Arbetsförmedlingen bör snarast förpassas till graven

Arbetsförmedlingen bör snarast förpassas till graven

Det är nu på övertid som denna svenska skandal- och bidragsmyndighet Arbetsförmedlingen (AF) får leva kvar, min inställning är att myndigheten med det snaraste avvecklas och förpassas till graven med total tystnad för evigt.

Det finns hur många skandaler som helst att redovisa kring myndigheten AF, ändå är det bara toppen på ett isberg som kommer fram i ljuset. Arbetsförmedlingen tillhör värstingarna av de myndigheter som mörkar och sekretessbelägger mest ärenden.

Jag har erfarenhet från myndigheten både lokalt och centralt. Vid begäran om att få dokument utlämnade, och om de inte redan var sekretessbelagda vid begäran om utlämnande, så åkte omedelbart sekretesstämpeln fram.
Det enklaste för att slippa alla misskrediteringar av myndighetens arbete, var och är att vägra lämna ut de så kallade ”känsliga” dokumenten.

Jag har haft förmånen att få arbeta som egen företagare i länder med diametralt olika åsikter från Sverige i frågan om hur den bäst fungerande arbetsförmedlingen skall organiseras. Det är också länder med en betydligt större befolkning och därmed kanske ännu större problem.
Men ack NEJ, sanningen som jag upptäckte var att arbetsmarknaden fungerade i många fall mycket bättre med lösningar helt utan statlig inblandning i förmedlingen av befintliga JOBB. I de länder som överhuvud inte alls blandade in staten i förmedlingen av JOBB klarar i de flesta fall förmedlingen av de befintliga JOBBEN, på ett bättre sätt för alla parter, den JOBB-sökande, arbetsgivaren, och sist men inte minst samhället.

Kan detta vara möjligt? I så fall hur?

Jag det fungerar och fungerar ganska väl också. Lösningen heter förenklat – en resultatbaserad ersättning på varje förmedlat JOBB, som håller över tid. Jag har sett olika länders många lösningar på förmedling av JOBB och samlat de bästa lösningar från varje land och kan då också se vilken helhetslösning som jag anser vara bäst.

Det svåraste är inte att förmedla befintliga JOBB – Det i särklass svåraste, är att skapa hållbara och behövda JOBB över tid.

Listan på skandaler i Arbetsförmedlingen (AF) kan göras hur lång som helst och sträcker sig många decennier bakåt i tiden. Så myndigheten har gjort skäl för mitt begrepp en ”värstingmyndighet” som alltid består, växer och stadigt går åt fel håll.

Jag har i åratal skrivit mycket om denna mycket tragiska och oerhört sorgliga myndighet. En kort sammanfattning av mitt önskemål att förpassa myndigheten till en sista vila, är först min artikel från den 7 september 2014 med rubriken: Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHETEN – ett korthus på väg att ramla ihop – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4079
Därefter vill jag rekommendera min senaste om AF med rubriken; Arbetsförmedlingen – Den KATASTROFALA Bidragsförmedlingen – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5115 införd 1 augusti 2016.

Nu måste det bli verklighet! Skrid till verket!

Ansvaret ligger på Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

2 svar pâ Arbetsförmedlingen bör snarast förpassas till graven

  1. Pingback: educational websites for students

  2. Pingback: education college

Lämna ett svar