Radiotjänst existens är enbart onödig sysselsättning

Radiotjänst existens är enbart onödig sysselsättning

Jag hävdar att Radiotjänst i Kiruna bara existerar för att skapa lite mer sysselsättning i Sverige år 2017, det finns ingen annan sansad förklaring på detta ekonomiska och företagsmässiga vansinne.

KVALIFICERAT VANSINNE – MEN SANT ÅR 2017!

 

Jag känner igen detta sysselsättningsskapande från det socialistiska Sovjetunionen, med den skillnaden att allting var mycket elegantare genomfört i Sovjet. Så övertygande att i stort alla var övertygade om att den sanna socialismen var det enda rätta. Det fanns bara den sanningen om man ville överleva. En artikel som skrivits 2010 av ordföranden för kommunistiska partiet i Sverige med rubriken, Den läraktiga socialismen ger en bild av tankar som fortfarande finns kvar, men som förhoppningsvis aldrig kommer att slå rot.
Länk; http://www.kommunisterna.org/politik/texter/socialismens-lardomar/den-laraktiga-socialismen

Radiotjänst har ungefär300 anställda med huvudkontoret i Kiruna, vars affärsverksamhet har i syfte att se till att svenska folket betalar sin radio- och TV-avgift. En avgift som är lagstadgad och bestäms Av Sveriges riksdag och gäller för alla som innehar en TV apparat.

Så här beskriver radiotjänst sig själva på sin hemsida;  https://www.radiotjanst.se/
Radiotjänst är dotterbolag till SVT, Sveriges Radio och UR och alltså en del av svensk public service. Vår uppgift är att se till att SVT, Sveriges Radio och UR får de ekonomiska resurser som krävs för att göra kvalitetsprogram till dig som radio- och tv-avgiftsbetalare.
Verksamhetsidé och vision
Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften.

Men den visionen krakelerar tämligen rejält då det faktiskt visar sig att det är just TV avgifterna som dominerar de allmänna målen hos kronofogden.

Bland de allmänna målen, där skulderna är till den offentliga sektorn, är radio- och TV-avgiften det vanligaste skälet till att någon fått en betalningsanmärkning. Hela 99 000 svenskar finns hos Kronofogden just för att licensen inte har betalats, med en total skuld på 1,1 miljarder kronor. Detta enligt kreditupplysningsföretaget Synas. http://www.dagensps.se/pengar/tv-avgift-bakom-svenskarnas-skuldberg/

Jag hävdar att om man lägger ner radiotjänst helt och istället tar ut radio och TV avgiften på skattsedeln så sparar statskassan hundratals miljoner kronor direkt, detta om man räknar på dagens storlek av avgiften. Men man kan också välja att sänka dagens årsavgift som är 2340 kronor per år, med i vart fall det som är den direkta sparvinsten av att lägga avgiften på skattsedeln, sänkningen kan då bli  så stor som 90 % för licensbetalarna.

Man skulle då även slippa de 80 anställda kontrollanterna ute i landet, vars uppgift är att med pejlingsutrustning spionera upp TV apparater vars avgift inte är erlagd.

De eventuella uteblivna betalningarna med att aktivera avgiften på skattsedeln skulle då i stället hamna på skattekontot, vilket i antal borde vara betydligt färre än nuvarande antal obetalda.
Att lägga uppdraget på skatteverket skulle på sin höjd engagera några fåtal mantimmar per år, mest av en relativt enkel programmering vid deklaration- och skatteutskicken.
Sen återstår att hitta på reella och behövda JOBB för de direkt 300 anställda som förlorar sin utkomst, men Sverige och dess styrande har aldrig de senaste fyra decennierna haft speciellt svårt att skapa avlönade sysselsättningar, så det löser sig säkert även denna gång.

Jag skrev en artikel 2015 med rubriken; Sverige står inför ett vägval – Konsumtion eller produktion där har jag nämnt Radiotjänst som en ”Ebberöds Bank”. Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4761

Det verkar som alla rop i landet om att lägga radio-och TV avgiften på skattsedeln nu kan bli verklighet.  Till 2020 förväntas radio och TV-avgiften bli överförd till skattsedeln. Precis hur det ska utformas presenteras av den parlamentariska public service-kommittén i november i år.

Men som alltid skall det till en utredning till oavsett hur glasklart det mesta är. Självklart levererar utredningarna i sig viss sysselsättning, till gagn för statistiken.

JOBB skall vara till nytta och behövd för alla, det befordrar LYCKA och VÄLSTÅND för alla

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar