Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige

Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige

Det entreprenörskap  som växer sig hur starkt som helst i dagens Sverige är vad jag kallar bidragsentreprenörer. Det är  företag som anpassar sig och sina affärer till den enorma blomsterflora av bidrag som samhället erbjuder för att bedriva företag och projekt med skattemedel . Det är bidrag som är affärsidén och oftast det enda intäktsunderlaget för företaget.

bidrag

Bland dessa bidragsentreprenörer verkar det finnas en outtömlig fantasi av idéer för att helt anpassa sig efter de bidrag som finns att tillgå. Detta gäller både regionalt, nationellt och även EU. Det finns inte heller något samband med ett sunt företagande som genom egen kraft har potentiella möjligheter, att genom lönsamhet växa och därmed bli långsiktigt hållbar.

Så snart bidragstillgången sinar eller försvinner helt så förtvinar eller så dör bidragsföretagen omedelbart.  Jag kallar också dessa företag för respiratorföretag, företag som är helt beroende av en alltid fungerande pengarespirator. Läs min artikel den 13 maj 2012 med rubriken: Bidragsraseriet i Sverige har nått den svenska stoltheten – Entreprenörsvärlden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1262

Det har även under senare decennier tillkommit ytterligare en nisch i företagandet, nämligen socialt företagande. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. Flera myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Tullverket, Skatteverket och Bolagsverket är på olika sätt engagerade i starten av sociala företag. Dessa sociala företag finansieras fullt ut av skattemedel.

Vem skall man då lasta ansvaret på, för detta  bidragsraseri?
Skall man lasta bidragsentreprenörerna eller de politiskt ansvariga?

Det största ansvaret för denna destruktiva företagsrespirator, som blåser ut bidragspengar till ett omättligt svart hål, lägger jag på de politiskt ansvariga. De lämnar också ut skötseln av bidragsrespiratorn till myndigheter inom sin egen maktsfär. Några exempel kan nämnas landets alla Länsstyrelser, Arbetsförmedlingar, Tillväxtverket och statligt närstående organisationer. Man skall inte heller underskatta alla svenska 290 kommuner och de svenska landstingen som även dessa bidrar till att cementera bidragssjukdomen.

Utöver dessa direkta företagsstöd översvämmas olika branscher med stöd och bidragskonstruktioner som indirekt leder till onödiga sysselsättningar som är betalda av skattemedel.

Bidragsentreprenörerna som i Sverige blir fler och fler, riskerar att i hög grad öka på korruption och nepotism. Läs artikeln med rubriken: Nepotismen breder ut sig i det svenska samhället – 23 feb 2012 – http://xn--blslampan-62a.se/?p=835

Pengar under bordet

En företagskultur som är på väg att etableras och bli permanent i det svenska samhället. Detta nya kultur måste  absolut tillskrivas de enorma mängder av bidrag och andra understöd som översvämmar landet både nationellt och från EU.

Alla dessa statliga ingrepp i företagandet menar jag är felaktigt och ofelbart leder till en svår, kanske till och med omöjlig nedförsbacke för landet och inte minst för bidragsentreprenörerna och respiratorföretagarna själva.

Detta skapar ett beroende som är minst lika svårbotat som samhällets drogmissbruk.

Många andra svårbotade följdsjukdomar kommer som ett brev på posten genom skapandet av vad jag kallar bidragsentreprenören, som lett fram till att permanenta Sveriges bidragsberoende, och som verkar vara svårbotat eller i värsta fall – obotligt.

Jag har skrivit mycket kring detta och en av Sveriges bidragsvärstingar sätter jag nog Winnet Sverige som är en ideell förening som bildades i december 1999. De har inte lyckats med att generera något märkbart antal kvinnliga företagare sedan starten, ej heller nya arbetstillfällen som kan stå på egna ben.

Jag har under många år följt Winnet Västmanland och där kunnat konstatera att de under åren förbrukat många 10-tals miljoner kronor för olika fantasinamn på i mitt tycke totalt meningslösa projekt. Trots de svårigheter jag haft att få tillgång till deras handlingar hos länsstyrelsen i Västmanland som handlagt deras projekt och samtidigt varit kontrollmyndigheten kan jag se brister och märkligheter i alla deras projekt.

Vad Winnet däremot har lyckats med, är att sedan starten förbruka hundratals miljoner av svenska skattepengar, utan att kunna påvisa något som helst positivt resultat.

Läs min artikel från den 26 juli 2015 med rubriken: Winnet en dyrbar och fullständigt onödig lekskola betald av skattebetalarna – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4639

Blåslampan gör tummen ner för allt företagande som ständigt är i behov av att kontakten för respiratorn är isatt. Tyvärr så verkar detta företagande bara att öka lavinartat. Det är förödande och enbart förstärker den skenbara tillväxten som statistiskt redovisas.

Röd gubbe med tumme ner

Med en den svagaste regering som Sverige haft under många decennier så lär vi knappast kunna förvänta oss på förändringar som positivt kan vända på utvecklingen.

Vad Sverige behöver är en start av framtidens IKEA, SKF, BACHO, VOLVO, H & M och ABB. Exempel på några av Sveriges fantastiska företag och entreprenörer som erövrat världen och därmed lagt grunden till Sveriges erkänt goda företags- och entreprenörsland, helt utan respirator.

 

Sverige behöver entreprenörer – inte bidragsentreprenörer

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar