Regeringen skapar nya Fas3 sysselsättningar då inget annat hjälper

Regeringen skapar nya Fas3 sysselsättningar då inget annat hjälper

Nu har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson återigen presenterat ett nytt Fas3 som konstrueras som gratis arbetskraft för hugade arbetsgivare, med namnet extratjänst. Staten betalar hela lönen upp till två år. 
Så här skriver Ylva Johansson på regeringens hemsida:
”Regeringen har en bred jobbagenda för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. En viktig del i detta är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Extratjänster är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.”
Länk: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kompetensforsorjning-och-okad-kvalitet-i-aldreomsorgen/100-procent-extratjanst/

Regeringens  löfte om att Sverige skall ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 kan bli en enkel match tack vare de generösa anställningsvillkoren för arbetslösa, som nu återigen begåvats med ett nytt Fas3 projekt.
Gratis arbetskraft för hågade arbetsgivare.

Visst är det bra att Ylva Johansson försöker att få folk i någon form av sysselsättning, detta oavsett om den är behövd eller inte, men kalla inte dessa respiratorsysselsättningar för JOBB.
Min definition av reella JOBB är; ”Jag avser enbart anställningar utan någon som helst bidragsersättning, som kommer från allmänna medel och som är skattefinansierad både direkt eller indirekt.”

Extratjänst är nu inte det första respiratorprogram som sjösätts av en sittande regering. Det är kanske en åtgärd som bedöms vara nödvändig för att klänga sig kvar vid makten. Detta oavsett vilka färgnyanser regeringen har. Förresten så härstammar införandet av uppfinningen Fas3 från den dåvarande alliansregeringen. Fas3 infördes i juli 2007. Tyvärr så är detta bara ett nytt påfund av de många meningslösa Fas3 skapelser, som egentligen bara är till för att inge folk en liten strimma av framtidshopp.

NEJ, Ylva Johansson, det enda som kan komma åt JOBB-problemet på djupet och bota sjukdomen, är ett reellt JOBB-skapande som är behövt.

Inga respiratoråtgärder!

Ansvaret för användandet av denna destruktiva respirator, ligger helt på de regeringsansvariga.

Arbetsförmedlingen som borde vara regeringens och statens förlängda arm i kampen mot bristen och avsaknaden av  reella JOBB, har totalhavererat för många decennier sedan.

Arbetsförmedlingen har sjunkit så djupt ner i uppgivenhetens träskmarker att man nu på sin hemsida har en sida med rubriken; Stöd och insatser A-Ö – Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html

Jag har arbetat som egen företagare i länder som varken har arbetsförmedlingar eller ekonomiska bidragsersättningar för varken arbetslösa eller företag.  Trots denna avsaknad klarar man av att hålla folk i arbete/sysselsättning, till och med bättre än Sverige i vissa fall. Självklart så finns det som alltid brister, avarter och fördelar i alla länder, så även i dessa länder. Men man får ta det minst dåliga från alla länder och sedan försöka förädla och slipa och för att få till det bästa.

Bidragsrespiratorn  är ett gissel på många sätt, exempelvis tenderar den att  även ständigt öka på korruption och nepotism. Läs min artikeln från februari 2012 med rubriken: Nepotismen breder ut sig i det svenska samhället – http://xn--blslampan-62a.se/?p=835

Sverige har ingen brist på sysselsättningar både vad gäller bidragssysselsättningar från A-Ö och den enorma överbemanning som råder i den ofantliga officiella Sverige som myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra närliggande offentliga verksamheter.

Jag kommer att delge detta blogginlägg till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson med den ständiga frågan: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta omedelbart för ett JOBB-skapande som är värt namnet?

Återstår att se om hon reagerar och i så fall med vilka förslag till förändringar.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Regeringen skapar nya Fas3 sysselsättningar då inget annat hjälper

  1. Palle säger:

    Bäste kjell.
    Tack för en alltid intressant läsning från hemlandet, din kamp mot etablissemanget är beundransvärt och välbehövligt. Stå på dig.

    hälsningar från ett varmt och billigt land

    palle

Lämna ett svar