Mera Bidrag – Mera Fusk

Mera Bidrag – Mera Fusk

Trots ett gediget utvecklat bidragsverige som borde avta så fortsätter bidragen att växa lavinartat. Med ett växande bidragssystem så kommer ofelbart och skyndsamt mera fusk och oegentligheter.

bildSverige har under många decennier mer och mer övergått till att skapa sysselsättning genom att bland annat skapa indirekta och direkta bidrag i alla former, både till företag och privatpersoner. Det har redan straffat grundfundamentet för en  homogen och hållbar tillväxt och därmed  kommer vi att även fortsättningsvis straffas.

Bara kontrollsidan av bidragssverige är en omåttlig och svällande sektor i den offentliga förvaltningen, vilket är helt onödig menar jag. Det finns långt mycket bättre sätt att helt undvika behovet av denna destruktiva sysselsättning. Inget bidrag – Inget fusk – Inget kontrollbehov  Det skall aldrig löna sig att fuska.

Bidragsträsket kommer aldrig någonsin att bidra till skapandet av reella JOBB.

För flera decennier sedan gjorde jag en intressant upptäckt hur ett annat land tacklat just problemet med fusk och oegentligheter inom taxinäringen. Just detta land har en befolkning som är så stor att det finns inga rimliga chanser till en effektiv kontroll. Till detta kommer en uråldrig kultur av fusk och oegentligheter. Just av denna omöjlighet att på ett rättvist sätt få in skatter och avgifter gjorde man på följande sätt.

Vid start av en taxirörelse så var inköpet av bilen exempelvis 100 000 varav tillkom inköpet av taxameter och tillstånd ungefär 2 -3 gånger ytterligare. Denna kostnad inbegrep då skatter och avgifter som räckte bilens livstid. Det gällde då bara för taxiägaren att bilen skulle rulla i taxitrafik helst 24 timmar per dygn och hållas i skick för ett så långt liv som möjligt.
Självklart fanns det inlagt en del andra kontroller dels i schemalagda återkommande perioder och även oanmälda kontroller.

Ansvaret för Sveriges destruktiva respirator, som blåser ut bidragspengar till ett omättligt svart hål, ligger helt på på de politiskt ansvariga.

Bidragsrespiratorn  riskerar att öka på korruption och nepotism. Läs artikeln med rubriken: Nepotismen breder ut sig i det svenska samhället – 23 feb 2012 – http://xn--blslampan-62a.se/?p=835   Pengar under bordet

Företags Sverige hämmas och skadas av denna bidragsrespirator i det långa perspektivet.

Läs min artikel: Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4868

Med en av de svagaste regeringar som Sverige haft under många decennier så är mitt hopp på förändringar som kan vända på utvecklingen inte överdrivet stor.

Bidrag skapar sällan innovativt starka företagare och människor utan är som drogberoende, lätt att fasta i men svårt att komma ur.Growth I

Sveriges behöver en frisk tillväxtrespirator inte bidragsrespirator

Sverige behöver tillväxt av egen kraft – inte skapad av bidrag

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar