Önskedrömmar för Sverige och världen 2018

Önskedrömmar för Sverige och världen 2018

Låt mig börja det nya året med att önska det som jag tycker är bland det viktigaste att få rejält på plats, dels i Sverige och världen i övrigt.

Jag börjar med det jag anser vara sämst skött i Sverige och som har stor inverkan på många andra servicefunktioner i samhället. Trots att många under lång tid påpekat brister inom dessa områden, så har inga märkbara förbättringar gjorts.

Sämstlistan i Sverige 2017

 1. Frånvaron att vara fokuserad på att skapa reella och långsiktiga JOBB fortsätter
  Det är sysselsättning- och bidragslinjen som krafter och insatser fokuseras på
 2. Kris inom polis och rättsväsende
 3. Kris i skolan
 4. Kris äldrevården
 5. Brister i sjukvården
 6. Myndigheters mörkande och åsidosättande av offentlighetsprincipen
 7. Avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att försvåra mutor, korruption, oegentligheter inom det offentliga Sverige

Inom ovanstående fem områden så finns det nästan hur många mindre och större brister som helst och när man försöker att rätta till en, får det oftast negativa konsekvenser på ett annat ställe. Ett omöjligt lapptäcke av brister som försvårar och förhindrar en positiv utveckling.

Sämstlistan i Världen 2017

 1. Krig
 2. Svält
 3. Klimathotet

På samma sätt som i Sveriges sämstlista så finns det i världen otaliga andra brister som kan listas upp, men jag tar här med de för mig tre största huvudområden. Kan man lösa bara en del av dessa tre så ser världen betydligt ljusare

Min önskan för 2018 är att det skall bli ordning på alla mina punkter på sämstlistan både för Sverige och världen.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar