Kina har inte stannat av…

Kina har inte stannat av…

Jag befinner mig återigen i Kina för arbete och kan med eftertryck konstatera att Kina inte har stannat av, det gäller inom nästan alla områden.

kinamuren
Det byggs fortfarande även om det är naturligt att byggkranarna har minskat i antal de senaste 10-15 åren. Men det märks än mer tydligt att det har blivit många fler i storstäderna, på gatorna,vägarna, bussar, tunnelbana, affärerna,  där trängseln fortsätter i allt ökad takt.

I Beijing där jag befinner mig just nu och måste för det mesta ta mig fram i bil, är det oändligt med tid som försvinner, för miljoner människor varje dag försvinner tid bara för att ta sig mellan bostad och jobb, detta bara i Beijing.

På tal om Sveriges planer på investeringen i höghastighetståg så håller jag fortfarande kvar vid min tidigare ståndpunkt att det inte är det viktigaste just nu. Läs min artikel från mars 2016 med rubriken: Höghastighetståg inte det viktigaste för Sverige – http://blåslampan.se/?p=4930

Jag frågar mig hur Sverige med knappt 10 miljoner invånare har tänkt sig att för det första kunna fylla tågen med folk, eller har man tänkt sig att importera resenärer som idag sker med det mesta av dagens konsumtionsvaror. För det andra ställer jag mig ytterst frågande till hur driften skall kunna säkerställas på ett bättre sätt än den gör på svenska järnvägen idag. För det tredje så är jag ganska säker på att de ekonomiska kalkyler som presenteras aldrig kommer att hålla, snarare kan det bli vägen mot en fördubbling.

Att nu Sverige har vänt sig till Kina med sina planer på höghastighetståg är i sig rätt, för är det något som kineser kan så är det hastighetståg, de har redan idag världens snabbaste mag-lev tåg i trafik, det går mellan Shanghai flygplats och en tunnelbanestation i Shanghai. Det kan gå med en hastighet av 431 km i timmen. Så det finns potential för Sverige att skruva upp vad gäller farten om så önskas.

Räcker inte denna fart, så påstås det att man har gjort tester av ett SUPER mag-lev tåg som skall kunna uppnå ofattbara 3000 km i timmen.

Top 10 Fastest Trains 1-ShanghaiMag-lev tåg mellan Shanghai city och flygplatsen

Jag menar att ägna tid åt att diskutera planer för höghasighetståg i Sverige är inte trovärdig. Men redan har minst en delegation från det officiella Sverige besökt Kina med visat intresse att köpa in tåg, men det kanske är roligt för vissa att få resa, bara man inte själv behöver betala.

Jag menar att om Sverige skall ägna sig åt höga hastigheter, så borde det i stället vara att hitta en höghasighetsväg för hur Sverige skall skapa hållbara reella JOBB.

Här har man med stor säkerhet mycket att lära från Kina. Bara under mina drygt 30 år i landet har jag fått se en fullständigt makalös utveckling, från ett bondesamhälle som var otroligt beroende av omvärlden, fram till att nu ha vänt på det beroendet till sin fördel.

Men landet Kina har för många decennier sedan förstått, att det bästa och snabbaste för en lyckosam förändring var att inhämta modern teknologi och kunskaper från omvärlden, då självklart från de bästa och högst rankade industriländerna. Det har man också gjort på många olika vägar, vilket jag tror bara är det första steget. Man har köpt till sig både kunskaper, rätt utbildning, patenter och erbjudit många utländska företag förmånliga etableringar i Kina, som då på köpet fått tillgång till världens enskilt största marknad.

Här tycker jag mig se att det första steget i omvandlingen av Kina börjar avta i hastighet, kanske en förklaring kan vara, att de flesta av de mest attraktiva företag från andra länder redan är och har varit på plats under en längre tid.

Om jag skulle finna ett ledord som jag är övertygad att landet Kina prioriterar bland de högsta är EXPORT – EXPORT-EXPORT ordet.  Så tror jag det kommer att förbli för lång tid.
De har valt EXPORT före konsumtion vilket är en helt annan väg än vad Sverige har gjort enligt min mening, och även en blind kan se vilken väg som gett den bästa ekonomiska och även teknisk utveckling.

Men för att fortsätta på denna väg så kan jag under de senaste fem åren notera att man börjar hämta in en fortsatt snabb utveckling, genom att helt köpa upp utländska intressanta företag. För Sveriges del så var egentligen det första egentliga förvärvet när man köpte Volvo. Men garanterat inte det sista.

Den kinesiska intresselista över svenska företag är inte så lång längre, vilket delvis kan bero på att Sveriges företag av intresse har minskat väsentligt och även att Kina mer tittar åt andra håll i världen.

Sedan vill kineserna naturligtvis också köpa billigt, som när tillfället med Volvo dök upp. För en spottstyver inhandlade man Volvo, och har nu börjat sin expansion med uppbyggnad av fabriker för sin tillverkning av Volvo i Kina.
Av min lista på kvarvarande intressanta företag från kineserna så finns Ericsson, det intresset är med all säkerhet inte mindre idag efter idag uppkomna krisen, med minskning av personal och nedläggning av tillverkningsenheter i Sverige.
Läs min artikel med rubriken: Är det fel på Ericsson eller Sverige?
Länk:
http://blåslampan.se/?p=5181

Att Kina är en maktfaktor i världen torde knappast vara en överdrift. Det gäller inom de flesta områden såväl från tung industriproduktion till dagens high tech.

För att med eftertryck förklara att Kina inte har stannat av, så hämtar jag slutorden från Tage Erlanders fantastiska historia om prästens predikan på högmässan i en värmlandskyrka.
”Huka er göbbar o kärringar i bänkera, för nu laddar han öm”.
Tack Tage för en underbar historia och på det personliga sätt Du berättade den. Oförglömligt!

Det är precis vad Kina nu gör i nästa steg att erövra välden och ständigt kunna skapa nya jobb. ”Huka Er i Sverige och i världen för nu laddar Kina om”

Även om jag inte tillhör socialdemokratins största fan, så vill jag skicka en hälsning till Dig fantastiska Tage i himlen, jag tycker det var både bättre och roligare förr, när Du fanns med oss. Men vi skall alltid fortsätta kämpa för det bästa för alla.

Alla svar, men även uteblivna svar kommer att publiceras på blåslampan.se

Beijing, Kina, oktober 2016

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar