Sveriges nödhjälpsarbeten från 1920-talet fortsätter 2017 och ökar…

Sveriges nödhjälpsarbeten från 1920-talet fortsätter 2017 och ökar…

Nödhjälpsarbeten som kom på 1920-talet efter första världskriget, finns inte bara kvar 2017, utan har ökat dramatiskt och fortsätter öka. En av skillnaderna är att dagens nödhjälpsarbete har bytt namn otaliga gånger. Kärt barn har många namn.

En annan stor olikhet är att dagens nödhjälpsarbete, inte är förknippat med varken arbete eller ett verkligt BEHOV eller NYTTA. Ett bättre namn idag bör därför kanske vara nödhjälpsysselsättning.

Början var 1914 då myndigheten Statens arbetslöshetskommission (AK) bildades, vars uppgift var att sköta arbetslöshetsfrågor, som 1940 ersattes av Statens arbetsmarknadskommission. Det var krigsutbrottet 1914 som var anledningen till bildandet av myndigheten, man trodde att kriget skulle leda till massarbetslöshet. Men så blev det inte, men myndigheten blev kvar.

Massarbetslösheten kom efter första världskrigets slut 1918 och det var början på nödhjälpsarbetets era, och som jag idag 2017 benämner nödhjälpsysselsättning.

En kort sammanfattning av arbetsmarknadspolitiska program och ansvariga myndigheter från starten 1914. Källa: Wikipedia.
Myndigheter:
Statens arbetslöshetskommission (AK, 1914-40) · Statens arbetsmarknadskommission (1940-48) · Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS, 1948-2008) · Arbetsmarknadsverket (AMV, 1948-2008) · länsarbetsnämnderna (-2008) ·Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU, 1997-) · Arbetsförmedlingen (Af, 2008-)
Program:
Nödhjälpsarbete • Beredskapsarbete (1931-1998) • Arbetslivsutveckling (ALU, 1993-98) • Aktivitetsgarantin (2000-07) • Plusjobb (2006-07) • Jobb- och utvecklingsgarantin (2007-) • Fas 3Instegsjobb (2007-) • Nystartsjobb(2007-) • Offentligt skyddat arbeteInstegsjobb (2007-) • OSAanställning  • Stöd och matchning (2015-)

I september 2014 publicerade jag en artikel med rubriken; Sveriges framtid är hotad med politiken ”Tvätta fönster åt varandra” –  http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046
Min grundinställning i denna artikel har i sak inte förändrats mot regeringen och dagens enorma sysselsättningspaket. Enligt min mening så verkar syftet med 2000-talets nödhjälpsarbete vara att enbart bedöva och hålla lugnet hos de arbetslösa och fungera som ett dolt röstfiske.  Man har helt enkelt inget annat att komma med, gällande ett reellt jobbskapande.

Jag hävdar att denna på sikt förödande politik, i allt väsentligt fortsätter att prägla Sverige. Det som verkar vara hugget i sten när det gäller 2017, är sysselsättning utan BEHOV/NYTTA till varje pris.
JOBB/ARBETE benämns bara med ett ord, nämligen sysselsättning i alla möjliga former.

Det verkar inte ha minsta betydelse om det finns något behov av 2017 års nödhjälpssysselsättningar, eller ännu mindre att de skall skapa någon som helst NYTTA.

Jag menar att Sverige totalt har misslyckats med att vara ett JOBB-skapande land. Det som är fokus nu är att sysselsätta en alldeles för stor skara med INGEN NYTTA-sysselsättning mot betalning.

Det finns lösningar på ett reellt JOBB-skapande
med innehållet BEHOV och NYTTA, men det saknas i allt väsentligt.

Därför…

Tummen ner för Sveriges nödhjälpssysselsättning 2017

 

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera