Sverige måste införa en JOBB-kursändring värd namnet…

Sverige måste införa en JOBB-kursändring värd namnet…

Jag menar att Sverige nu omedelbart måste införa en JOBB-kurs i riktning mot företag med innovationer som är JOBB-skapande över tid. 

Jag tvingas tyvärr konstatera att läget för Sveriges förmåga att ha ett långsiktigt JOBB-skapande till stora delar är satt ur spel. Därför bör seglen ställas om, mot ett reellt JOBB-skapande i företag som håller över tid.

Just nu handlar det mesta som nyskapas i JOBB om betalda sysselsättningar. En ny och obehaglig form av 1930-talets nödhjälpsarbete. Det är en ohållbar fortsättning för framtiden. Jag hänvisar till min artikel från 2015 med rubriken;  Staten kastar pärlor åt svin… – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4622

Det har skrivits mycket om den absurda arbetsmarknadspolitiken som förs idag i Sverige, ett färskt exempel är skriven av Rebecca Weidmo Uvell den 1 februari 2018 med rubriken; REGERINGEN KÖPER ARBETSLÖSHETSSIFFROR FÖR 63 MILJARDER – Länk: https://uvell.se/2018/02/01/regeringen-koper-siffror-med-63-miljarder/

Det är unika innovativa entreprenörer som kan och har intresse att stanna och verka i Sverige som jag menar är en avgörande faktor för att förändra mot ett reellt JOBB-skapande. Men det måste då vara ett givet bra företagsklimat för att företagen skall kunna utvecklas, om förutsättningarna för en gynnsam utveckling är sämre i Sverige än omvärlden, då flyttar företagen.
En flytt som är lika naturlig som för fisken som söker sig till det bästa vattnet för en lyckosam fortplantning.

Bidrag och statliga massysselsättningar har nu blivit så allmänna och legaliserade att ingen längre verkar reagera, och än mindre fullt ut förstå de framtida konsekvenser som kommer ut av detta.
De politiskt ansvariga verkar ha glömt eller förträngt orsakerna till varför de många välkända svenska storföretag som sysselsatt tiotusentals människor, nu inte längre existerar i landet. Företagen som försvunnit från svensk mark både delvis och helt, utan att ha ersatts av så många nya.

Det som oroar mig är möjligheten till ett aktivt och sunt JOBB-skapande i framtiden. Det är också den pånyttfödda aktiviteten från utlandet i uppköp av svenska företag med tillväxtpotential som oroar mest. Intresset har ökat märkbart de senaste fem åren, och nu har det också tillkommit nya länder bland de mest aktiva köparna.

Ägandet har ingen större betydelse så länge ägaren väljer att låta företaget bli kvar i Sverige och utvecklas. Men det kan vara andra skäl till att aktiviteten för uppköp under senare tid har ökat.

Vad Sverige behöver nu, är en riklig start av framtidens företag som skapar reella JOBB och som lämnar 1930 talets nödhjälpsarbete. De reella JOBBEN skall heller inte på något enda sätt belasta samhällets gemensamma skattemedel.

Vi kan inte styra vinden – men vi kan ändra på seglen

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar