Svar på min fråga till Ylva Johansson om hur reella JOBB skapas har kommit

Svar på min fråga till Ylva Johansson om hur reella JOBB skapas har kommit

Ett svar har kommit från arbetsmarknadsdepartementet på min fråga, hur etablerings- och arbetsmarknadsministern tänker sig att reella JOBBArbete åt alla skall skapas? Med JOBB menar jag inte bara sysselsättning för att ersätta FAS3, det som jag menar sker nu, utan reella JOBB för att ta landet Sverige bort från landets största gissel – arbetslöshet.

Mitt beröm får dock ändå gälla för att arbetsmarknadsdepartementet svarat så snabbt. Svar efter 15 dagar är en berömvärd svarstid.

Kommunalrådet(S) Anders Teljebäck i Västerås,  också  med gott sällskap av kollegor i sin politikerklan, som har för vana att dröja ibland flera år med svar om de någonsin svarar. Vilket kanske är normalt för lokala potentater. Det är både ohyfsat och fegt.

Min fråga till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var:
”Västerås den 8 augusti 2016
Hej,
Med anledning av min artikel med rubriken: Fas3 avvecklingen visar på en osund och farlig regeringsattityd… på blåslampan; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5120  – vill jag ställa nedanstående enkla fråga som jag emotser ett lika glasklart enkelt svar på.
Hur och när skall landet ersätta Fas3 med reella JOBB behövda och avlönade och helt utanför statens ekonomiska ansvar, inte bara flytta Fas3 deltagarna i ett nytt meningslöst utanförskap?

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör”

Arbetsmarknadsverkets svar den 23 augusti  var:
”REGERINGSKANSLIET
Arbetsmarknadsdepartementet
Dnr: A2016/01501/BREV
Hej,
Tack för att du skrivit till Arbetsmarknadsdepartementet.
Som du kanske vet har regeringen aviserat att sysselsättningsplatserna ska vara avvecklade till den 31 januari 2018, vilket innebär att Arbetsförmedlingen ska genomföra en successiv avveckling av sysselsättningsplatserna under en tvåårsperiod. Inflödet av nya deltagare till dagens sysselsättningsplatser har stoppats, och tanken är att de personer som idag har en sysselsättningsplats hos anordnare kommer succesivt erbjudas andra insatser i form av t.ex. utbildning, praktik eller subventionerad anställning.
Regeringens mål är att alla ska kunna jobba och få en lön som det går att försörja sig på. Det är oerhört viktigt att skapa förutsättningar för fler jobb och med kraft bekämpa arbetslösheten. Regeringen har gjort stora satsningar för att skapa bättre förutsättningar för den som varit utan arbete en längre tid. Dessa går att läsa om på regeringens webbplats, som jag bifogar en länk till nedan.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/tillbaka-till-jobb/ 

Med vänlig hälsning,
Hanna Södling
Departementssekreterare
Expeditionschefens kansli
Arbetsmarknadsdepartementet”

Jag överlåter nu åt Er läsare att bedöma hur konkret och genomtänkt ministerns förslag är och kan skapa de reella JOBBEN för framtiden. Detta utifrån vad Ni tycker Er kunna utläsa av arbetsdepartementets svar, om Ni överhuvud lyckas med att förstå vad som är skrivet.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar