsatta mål.

I den senaste granskningen av vad som nu har sagts skall detta vara det sista projektet med finansiering från allmänna medel, i vart fall Västmanlands län. Det har gått under projektnamnet; ”Business 2014 för framgångsrika affärer”, där jag finner jag många betänkligheter. Min granskning gäller enbart ”Business 2014 för framgångsrika affärer”, för Winnet, Västmanland.

Projektet ”Business 2014 för framgångsrika affärer” har pågått från 2014-02-01 till 2014-11-30 och har belastat skattebetalarna med drygt en miljon kronor, vilket också har utbetalats.

I detta projekt har jag återigen hittat många märkliga dokumentationer i den redovisning som gjorts och där länsstyrelsen som kontrollorgan för Winnet Västmanland, har godkänt utan att ens ställa kontrollfrågor om de tveksamma faktureringarna. I alla andra projekt av Winnet jag tidigare granskat har jag samma känsla av tveksamheter kring.

Det verkar vara många aktörer som återkommer från tidigare projekt som Winnet Västmanland bedrivit, det verkar för mig vara av mer karaktären, ”familjeangelägenhet” som är aktörer i projekten och som under åren har kostat skattebetalarna tiotals miljoner kronor.

Jag kommer nu att tillskriva projektinnehavarna Winnet, kontrollmyndigheten länsstyrelsen i Västmanland, men även myndigheten Tillväxtverket som är huvudansvarig för projekten. Jag kommer att ställa frågor kring det jag anser vara av så grav karaktär att det bör kontrolleras och eventuellt prövas i andra instanser. Men alla skall få chansen att först förklara innan jag publicerar faktainformation då även med namn.

Denna lekskola menar jag är så förödande både för svensk tillväxt i stort och en mänsklig nedbrytning av kanske många fina framtida entreprenörsämnen, att lekskolan därför måste stoppas omedelbart.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera