Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull

Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull

Med 290 kommuner och mer än 500 myndigheter så är det enorma krafter för oegentligheter som existerar och växer sig ofantligt stark och fast i det svenska samhället. Byråkratin ger stora tillfällen till ett totalt mörker vilket i sig ökar korruption och oegentligheter.

Uppfinningsrikedomen hos Sveriges potentater och byråkrater i att finna på osynliga och tysta vägar, som leder fram till att berika sig själv verkar vara obegränsade.

Det kan röra sig om allt från att ”snylta” några vinflaskor från en myndighets spritförråd till att på olika sätt tillskansa sig mångmiljonbelopp genom fakturering av påhittade tjänster som aldrig har utförts, men då behöver man hjälp utifrån, och det kostar. Det får då kompenseras genom att ”krydda” beloppet på fakturan så begynnelsebeloppet för initiativtagaren, blir minst det samma.

Ett bra exempel på en typ av oegentlighet som kan förekomma, är den i nutid upptäckta hos Statens Fastighetsverk som rullat iväg åtskilliga tiotals miljoner kronor av medborgarnas skattepengar. Läs

artikel om TV4:s avslöjande i Kalla Fakta med rubriken: Fyra anhållna för korruption efter Kalla faktas avslöjande – http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/fyra-anh%C3%A5llna-f%C3%B6r-korruption-efter-kalla-faktas-avsl%C3%B6jande-5889ffb9fca38fa029000156

Ett något mera ovanligt sätt att tillskansa sig egna fördelar är det telefonsex som före detta landshövdingen Stefan Carlsson i Kalmar län ägnat sig åt, självklart för skattebetalarnas pengar. Även hans dyrbara vanor med spritförtäring och hotellövernattningar förvånade många. Se min artikel från juli 2016 med rubriken; Kalmar – länet som ”sticker” in och ut på alla sätt…  Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5101

Detta är bara några exempel på den korruption som upptäckts, vilket förmodligen bara är en bråkdel av det stora isberg av oegentligheter, och som säkerligen aldrig blir upptäckt. Trots att upptäckterna bara är en bråkdel så är den statliga ”elefantkyrkogården” på regeringskansliet Rosenbad välfyllt med avsatta landshövdingar, generaldirektörer och andra potentater, som ändå fastat i nätet.

Alla dessa avsatta potentater finns levande på denna ”elefantkyrkogård”, med full lön och utan närvaroplikt. Utöver detta omänskliga straff med ett arbetsfritt liv och med ibland flera hundra tusentals kronor i månadslön, är inte värdigt Sverige idag 2017.

De signaler som alla avslöjanden skickar ut från politiker, landshövdingar, generaldirektörer och andra potentater skapar inte förtroende och tillit för det officiella Sverige.

Jag vet av egen erfarenhet vilka svårigheter det är att få fram handlingar i myndigheter. Är det sedan så att myndigheten förstår att det finns för dem en alltför känslig information i den begärda informationen, så sekretessbelägger eller på andra sätt skaffar undan dessa dokument. Det kräver ett starkt tålamod och enträget anmälande till JO och JK.

Jag vill ta av mig hatten och tackar alla tålmodiga visselblåsare och grävande journalister som på detta sätt gör Sverige lite bättre.

Jag tänker däremot aldrig frivilligt göra ett besök på ”elefantkyrkogården” och allra minst lägga ner en blomma vid någon gravsten.
Jag skrev en artikel i januari 2013 med rubriken; Farväl Invest Sweden  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

En del av det jag skrev var följande:
”Invest Sweden är för mig en av de värsta myndigheterna bland de drygt 500 som existerar och skall därför begravas så djupt i jorden som det bara går, jordmånen på den graven kommer aldrig vara sådan att det överhuvud kan växa blommor på den.”
Det var många som kämpade på mot denna skandalmyndighet för att förpassa den till de sälla jaktmarkerna, men efter många års arbete så kom äntligen begravningsdagen.

Tyvärr så är jag mycket pessimistisk att helt kunna få bort ”elefantkyrkogården”, men däremot vet jag att skaran med visselblåsare och grävande journalister blir större, och vi ger oss aldrig.

En varning till alla Sveriges potentater och offentliga ”missbrukare” av medborgarnas tillit och förtroende, så hämtar jag slutorden från Tage Erlanders fantastiska historia om prästens predikan på högmässan i en värmlandskyrka. ”Huka er göbbar o kärringar i bänkera, för nu laddar han öm”. Läs mera i min artikel; Kina har inte stannat av…  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5195

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull

  1. visslaren säger:

    Hej,

    Tänk på att elefanter är fridlysta oavsett levande är döda måste de respekteras. Men det finns sannerligen något att försöka förändra. Tänk på alla tips jag kommit med som borde följas upp.

    Fortsätt jagandet!

    visslaren

Lämna ett svar