Kommuners väggar rämnar och faller ihop som ett korthus

Kommuners väggar rämnar och faller ihop som ett korthus

Jag är mycket kritisk till svenska kommuners förmåga att främja hållbara och långsiktiga företagsetableringar, som jag menar idag inte byggs på de stabila grunder som kan stå emot de oväder och världsförändringar som sker.

Den verkliga sanningen till kommunernas oförmåga, är nog att det inte finns så många geniala tankar hos kommunerna hur de skall få till långlivade företag, med  verksamheter utanför kommunens kannibalism som enbart föder en rundgång. Många kommuner verkar mestadels att ha kapitulerat och resignerat inför alla svårigheter.

Enklare är då att låta andra sörja för sin överlevnad, man utnyttjar helt enkelt det svenska systemet som ger vid handen att låta fördela bördan på alla svenska medborgare.
Tryggt och enkelt kan tyckas, men föga smickrande!

Det är mycket som felar och brister ute i kommunerna, där man även kan man tala om gigantiska systemfel, som nog är grunden till att väggarna rämnar.
En stor brist är kommunernas näringslivsavdelningar och den inkompetens som råder där, jag har aldrig förstått att rekryteringar till dessa mycket viktiga avdelningar, sällan utgörs av kunskaper eller erfarenheter utifrån varken entreprenörskap eller företagsvärlden.

Jag följer ett antal kommuner mycket noggrant för att se vad som händer eller kanske bättre att säga, vad som inte händer vad gäller ekonomisk tillväxt. Tyvärr så är det mesta som händer i de flesta kommuner enbart livsuppehållande respiratoråtgärder, inte mycket som tyder på ett möjligt tillfrisknande över tid.

Jag har skrivit mycket om kommunernas illa skötta företagsetableringar och de får heller inte någon större hjälp, från andra håll i det officiella Sverige. Det mesta inom det officiella Sverige verkar ha fullt upp med respiratoråtgärder. Läs en tidigare artikel med rubriken:
Kommunernas näringslivsavdelningar ett skämt och väggarna rämnar – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4816

Min kritik bygger på de erfarenheter jag samlat på mig från företagsetableringar både i Sverige och andra länder, i och utanför Europa. Jag kan där se att skillnaden mellan länderna är mycket stora, av hur man närmar sig ett JOBB-skapande som skall vara hållbart över tid.

Det är reella JOBB vi är i skriande behov av ute i alla Sveriges kommuner, så mitt upprop till alla ansvariga runt om i Sverige är att omedelbart dra ut kontakten till respiratorn.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar