Vägen till………………..JOBB!

Vägen till………………..JOBB! 

Visst kan det ibland synas vara en lång väg för många att finna ett JOBB, i synnerhet om det även skall uppfylla de flestas förståeliga önskningar, som bland annat; trivas med jobbet, älska det, att få känna att det gläder och behövs för andra personer, en bra lön, etc.
Så bör det vara och så skall det vara, men så är det inte alltid.
Visst är det svårt att finna vägen till det rätta JOBBET, men den allra största svårigheten är skapandet av det JOBB som vägen skall leda till. Detta har jag med egna ögon sett och upplevt i alla länder, där jag har haft förmånen att få verka som egen företagare och entreprenör.
Jag finns nämligen på den jobbskapande sidan i mitt arbete, inte den förmedlande sidan. I stort sett så är problemen alltid de samma oavsett land, det må så vara I- eller U-land. Däremot så är förutsättningarna i de flesta länder olika, det finns enligt min mening inga generallösningar som passar alla länder, däremot så finns alltid möjligheterna i alla länder. Något generellt som jag menar alltid skall vara med i JOBB-tänket oavsett land är den gränsöverskridande tanken. Att alltid ställa sig frågan om det JOBB som skapas kan överföras och direkt eller indirekt generera samma JOBB-dimension i andra länder.
Problemet med skapande av JOBB, som jag menar har växt till en global epidemi har intresserat mig mycket. Jag har fått möjlighet att både studera och finna nya vägar genom mitt arbete som egen entreprenör och företagare på plats i olika länder. Jag har på första parkett ”live” kunnat se, följa och uppleva både möjligheter och svårigheter, allt detta har jag samlat ihop och använder praktiskt och ”live” i mitt dagliga arbete.  Detta dels genom att arbeta direkt i företagen, men även genom att indirekt påverka, påtala och ge råd för att rätta det jag menar är systemfel i samhället, som motverkar möjligheterna för en sund ekonomisk tillväxt och därmed skapandet av JOBB för ökad välfärd för massorna.
Tyvärr så är förståelsen, ambitionen och viljan i alla länder ännu inte redo för att genomföra så genomgripande förändringar som jag menar är nödvändigt för att nå målsättningen av sunda, reella, behövda, långsiktiga och hållbara JOBB.
Orsaken till detta kan vara många som endast kan lösas med varsam finess och skräddarsys för den miljö där förändringen skall ske.
Det enda som måste vara med i prioriteringen och val av land är landets och  massornas ärliga ”hunger” till en genuin förbättring av ett JOBB-skapande,  som är till NYTTA för alla. Vilket också måste stödjas av landets legitima styrelseskick utan politiska begränsningar och villkor.
Jag emotser mycket gärna förslag och idéer om Era JOBB-skapande vägar för  att kanske få använda både Er och Era nya innovativa vägar tillsammans i ett JOBB-skapande världen över. Du kan även skicka ett e-mail till mig på adressen: kjell.strandberg@blaslampan.se
På väg mot …….ett gränslöst och sunt JOBB-skapande!
Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör
Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera