Förslaget att flytta ut statliga JOBB i landet, DYRT, DESTRUKTIVT och VERKNINGSLÖST

Förslaget att flytta ut statliga JOBB i landet, DYRT, DESTRUKTIVT och VERKNINGSLÖST

Nu har det gått så långt bakåt i dagens JOBB-Sverige att ärkefienderna socialdemokraterna och moderaterna kommer med en gemensam och genialisk lösning för att lösa JOBB-frågan. Det är Johan Persson (S)husflytt och Åsa Coenraads (M) som skriver en debattartikel i Vestmanlands Läns Tidning (Vlt) den 4 april med rubriken; Flytta ut statliga jobb i landet Länk: http://vlt.se/asikt/debatt/1.3725255-flytta-ut-statliga-jobb-i-landet

Båda företräder något så nödvändigt som Parlamentariska landsbygdskommittén.

Jag menar att Persons och Coenraads förslag ger en motsatt effekt på JOBB-skapande.  För det andra så menar jag att det mesta som debattskrivarna benämner för JOBB, sätter jag en annan etikett på, nämligen SYSSELSÄTTNING.

Förslaget om flyttning av statliga myndigheter ut till landets kommuner cementerar bara en tillvaro i ett fullständigt osäkert och ohållbart liv i respirator. Det förgör i grunden den genuina innovationskraft som finns naturligt på den aktuella orten. Det är bara att titta tillbaka på de orter som fått statliga myndighetsflyttningar, som exempelvis Östersund och region Gotland. Båda dessa orter som erhållit både myndigheter och stora ekonomiska bidrag för utveckling väg har gått en motsatt i ekonomisk tillväxt.

Jag har tidigare skrivit om denna respiratoråtgärd att flytta ut statliga myndigheter till de orter som har svårast med att klara förändringarna och fylla behovet av ett hållbart i JOBB-skapande.
Att flytta ut myndigheter till kriskommuner ger mest negativa effekter, det är Östersund ett bevis på http://xn--blslampan-62a.se/?p=3048  – skriven den 9 september 2013.
Att flytta ut myndigheter i landet kan vara direkt skadligt för ett landsbygdssamhälle http://xn--blslampan-62a.se/?p=4542
– skriven den 11 maj 2015.

Det finns för mig många skäl för att inte flytta statliga myndigheter ut i landet men några av de starkaste är; Entreprenörsandan och innovationskraften kvävs, kostnadsnivån på orten drivs upp, servicenivån sjunker, många av ortens medborgare invaggas i en falsk statlig trygghet.

Sverige måste komma bort från det statliga beroendet oavsett om det gäller flytt av myndigheter eller indirekta och direkta bidrag och andra skadliga statliga subventioner, det främjar inte det innovativa Sverige.

Orterna ut i landet har självklart en egen vilja och kraft och vet bäst hur de skall överleva, långt bättre än att statliga byråkrater skall svärma in och likt en religiös sekt frälsa samhället. I stället menar jag att man skall anamma uttrycket som till vissa delar är tillskrivet Cajsa Warg, ” Man tager vad man haver”.

Med detta menar jag att alla svenska samhällen allt från de nordligaste till sydligaste landsdelarna, har de bästa egna mänskliga resurserna för att överleva förändringarnas vindar och gå ut både starkt och mest hållbart för framtiden.

Politikerna Persson (S) och Coenraads (M) visar på häpnadsväckande brister och kunskaper i hur ett företagsklimat inte bara skall vara stabilt, utan också hela tiden kunna stärkas. Om inte en ort/samhälle har ett klockrent företagsklimat (rent, klart och friskt vatten att simma i och med möjligheter till fortplantning), då försvinner de befintliga företagen till en annan plats med bättre möjligheter att överleva.

Det verkar vara svårt att för politiker att ta in och förstå grundorsakerna till varför företag lägger ner hela, eller delar av sin verksamhet i Sverige och försvinner ut ur landet. Nu senast är det fabriksanläggningen för Findus i skånska Bjuv som beslutat att lägga ner till förmån för ett annat land. Samtliga 450 anställda varslas om uppsägning.
Läs artikel i SVD om beslutet av nedläggningen i Bjuv. Länk: http://www.svd.se/findus-lagger-ner-i-bjuv/om/naringsliv

Nu kallar Näringsminister Mikael Damberg på uppdrag av statsminister Löfven, till sig företagsledningen och ägarna av Findus i Bjuv, för att förklara varför man lägger ner verksamheten. Kanske lite sent påkallat möte och den totala okunnigheten hos Sveriges högst ansvariga, om vad som eventuellt kan ligga till grund för beslutet om en total nedläggning.

Så länge de styrande inte vill eller kan förstå var och hur reella JOBB skapas i dagens konkurrensutsatta värld, så lär exemplet BJUV inte vara den sista fabriksnedläggelsen i Sverige!

Jag ser hellre en rensning och avveckling i det svenska överetablerade myndighetsträsket än den föreslagna och helt meningslösa flyttkarusell av ineffektiva och även en del helt onödiga myndigheter.

Men jag skulle inte vara lika orolig för framtidens JOBB-Sverige om tillströmmingen av nya företagsetableringar in till Sverige var i balans med nedläggelserna och utflyttningarna.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera