Gode män en ynklig och skamlig kår i Sverige

Gode män en ynklig och skamlig kår i Sverige

Gode män är en kår där många genererar ständiga skandaler över de förtroendeuppdrag som har tilldelats dem, i syfte att bistå de svaga i samhället. Dels med råd och hjälp med att ansvara samt sköta om deras ekonomi.   

Trots alla uppkomna skandaler tror och hoppas jag ändå att de flesta av de verksamma gode männen ändå fullgör sitt uppdrag på ett oförvitligt och perfekt sätt.  Men de skandaler som kommit upp i ytan solkar ner hela denna kår och drar ner den i den smutsiga dyn av oegentligheter.

Alla upptäckta missförhållande borde få de ansvariga myndigheterna att omedelbart agera. Men trots att oegentligheterna pågått och varit känt under många år, så verkar inga märkbara åtgärder gjorts för att förhindra missförhållanden och oegentligheter.

Gode män kan agera och vara anonym och innesluten i en helt grå massa, kontrollen är näst intill obefintlig. Den som skall övervaka och ha tillsyn över god man är en kommunal myndighet, Överförmyndarnämnden.

Det har riktats kritik om graverande systemfel och mycket mer att önska i ansvaret hos denna myndighet, men inga nämnvärda och verksamma åtgärder kommer från ansvarigt håll.

Ett enda exempel bland de många skandalerna är en artikel i Svenska dagbladet med rubriken; 72-åringens gode man har 60 klienter  – https://www.svd.se/72-aringens-gode-man-har-60-klienter

Nu är det hög tid att reformera tillsättandet av gode män så att de aldrig kan eller kommer att drabba de svagaste och mest hjälplösa i samhället.

Detta är ett av många systemfel som förekommer i det svenska samhället och måste ändras.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera