Regeringen hanterar statistik som ”fan” läser bibeln

Regeringen hanterar statistik som ”fan” läser bibeln

För många så är det mycket svårt att finna ett reellt JOBB i dagens Sverige. Detta i synnerhet om det också skall uppfylla de flestas önskningar, såväl anställd som samhället.

Det har de senaste åren blivit ett fokus på ungdomsarbetslöshet som under flera år varit placerad över 20 %. Nu klappar sig regeringen återigen för bröstet och säger sig har pressat tillbaka ungdomsarbetslösheten rejält. Jämfört med 2012 är det nästan en halvering.

Arbetsförmedlingen med generaldirektören Mikael Sjöberg anger den införda 90 dagars garanti som en viktig faktor för det positiva resultatet. Sjöberg menar att tack vare garantin så var arbetsförmedlingen tvingad att arbeta på ett annat sätt, vilket har gett bra resultat.

Det är lite magstarkt av denna skandalmyndighet att ta dessa ord i sin mun, det torde inte vara så svårt att få ner arbetslösheten till det absoluta talet NOLL, då man har stödåtgärder och bidrag att ta till för både arbetsgivare och arbetstagare och som täcker hela alfabetet A-Ö.

Regeringen har tydligen bestämt sig för att köpa till sig den procentuella arbetslöshet som man själv bestämmer sig för är lämplig att redovisa.
Jag menar att denna väg som regeringen valt för att hålla fanan högt är både farlig och osund för hela samhället. Vägen leder inte framåt utan enbart bakåt och blir med tiden svårare att ändra på.
Jag skrev en artikel i december 2011 med rubriken; Vägen till………………..JOBB!  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=473
Jag avslutade artikeln med; På väg mot …….ett gränslöst och sunt JOBB-skapande!, men tyvärr så kan jag nu i december 2017, sex förlorade år senare fortfarande konstatera att den vägen har de styrande i Sverige inte lyckas finna.

Det finns många röster om Sveriges förmåga att skapa reella JOBB och avskaffa ARBETSLÖSHET, det är min önskan att nästa års val skall placera frågan om hur reella JOBB skall skapas i vårt land högt upp i heta valfrågor.

En artikel av Rebecca Weidmo Uvell som publicerades den 4 december med rubriken; MYTEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN  – https://uvell.se/2017/12/04/myten-om-ungdomsarbetslosheten/

Det är bara en av de många röster som gör sig hörd i debatten om JOBB och arbetslöshet, det finns självklart som alltid inte bara en sanning och tro på vilket som är den väg som skall väljas för framtiden.

Mina avslutningsord i artikeln från december 2011 var; På väg mot …….ett gränslöst och sunt JOBB-skapande! Den vägen är för mig lika aktuell och gäller i högsta grad även idag 2017.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera