Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål

Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål

Fenomenet svarta hål är svårt att förstå med våra mänskliga sinnen och förmåga, detta oavsett var och vilka svarta hål vi avser.

Det jag menar är att Sveriges svarta hål är hålen som utan nytta och mening suger åt sig allt dåligt som landet har och ständigt producerar. Det som en gång åker ner i det svarta hålet, är också borta för alltid. Det finns heller ingen botten i hålet, djupet är oändligt.

Jag menar att i decennier bakåt i tiden har de styrande av landet mer eller mindre låtit Sveriges framtid i mångt och mycket åkt ner i det svarta hålet och då aldrig återvänder igen.
Sveriges styrande har dåliga om inte urusla tandläkare som bara gör lagningar av hålen och inte nog med bara lagningar, utan också urusla och erbarmligt dåliga lagningar. Lagningar som snabbt faller sönder och samman.
Jag saknar och efterlyser därför bra tandläkare med kompetens att utföra riktiga rotfyllningar med bra materiel som håller i sekler över tid.

Sveriges svarta hål kan räknas upp i nästan ett oändligt antal och inom mängder av områden, nedan några av mina skräckexempel:
– Frånvaron att skapa bra förutsättningar för Sverige att skapa reella och hållbara JOBB över tid
– Det som övervägande skapas idag och benämns JOBB i dagens Sverige, är mest sysselsättning
– Sjukvården har också brister som måste åtgärdas-
– Äldrevården brister på många håll och måste förbättras
– Skolan har visat sig vara kunskapsmässigt bland de sämsta i länderas ranking
– Polisen får dagligen kritik att inte ha förmågan att klara sitt uppdrag
– Medborgarna känner sig mer eller mindre otrygga både i hem och utemiljö
– Rättsväsendet har brister som lett till lågt förtroende för rättsstaten
– Korruption, oegentligheter och tillskansade av skattemedel inom det offentliga Sverige
– Bidrag både till privatpersoner och företag – samhällets egentillverkade drog

Denna uppräkning av ett fåtal huvudområden är en bråkdel av de problemområden, som i bästa fall, bara får en urusel lagning och ofta leder till ett nya svarta hål.

Men vad är då det värsta av mina uppräknade områden. Självklart är det svårt att rangordna problemen, men jag skulle själv sätta reella JOBB som nummer 1.

Om folket kan erbjudas reella och behövda JOBB så kan många andra missförhållanden bekämpas bäst, jag är förespråkare av att placera JOBB på första plats för åtgärd bland de svarta hålen för att rotfylla och därmed göra Sverige bättre.

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister hävdade för några dagar sedan att man i dagens Sverige svartmålar alldeles för mycket. Att svartmåla gör det inte lättare att åtgärda och förbättra bristerna. Bäste Lövin, ”Snus är snus och svart hål är svart hål om än i gyllne dosor…”. Det blir heller inte vackrare och bättre genom att färglägga hålet.

För några dagar sedan blev uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Västerpartiet om vinstbegränsning i privata välfärdsföretag. Jonas Sjöstedt (V). Jag får rysningar när jag hör Sjöstedt slå sig för bröstet om hur bra skolan, sjuk- och äldrevården i Sverige nu blir begåvad med. Det får mig osökt och hemskt att tänka tillbaka på mina mer än 35 år som egen företagare i Sovjetunionen och sedermera dagens Ryssland.

Vinst i alla företag är förutsättning för ett fortsatt liv, precis på samma sätt som mat varje dag är förutsättningen för Sjöstedts överlevnad. Om vinsten blir för liten eller uteblir helt så förtvinar och dör företaget.

Om staten beskattar och belastar företagen eller ägarna för hårt så tvingas de söka sig till andra länder med bättre företagsklimat.

Jag kan räkna upp hundratals med fantastiska företag och entreprenörer som flyttat ut från Sverige, naturligtvis alla av olika skäl, men i grunden så handlar det om kampen för företagets överlevnad. Bland det mest kända är när grundaren Ingvar Kamprad tvingades lämna Sverige 1973. Men tur för IKEA och Kamprad familjen att flytten blev av, utan den påtvingade flytten så har aldrig IKEA varit det världsföretag som det är idag.

Om nu inte Sjöstedt känner till hur det fungerade och fungerar i landet Sovjet och Ryssland där ordet vinst och rättvisa aldrig förekommit, utan alltid varit bannlyst, då är Du välkommen så skall jag berätta för Dig.

I september 2014 publicerade jag en artikel med rubriken; Sveriges framtid är hotad med politiken ”Tvätta fönster åt varandra” –  http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046
Där beskriver jag den sanna historien om sjukhusets trädgårdsmästare som jag menar är en viktig faktor till den misär som dagens Grekland befinner sig i.

För mig känns det som Sveriges politiska riktning mer och mer letar sig åt både det grekiska hållet med deras unika trädgårdsodling, men även så verkar vissa delar förespråka Lenin och Stalins lära.

Gud bevare Sverige från alla tendenser att ens tänka i dessa banor!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar