Avveckla radiotjänst som inte tillför någon NYTTA

Avveckla radiotjänst som inte tillför någon NYTTA

Det är tragiskt att behöva konstatera Sverige år 2016 fortsätter att skapa sysselsättning som inte varken behövs eller är efterfrågad, helt fel prioritering av våra skattepengar.

Radiotjänst har cirka 300 anställda med huvudkontoret i Kiruna, med en affärsverksamhet som endast har i syfte att se till att svenska folket betalar sin radio- och TV-avgift.

OTROLIGT MEN SANT!

Radiotjänst.II

Verksamhetsidé och vision (Kopierat nedan från deras hemsida 2016-02-05)
”Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio-och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften.”

300 anställda tar in 146 miljoner genom att producera och skicka ut inbetalningskort. Det är i stort affärsidén och verksamheten.
Detta är enligt min mening en totalt huvudlös satsning och som inte har något att göra i ett modernt och utvecklat IT-land som Sverige vill hävda att så är fallet. Detta vansinne till företagande och penningförstöring har pågått ända sedan 1988.

Jag kan bara tolka Radiotjänsts verksamhet med sina 300 anställda, endast som ett skapande av artificiella JOBB (sysselsättning). Detta är inget företagande som Sverige kan och skall bygga sin framtid på, om man har för avsikt att skapa JOBB och välfärd som är hållbar över tid.

Från årsredovisningen för 2014 framgår bland annat, att under 2014 uppgick avgiftsmedel som kom in till Radiotjänst 146,4 miljoner kronor. Rörelsens kostnader uppgick till 150,9 miljoner kronor. Denna framgångsrika affärsidé med att ha en jätteorganisation för att producera och skicka ut inbetalningskort för den lagstadgade radio-och TV avgiften är kostsam för Sveriges skattebetalare.

Om man nu skall ha public service  med en lagstadgad radio och tv avgift (Vilket jag samtycker till fullt ut) så är det inte givet något som legitimerar Radiotjänst och deras verksamhet. Endera kan man outsourca inkasseringen av radio-och TV avgifterna och därmed kanske spara 90-95 %. Ett i mitt tycke det bästa är att lägga de av riksdagen fastställda radio- och TV avgifterna på skattsedeln. Då skulle största delen av avgifterna också bli betalda och vi skulle kunna entlediga samtliga ”licensjägare” ute i landet.

I alternativet med att lägga radio och TV avgifterna på skattsedeln så kan vinsten till och med bli mer än 100 % jämfört med dagens nettointäkter, som är negativ. Det kostar mer att inkassera avgifterna än vad man får in netto.

Därför menar jag att denna ”Ebberöds Bank” måste upphöra omdelbart då det inte är försvarbart i längden, det är en skymf mot verkliga antalet arbetslösa i Sverige, som med min definition är långt fler till antalet än vad som redovisas.

Jag har tidigare berört Radiotjänsts ”Ebberöds Bank” i en artikel med rubriken: Sverige står inför ett vägval – Konsumtion eller produktion – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4761

Tillväxthälsningar till Radiotjänst och ägarna svenska folket – Avveckla ”Ebberöds Bank”  

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar