Sveriges kriskommuner ökar både i kris och antal

Sveriges kriskommuner ökar både i kris och antal

Sveriges samhällsbygge krisar ute i de svenska kommunerna allt mer, det forna nybyggarlandet Sverige, är i många fall bara ett minne blott.

I motsats till ovanstående faktum så rapporterar den rödgröna regeringskoalitionen om att statsminister Löfvens  samhällsbygge är en succé.

Det liknar till stor del uttrycket;
” Som fan läser bibeln”.

Jag skrev en artikel i april 2015 med rubriken; ”Någonting är trasigt i Sverige…” länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4507
Det är känns som det är många bitar som än idag skulle behöva  limmas om, detta till trots vad den nuvarande regeringen påstår.

Min definition på en kriskommun är en enkelt uttryckt, ”En kommun som av egen kraft inte kan skapa en överlevnad  på lång sikt för sina invånare, utan måste förlita sig på överstatliga nådegåvor.”

Det handlar om de flesta områden som krisar eller finns betydande brister i, som exempelvis; sjukvården, skolan. äldrevården, barnomsorgen, polisen, kommunikationer, bostäder,  kan det fortsätta med område efter område.

Det jag menar är det i särklass viktigaste området och det som skapar grunden för framtidens samhälle i kommuner och land, är JOBBEN.

Det måste alltid finnas tillräckligt med reella JOBB, som inte ens är i närheten av en arrangerad och artificiell sysselsättning bekostad av staten. För mig kan denna typ av sysselsättning handla om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte bara blir temporära, utan biter sig fast över tid, och där alla är benägna att tro att sysselsättningen är behövd och tillför samhället en NYTTA.

Under flera decennier bakåt i tiden så har kriser i landet mötts med utflyttningar av myndigheter till kriskommuner, vilket jag menar direkt har fått motsatt effekt. Läs min artikel från september 2013 med rubriken; Att flytta ut myndigheter till kriskommuner ger mest negativa effekter, det är Östersund ett bevis på – http://xn--blslampan-62a.se/?p=3048

Ett annan medicin som ofta tas till av de styrande i landet är att när det inte finns tillräckligt med befintliga myndigheter så skapar man enkelt nya, om det sedan ibland blir dubbletter gör inte så mycket. Detta myndighetsskapande skall tillskrivas samtliga regeringar oavsett politisk färg.

Kommuner med goda pendlingsmöjligheter till städer med många arbetstillfällen klarar sig naturligtvis bättre. Men även dessa kommuner lever farligt, krisen blir både djupare och mer allvarlig, när den tidigare så trygga storstaden inte längre kan leverera JOBB, till den lilla ”döende” kommunen.

Reella JOBB ligger främst inom mitt intresseområde som företagare. Det är också intressant att ha fått ha förmånen att arbeta som egen företagare i länder, som i de flesta avseenden får ses som vitt och svart mot vårt land.

Jag menar att grunden för Sveriges välfärd, är skapandet av reella JOBB. Det bör vara det mest centrala för alla politiker, att seriöst diskutera och finna hållbara lösningar av. Detta bör också bäst ske tillsammans och över alla partigränser. Det finns lösningar, vilket många länder bevisat.

Jag kan inte påstå  att statsminister Löfvens så kallade samhällsbygge vilar på den stabila grund som kan och skall föra Sverige och kommunerna till den ljusa framtid som alla hoppas på.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Mina varmaste och bästa tillväxt-och exporthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera