Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…

Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…
                                
Arbetsförmedlingen fortsätter sin kamp om överlevnad och som tenderar att bli hetare och hetare tills bomben väntas brisera. Tills dess fortsätter skandalerna som vanligt inom myndighetens väggar.

Det duggar tätt fram nya missförhållanden och oegentligheter i ljuset, och som öppet visar på häpnadsväckande inkompetens och mygel av olika grader inom myndighetens väggar.

Nyligen kom det en rapport från Riksrevisionen om arbetsförmedlingen som till många delar visar på brister och märkligheter hos arbetsförmedlingen. Läs rapporten här:
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Arbetsformedlingens-Forberedande-och-orienterande-utbildning-leder-till-lagre-arbetsinkomster/

En annan artikel med kritik är från Rebecca Weidmo Uvell på hennes blogg med rubriken:
Ta bort Arbetsförmedlingens rätt att sekretessmärka allt. Citat från bloggen gällande AF.
”Arbetsförmedlingen har satt i system att obstruera när vi i media vill granska dem, ofta genom att by default sekretessmärka allt. Nyss påstod de i ett mail att de inte vet hur en stadsdelsnämnd får ut sina lönebidrag. Detta är absurdt. Jag har dessutom källor på polisen som vittnar om att Arbetsförmedlingen inte samarbetar utan sekretessmärker allt de kan. Gentemot en annan myndighet. Ändra skrivelsen så att Arbetsförmedlingen bara får maska personnummer och dylikt i dokument som partial sekretess men i övrigt måste bistå för att underlätta granskningar.
Man kan skydda människors och företags integritet utan att förhindra den granskning av skattemiljarder som är nödvändigt. Just nu missbrukar myndigheten sitt informationsövertag gentemot vanliga människor genom att krångla så de flesta ger upp. Om man som företag tar emot lönebidrag och därigenom åsidosätter konkurrensregler i någon mån eftersom deras konkurrenter inte har samma låga personalkostnader, vilket kan avgöra anbud i offentliga upphandlingar vinner, ska denna information vara öppen. Inte sekretessmärkt. Idag går det inte att få ut en enda rad om vilka företag som får lönebidrag med hänvisning till sekretess.”

En annan granskande och avslöjande artikel om Arbetsförmedlingen och generaldirektören är införd i Expressen 13 oktober 2017 med rubriken: Generaldirektörens 194 resor med privatchaufför – Länk: https://www.expressen.se/nyheter/generaldirektorens-194-resor-med-privatchauffor/

En ytterligare artikel kommer från organisation blåeld och har rubriken; Arbetsförmedlingens generaldirektör skapar svarta rubriker – med ett collage av svarta rubriker. Länk: https://blaeld.org/2017/09/04/arbetsformedlingens-generaldirektor-skapar-svarta-rubriker/

Själv har jag skrivit många artiklar om i mitt tycke denna skandalmyndighet och kämpat för att få den förpassad till de sälla jaktmarkerna. Jag menar att det är en totalt onödig myndighet, jag menar att den rent ut är skadlig och som därmed fått verka kvar alldeles för länge.
Jag skrev i maj i år en artikel med rubriken, Arbetsförmedlingen bör snarast förpassas till graven – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5412

Mitt krav ovan om Arbetsförmedlingens hädanfärd lyser nu bara starkare och starkare.

Dagens industri skriver den 11 oktober att regeringen nu är beredd att sparka generaldirektören Mikael Sjöberg efter den senaste tidens avslöjanden.
En sådan åtgärd hjälper inte mycket, det finns gott om nya personer som vill komma in bakom dessa dunkla och sekretessbelagda väggar och under en tid utnyttja smörgåsbordets möjligheter att berika sig och sina vänner.

Den 25 augusti 2013 skrev jag en artikel med rubriken; Anställningsklockan klämtar nu för osannolik generaldirektör för arbetsförmedlingen – http://xn--blslampan-62a.se/?p=3069
Då gällde det Generaldirektören, Angeles Bermudez-Svankvist, hon sparkades senare men fick därefter en ny anställning i statens tjänst hos Migrationsverket.
Jobbet på Migrationsverket var skräddarsytt för henne. Tjänsten hade inte annonserats ut och ingen annan kunde således söka den.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar