EXPORT – EXPORT – EXPORT måste vara Sveriges mantra

EXPORT – EXPORT – EXPORT måste vara Sveriges mantra

Trots att regeringen har satsat mer pengar än någonsin på Business Sweden (f.d. Exportrådet) och dess exportsatsningar går det trögtexport för Sverige ut i världen. Det verkar svårt eller till stor del omöjligt att rekrytera de rätta medarbetarna i Business Sweden, med de affärsmässiga kunskaper som är helt nödvändiga.

Ledande personer har allt som oftast fått bytas ut i Business Sweden av olika orsaker, det har varit alla möjliga och omöjliga anledningar, som gjort att personalomsättningen legat på en hög nivå.

Jag har under mer än tre decennier i mitt företagande internationellt följt Business Sweden i många länder och tyvärr kunnat konstatera den katastrofala bristen på nödvändig kompetens inom affärsvärlden.

Det mest oroande för mig är försämringen av varumärket Sverige. Vad huvudorsaken till det försämrade varumärket Sverige är kan vara flera, men ett torde med all säkerhet vara att många andra länder både gått ifatt och sprungit ifrån oss. Detta gäller både kvalité, pris och inte minst leveranssäkerhet.

Sverige är idag inte attraktivt på samma sätt som tidigare, varken som investeringsland eller handelspartner. Men frågan är vad orsaken till denna försämring av varumärket Sverige är, oavsett orsakerna så bör de omedelbart åtgärdas.

Rykten om nya skandaler och misstanke florerar ständigt i denna skandalorganisation som är långt ifrån att leverera det, som den är satt att göra.

Lägg ner Business Sweden skrev den förra generalkonsuln i New York, Olle Westberg i en debattartikel i dagens industri i september månad 2013 och förklarar varför.
Länk: http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/17/debatt-lagg-ned-business-sweden/

En annan skandalmyndighet Invest Sweden som till slut tvingades ge upp i januari 2013, då den avvecklades helt, detta efter alltför graverande oegentligheter i bland annat Kina. Men många av de anställda i Invest Sweden flyttades över till Business Sweden, otroligt men sant. Läs mitt farväl till denna skandalmyndighet: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

För att ytterligare visa på behovet av att alltid ha rätt kompetens för att kunna leverera resultat, hänvisar jag till min metafor om simlärare:
”Vem vill anlita en simlärare som inte kan simma, utan bara förstår hur det går till i teorin?”

Jag har under åren mött så många medarbetare i Business Sweden helt utan simkunnighet och som undviker drunkning enbart genom att statliga skattemedel tillförs kontinuerligt och i tillräcklig mängd. Jag går så långt i min bedömning av Business Sweden och menar att den har gjort större skada än nytta för Sveriges export.

Därför delar jag Olle Westbergs krav om nedläggning av Business Sweden om den skall vara finansierad av skattemedel. Om den skapar en reell NYTTA och ett BEHOV för svensk export så är jag övertygad att företagen själva, både vill och kan betala för de exporttjänster de behöver. De är kvalitén på tjänsterna som är helt avgörande.

GRATIS och BILLIGT kan bli förödande DYRT.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar